29 Ağustos 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Dergilerimiz

Cevher İLHAN

Neyin “açılım”ı?


A+ | A-

“Açılım”ın en büyük handikapı hâlâ belirsizlik içinde olması. “Açılım”ı ortaya atan hükûmetin mâhiyetini ortaya koyamaması. Bu yüzden herkes kendine göre bir “açılım”dan bahsetmekte; doğru dürüst tartışılamamakta…

Genelkurmay Başkanı’nın, Zafer haftası münasebetiyle, “ulus-devlet ve üniter-devlet yapısına hiçbir gerekçeyle zarar verilmesinin kabul edilmeyeceği” açıklaması üzerine, Başbakan’ın şehid âilelerini kabulde “üniter yapımız üzerinde herhangi bir spekülasyona meydan verilmesi asla kabul edilemez” demesi, siyasî iktidarın belirsizlik içinde yalpalanan demokratik irâde zâfiyetinin açık ifâdesi.

Başbuğ’un, “Kültürel farklılıklar siyasallaştırılamaz, siyasal temsil aracı ve toplumsal siyasal kimlik unsuru haline getirilemez” çıkışının ardından Erdoğan’ın, seçim meydanlarındaki “tek bayrak, tek devlet, tek millet” tekerlemesini tekrarı, hükûmetin “açılım” hazırsızlığının belirtisi.

Keza aylık “ulusa sesleniş” konuşmasında uzun uzun “açılım”ın önemini anlatan ve kimsenin bu süreçten ihânet çıkarmaması gerektiğini söyleyen Başbakan’ın, “Biz bir çerçeve dayatmıyoruz, çünkü biz Türkiye’nin bütünü değiliz” cümlesi, bunca tartışmaya rağmen hâlâ hükûmetin “açılım çerçevesi”nin çizilmediğinin açık ikrarı.

BELİRSİZLİK İÇİNDE

DEMOKRATİK İRÂDE ZAAFI…

İktidarının yedinci yılında meseleyi ancak gündeme getiren Erdoğan’ın, sürekli asıl sorumluluğu önceki hükûmetlerin üzerine atması ve sıfırdan aldığı terörün en son karakol baskınlarıyla azmasının ardından gündeme getirilen “açılım” hakkında hâlâ olarak hâlâ siyasî ve sosyal çevrelere “Gelsinler yeni açılım yapalım” çağrısı, sözünü ettiği “açılım projesi”nin olmadığını ele veriyor.

Belli ki ortaya çerçevesi belirlenmiş bir “açılım projesi” yok. Siyasî iktidar esen rüzgâra göre yelken açıyor. Siyasî iktidarın yedi yıl sonra konuyu gündeme getirdiği “açılım”ın daha adının bile konmamasının, kâh “Kürt açılımı”ndan, kâh “demokratikleşme”den dem vurulması bunun göstergesi.

Oysa “etnik haklar”ın olmayacağı, bölgesel ırkî ayırımlar ve kimlik farklılıkları üzerine bina edilen bir “demokratikleşme”nin birliğe ve bütünlüğe değil, ayrılığa sebebiyet vereceği aşikâr.

Meselenin münhasıran bir “Kürt sonunu ve açılımı” olarak ele alınması, problemleri çözmek yerine daha da derinleştirir. Hak ve hürriyetlerin ırk ve kavmiyet temelinde istimali, fitneyi azdırır. Demokrasi ve özgürlükler alanındaki müsbet gelişmeleri de tersine çevirip ayrılığın tahrikine sebebiyet verdirir.

Bediüzzaman’ın tesbitiyle, meyl-i iftirak (ayrılık düşüncesi) marazını tahrikle “asabiyet-i câhiliyeyi (kavmiyetçiliği, ırkçılığı) ikaz eder (uyandırır.) (Eski Said Dönemi Eserleri, 183-184)

Ankara’nın bu “sorun”u da içine alan bir demokrasi ve özgürlükler sorunu olduğu, Cumhuriyet tarihinin en kabarık iddianâmeli ve en kalabalık sanıklı dâvâlarının başında gelen “Ergenekon”a rağmen, gerçek darbelerin ve darbecilerin hâlâ yargılanmamasıyla ortada. Hâl⠓darbe anayasası” yürürlükte. Millet irâdesinin temsilcisi Meclis’i kapatan, meşrû hükûmeti deviren darbeciler hâlâ korunup kollanıyor.

TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİ VE

ÖZGÜRLÜKLER SORUNU VAR

Üzerinden 29 yıl geçtiği halde darbecileri koruyup kollayan “geçici 15. madde”yle 12 Eylül darbesini yapanlar, darbeciler ve siyasî taşeronlarının “her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezaî, malî veya hukukî sorumluluk iddia edilemeyeceği ve yargılanamayacakları” hükmü duruyor. “İrtica tehdidi”yle ülkede terör estiren, onbinlerce vatandaşı fişleyen, yüksek yargı mensuplarını, rektörleri, bürokratları, iş adamlarını, gazetecileri karargâhta toplayıp dakikalarca “irtica ile mücadele” nutkunu alkışlatan 28 Şubat “postmodern darbe” dayatıcıları, dışarıda. Tatil şehirlerine ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyorlar.

Darbelerden kalma yasaklı yasalar hak ve hürriyetleri kısıtlıyor. Türkiye’nin AB’ye taahhüdüne rağmen, siyasî partilerde lider-genel merkez sultasıyla seçmen irâdesinin tecellisini engelleyen, siyasetin demokratikleşmesinin önünü kapatan “siyasî partiler ve seçim kanunu” çıkarılmış değil.

YAŞ’ın sorgusuz-sualsiz yargısız ihraçlarından, Kur’ân kurslarındaki yaş yasağına kadar, temel insan hak ve hürriyetlerinin başında gelen inanç ve eğitim hakkı ve hürriyeti engelleniyor.

Doğrusu, Türkiye’nin münhasıran bir “Kürt sorunu” değil, bütün millet için topyekûn demokrasi ve özgürlükler sorunu var. Bütün vatandaşların bireysel hak ve hürriyetler problemi var…

Ankara’nın “açılım”ı kültürel, ekonomik ve sosyal bütün veçheleriyle, topyekûn demokratikleşme ve özgürlükler sorunu kapsamında ele alması lâzım…

29.08.2009

E-Posta: cevher@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (26.08.2009) - "Tefrika" değil, demokratik açılım...

  (24.08.2009) - Esas “yol haritası”

  (03.08.2009) - Honduras’tan Çin’e uzanan CIA parmağı (2)

  (02.08.2009) - Honduras’tan Çin’e uzanan CIA parmağı (1)

  (31.07.2009) - “Nükleer gerginlik”le İran’ı tahrik

  (30.07.2009) - “Yol haritası” yolu tıkıyor

  (28.07.2009) - Eğitim ve YÖK (2)

  (27.07.2009) - Eğitim ve YÖK (1)

  (25.07.2009) - Kördöğüşü...

  (24.07.2009) - Ankara’ya uzatılan havuç…

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın STV Haber’deki programını izlemek için tıklayın.
Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.