Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 22 Kasım 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Halil USLU

8. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumuİstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nın gayret ve himmetleriyle İstanbul’da tertiplenen 8. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumunda, otuz ülkeden yüzü aşkın bilim adamı bir araya gelerek; “İnsanlık onuruna lâyık bir dünya için: Adalet” konusunu konuştular, tebliğler sundular.1

Benim uzun zamandan beri üzerinde durduğum, çok makaleler yazdığım ve konferanslar verdiğim Bediüzzaman Hazretleri’nin bugünlere bakan tespitlerinin tezahürüdür. Bu sempozyuma katılan bilim adamlarının çoğunun gayr-ı müslim veya gizli Müslüman olmaları mânidardır ve Hz. Üstad’ın işârâtının tahakkukudur. Bu hususta Bediüzzaman Hazretlerinin iki sözü ile makalemi güzelleştirmek ve perçinlemek istiyorum:

“Nasraniyet, ya intifâ veya istifâ edip, İslâmiyete karşı terk-i silah edecektir. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı; Protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmaya hazırlanıyor; ya intifa bulup sönecek veya hakikî Nasraniyetin esasını câmî olan hakaik-ı İslâmiyeyi karşısında görecek, teslim olacaktır. İşte bu sırr-ı azîme Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtu Vesselâm işaret etmiştir ki: ‘Hazret-i İsa nâzil olup gelecek, ümmetimden olacak, şeriatımla amel edecektir.’”2

“Lisanın, Kur’ân’ın âyetlerini âleme duyururken hâl ve etvar ve ahlâkın da onun mânâsını neşretsin. Lisân-ı hâlin ile de Kur’ân oku. O zaman sen dünyanın efendisi, âlemin reisi ve insâniyetin vasıta-i saadeti olursun.”3

“İslâm’ın gerçek bir temsilcisi olarak Risâle-i Nur” Claire Forbes, Londra Üniversitesi, İngiltere. “Said Nursî’nin adalet yaklaşımı ve İslâm dünyasında siyasî değişimlerdeki rolü” Devlet Üniversitesi Prof. Dr. Leonid Sykiainen, Moskova. “Risâle-i Nur’da Adalet ve Adl İsminin Ontolojik Açılımı” İngiltere Durham Üniversitesi’nden Prof. Dr. Colin Turner. “Bediüzzaman’ın Kur’ânî dünya görüşü, geniş çaplı anlayış ve vizyonu” Malezya İslâm Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülaziz Berghout. “Belâlara karşı Nursi’nin şahsiyet-i mâneviye konsepti” Lyubomır Bonchev, Sofya Üniversitesi, Bulgaristan.

Mezkur zatlar ve diğer bilim adamlarının muhteşem beyan ve tebliğleri, Bediüzzaman Hazretlerinin bir asır önceki görüşlerinin âlem çarşısına yayılmasının ayrı bir mukaddemesidir.

Bütün bu gelişmeler karşısında UNESCO’nun duyarsız kalacağı kanaatinde değilim. Bizde bir söz vardır: “Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir” ve bulutlar rahmetin müjdeleridir, kışların arkasından her dem yeşil ve güzel baharlar gelmiştir. Dolan barajlar daima taşmıştır. Türkiye’nin nüfusu 25 milyon iken Hz. Bediüzzaman “Elli milyon kuvvetindeyim”4 demiştir. Bu misâller ve bu aziz söz, çok mânâları ihtivâ eder ve yoruma açıktır. Bunların ışığı altında bakıldığında, 7 milyarlık büyük dünya ailesinin 193 devletinde 50 milyon ihlâslı ve hakikî Risâle-i Nur talebesinin varlığı olacaktır ve böylelikle müjdelerin tahakkuku tecellî edecektir.

Sempozyum, küllî mânâda dünyada ses vermiştir ve verecektir. Bu itibarla ısrarla üzerinde durduğum, BM’nin görkemli ve insaflı kültür ve eğitim ünitesi UNESCO, önümüzdeki yıllarda kıyamet kopmadan çağın büyük İslâm mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini, cihanşümûl çerçeve içinde “Çağın müjdecisi ve çağın halaskârı” olarak anacaktır. O vakit tahminlerin ötesinde, tespit edilen müjdeler küre şehrimizi bütün ihtişamıyla, her şeye rağmen aydınlatacak ve nurlandıracaktır inşaallah.

Dipnotlar:

1- 18-20 Kasım 2007, Basın.

2- Bediüzzaman Said Nursî, Hakikat Çekirdekleri, 21. Bab.

3- Tarihçe-i Hayat, B.S.Nursî, Yeni Asya Neş, s. 140.

4- Mektûbât, 16. Mektub.

22.11.2007

E-Posta: haliluslu1951@mynet.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (16.11.2007) - Tebrizli Şems

  (09.11.2007) - Kocaeli'den esintiler

  (02.11.2007) - Ülkenin bölünmez bütünlüğü, Denizli ve Aydın

  (26.10.2007) - Bir müjde hadisi uğruna

  (19.10.2007) - Koşar adımlarla düğünlerimiz

  (12.10.2007) - Secde ve kanser

  (05.10.2007) - Salavât-ı şerife müjdedir

  (28.09.2007) - Müjdeci ve büyük rehber

  (21.09.2007) - Muzaffer olunmuştur

  (14.09.2007) - Kur'ân ve infak

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri