08 Temmuz 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Mikail YAPRAK

Mi’rac mu'cizesi ve âyet içindeki âyetler


A+ | A-

“Bir kısım âyetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren O (Allah) yücedir. Gerçekten O, işitendir, görendir.“ (İsra, 1.)

Mi’racın İsra bölümü, yani Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya kadar olan kısmı Kur’ân’da açıkça beyan ediliyor. Necm Sûresi 4-18 arası âyetlerde ise mi’rac perdeli ve kapalı anlatılıyor.

Aslında tek başına 1. âyet bile, mi’racın diğer safhalarını tasdik etmiyor mu?

Tasdik ediyor, çünkü âyetin içindeki âyetlere de dikkat lâzımdır. Âyetteki “âyetlerimizi göstermek için“ kudsî ifadesi, sadece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya kadar olan safhaya münhasır kalmıyor. Çünkü bazı âyetlerin gösterilmesi safhası asıl ondan sonra başlıyor.

“Resul-ü Ekrem Aleyhissalatü Vesselâm, burak-ı tevfik-i İlâhîye biner; berk gibi bütün daire-i mümkinatı kat’edip, acaib-i mülk ve melekûtu görüp, daire-i vücûb noktasına çıkıp, sohbete müşerref olup, rü’yet-i cemal-i İlâhîye mazhar olarak fermanı alıp vazifesine dönebilir ve dönmüş ve öyledir."

“Bu seyahat-ı cüz’iyyede bir seyr-i umumî ve bir urûc-u küllî var ki: Tâ Sidret-ül-Müntehâya, tâ Kab-ı Kavseyn’e kadar merâtib-i külliye-i Esmâiyyede (Allah’ın isimlerinin küllî mertebelerinde); gözüne, kulağına tesadüf eden âyât-ı Rabbâniyyeyi ve acâib-i san’at-ı İlâhiyeyi işitmiş, görmüştür, der. O küçük cüz’î seyahati hem küllî, hem mahşer-i acaib bir seyahatin anahtarı hükmünde gösteriyor.“ (Bakınız: 31. Söz)

Ama şu da var ki, Cenâb-ı Hak, kullarının akıllarını zorlamamak ve sevgili Resûlünü, sorgulayanlar karşısında zor durumda bırakmamak için, mi’racın Mescid-i Aksa’dan sonraki safhasını perdeli bırakmış, Habib-i Ekreminin (asm) izahlarına ve sadece kâmil iman sahiplerinin iman derecesine göre idraklerine havale etmiştir.

Zaten mi’rac mes’elesi, imanın temel rükünlerini kabul etmeyen dinsizlere bizzât ispat edilmez. Çünkü Allah’ı bilmeyen, Peygamberi tanımayan ve melekleri kabul etmeyen veya semavatın varlığını inkâr eden kimselere mi’racdan bahsedilmez. Öncelikle imanın rükünleri ispat edilip daha sonra mi’rac onlara dayanarak ispat edilebilir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Mi’rac Risâlesinde bu yolu takip ederek mi’rac gibi kabulü en zor bir meseleyi, dinsiz birinin dahi kabul edebileceği bir katiyetle ispat etmiştir.

***

Mi’racı anlamak için yine mi’rac gibi mu'cizevî bir merdivene ihtiyaç vardır. İnsanı basamak basamak o hakikatın zirvesine, yani “anlama" zirvesine çıkaracak manevî ve ilmî bir merdivene ihtiyaç vardır.

Mi’rac mu'cizesinin zuhur ettiği günden tâ bugünümüze kadar bu hususta sayısız izahlar yapılmış ve yazılmıştır. Muhakkak ki bunlar da bu alanda belli bir boşluğu doldurmuş, imanlı kalplerde ve kafalarda yerini bulmuştur. Ama herşeyi maddede arayanların ve maneviyatta kör olanların hücum ettiği bu muazzam mu'cizenin çağımızda anlaşılması için önümüze getirilen ve bizi mi’rac hakikatına ilmen ve manen çıkaran nurdan merdiveni ancak Risâle-i Nur Külliyatında görmek mümkündür. Bilhassa 31. Söz ile 24. Mektub’un İkinci Zeyli bu hakikata hasredilmiştir.

Kaldı ki bu risâleler, mi’rac mu'cizesini anlamanın ve kabullenmenin ilk şartı ve lâzımı olan “iman“ı ispat ve izah sahasında da erişilmez bir mazhariyete maliktirler.

Mi’raca muhatabiyet noktasında mü’min olan her Müslümana yakışan tavır, elbette ki, “sıddıkiyet“ ünvanına sahip Hazret-i Ebubekir’in (ra) tavrıdır. Kayıtsız, şartsız “Bunu Muhammed (asm) söylüyorsa, doğrudur. İşittim, iman ettim“ diyebilmektir. Sıddîk-ı Ekberin, müşriklerin alaylı sözlerini onların ağızlarına tıkaması gibi; herşeyi maddede arayan ve akılları gözlerine inen “çağdaş“ münkirlerin hücumlarına imanlı göğüslerimizi siper etmektir. Bu da ancak iman ve Kur’ân hakikatlerine aralıksız çalışmakla, Allah’ın sonsuz kudretine iltica etmekle ve O'nun merhametini celbetmekle olur.

Bu temenni ve niyaz ile Mi’racınızı tebrik eder, saadetler dilerim.

NOT: Avusturya’da okullarımızın tatile girmesiyle, bizi de bir tatil havası sardı. Mektuplarımız arada bir kesilirse bu sebepten olacaktır. Herşeye rağmen siz değerli okurlarımızla irtibatı kesmemek en büyük arzumuzdur. Dua istirhamıyla. M.Y.

08.07.2010

E-Posta: [email protected]


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (01.07.2010) - Büyüklerin “çocuk” düşünceleri

  (24.06.2010) - Çıkmaz sokak çığlıkları

  (17.06.2010) - Maneviyat mevsimi

  (10.06.2010) - Nergiz

  (05.06.2010) - Ey Netanyahu! Utan yahu!

  (27.05.2010) - Almanya’ya düşen ışık

  (20.05.2010) - Taşlar yerine oturursa...

  (13.05.2010) - Yazamamak

  (22.04.2010) - Müslümanların duâsını alan cumhurbaşkanı adayı

  (15.04.2010) - Avrupa’yı şaşkınlıktan Türkiye kurtarabilir (*)


Son Dakika Haberleri

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Abdullah ŞAHİN

  Ahmet ARICAN

  Ahmet BATTAL

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Banu YAŞAR

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H.İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Hakan YILMAZ

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehmet YAŞAR

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Saliha FERŞADOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.