21 Ağustos 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Dergilerimiz

Umut YAVUZ

İslâm ekonomisi üzerine araştırmalar yapılmalı


A+ | A-

Soğuk savaş yılları bir bakımdan komünizm ile kapitalizm arasındaki savaşa da sahne olmuştur. Netice itibariyle dinsizliği kendine şiar edinen komünizm bu savaştan mağlûp çıkarken, serbest ekonomi ve özgürlüğü kendine şiar edinen düşünce ise bu çarpışmadan galip çıktı. Soğuk savaş yılları bittikten sonra ise “serbest ekonomi ve özgürlük” maskesi altında hareket eden “hür dünya ve süper güçler” bu maskelerini çıkararak, vahşi kapitalizme evrildiler. Bunun neticesinde ise büyük bir zulüm ve sefalet ortaya çıktı.

Evet ne komünizm ne de kapitalizm insanlığın yaralarına devâ olamamıştı.

İkisi de son iki yüz yıllık süreçte belli dönemlerde hükümferma olmuş ve insanlığı iki cihetten yok oluşa sürüklemişlerdi. İnsanlık bu iki tâun sebebiyle ahlâken ve ekonomik olarak çöküşe uğradı.

Şimdi yaşanan global ekonomik kriz ile vahşi kapitalizmin can çekiştiği söylense de, bu vahşiler, pençelerini insanlığın vücudunda öyle derinlere saplamışlar ki, kısa vadede bu yarayı kapatmak zor görünüyor.

Bugün bilhassa büyük şehirlerde yaşayanlar, etraflarında vahşi kapitalizmin yayılışını ve adeta bir sülük gibi insanların kanını emişini rahatlıkla görebilir.

Tek amacı kârın maksimizasyonu olan bu zihniyet, netice itibariyle gücün tekelde toplandığı bir sistem oluşturmuş ve elindeki muazzam güç ile daha da sarhoşlaşarak gözü kararmış ve hep daha fazlasını arzulamıştır. Bugün dünya üzerindeki nimetlerin yahut ekonomik tabirle varlıkların ekseriyetine ekalliyet sahiptir. Yani çokluğa, azınlık tahakküm etmekte. Daha tanıdık bir tabirle söyleyecek olursak, “Dokuz kişiye bir pul” düşerken, “bir kişiye de dokuz pul” düşmekte. Zira mevcut ekonomik sistem gereği “birinin zenginliği, ötekinin fakirliğini gerektirmek” zorundadır. Faizin varlığı sebebiyle, sermayenin gücü emeğin ve alın terinin önüne geçmiştir. Bu sistem insanların büyük çoğunluğunu, “creme de la creme” yani kaymak tabakası diye tabir edebileceğimiz sayılı azınlığa ecirli köleler haline getirmektedir. Bugün sözgelimi, İstanbul’da bilhassa yabancı sermaye katılımlı, çok uluslu bazı şirketlerin mantar gibi şehrin her tarafına büyük alış veriş merkezleri inşa etmeleri, aynı çok uluslu şirketlerin borsanın yüzde 70’ten fazlasına sahip olmaları tehlikenin alâmetleridir. Sözkonusu “alış veriş merkezleri” adeta kapitalizmin mabetleridir. Bütün ticarî gelirin tek elde toplanmasına hizmet etmektedir. Mahalle esnaflarının kepenk kapatmalarına sebep olmaktadır. Ve netice itibariyle dar gelirli esnafımızı ve hatta onların çocuklarını da kendi köleleri gibi burada asgarî ücret gibi komik rakamlarla istihdam ederek yavaş yavaş bitirmektedir. Sonra da “biz şu kadar istihdam oluşturduk” diyerek de kahramanlık taslayabilmektedir. İşte bu haksız rekabettir ve kârın tek elde toplanmasına bir örnektir. Mevcut ekonomik sistemde çarklar hep bu şekilde işlemektedir. Bugün dünya üzerinde bazı şirketlerin bir çok ülke ekonomilerinden daha büyük olduğu gerçeği buna somut bir başka örnektir. Herkesin kan ağladığı kriz döneminde ise yüksek oranda kârlar açıklayan Türkiye bankaları da ekonomik sistemin nasıl dengesiz, adaletsiz ve haksız bir sistem olduğunu gösteriyor. Çünkü serbest ekonominin eksiği ahlâk ve zekât, fazlası ise faizdir. Bunlardan arındırılması gerekir.

Bu konuda sayfalarca söz söylemek mümkün. Netice itibariyle son iki yüz yılımızı heba eden komünizm ve vahşi kapitalizm’in insanlığa çare olmadığı ortada.

Şimdi ise İslâm ekonomisinden bahsediliyor. Bir kurtarıcı olarak mevcut sistem yerine İslâm’ın ekonomik anlayışının bina edilmesi tartışılıyor. Ancak ne yazık ki bu konuda yapılan elle tutulur araştırma ve projeler yok. İslâm ülkelerine ve bu ülkelerdeki üniversitelere düşen ise İslâm’ın ekonomik anlayışı üzerine ciddî bilimsel araştırmalar yapmak ve projeler üretmektir.

Bugün değilse bile uzak olmayan gelecekte insanlığın böyle bir arayış neticesinde Kur’ân’a sarılacağı apaçık bir şekilde görülüyor.

21.08.2009

E-Posta: yavuz@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (13.08.2009) - Güvenilir Denizkızı Türkiye'de, güvenilir başbakan nerede?

  (06.08.2009) - Nijerya’da Batılılaşma sancıları ve katliâmlar

  (04.08.2009) - Irak konusunda iyimser olmak için çok geç

  (29.07.2009) - İngiltere, 7 Temmuz Londra saldırılarına fail arıyor

  (21.07.2009) - Endonezya saldırıları ve radikal dinci terör

  (19.07.2009) - İslâm’ı doğru kaynaklardan öğrenmek

  (17.07.2009) - Kuzey Irak’ta etnik silâhlanma sağlıklı olmaz

  (16.07.2009) - İsrail gittikçe faşistleşiyor

  (15.07.2009) - İttihad-ı İslâm en birinci meselemiz olmalı

  (10.07.2009) - Çin’e de “One Minute” desinler

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın STV Haber’deki programını izlemek için tıklayın.
Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.