20 Aralık 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Yasemin YAŞAR

Gürültülü yalan, sessiz hakikat


A+ | A-

Sıdk ile ihlâs arasında çok önemli bağlantılar vardır. Özellikle sıdk, Risâle-i Nur satırlarında, “İslâmiyetin üssü’l-esâsı ve ulvî seciyelerinin rabıtası ve hissiyât-ı ulviyesinin mizacı” olarak tanımlanmıştır (Hutbe-i Şamiye). Sıdk dendiğinde, doğru söz, hakikate uygun beyan akla gelir. Fakat sıdk kavramı doğru söylemekten biraz daha derin bir kavram olup, doğru sözün yanında doğru davranışı da ihtivâ eder. Yani sıdk, içi ve dışı bir, gizli, açık her hâlini aynı çizgide götüren, hayatını doğrulara göre planlayan gibi anlamlar içerir.

Sıdkın bir ileri derecesi sadakattir. Sadakat de, söz ve tavırlardaki doğrulukla beraber, duygu, düşünce, niyette dahi doğru olmak, ulvî hislerin etkisiyle hareket etmek, şartları ne olursa olsun, inandığı hakikatten sapmamak gibi anlamlar içerir.

Sadakat kavramı içerisinde ihlâs vardır. Yani artık doğruluk tabiatının bir parçası hâline gelmiş, insanlarla olan muâmelâtlarında hep dürüst davranan, bütün söz ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan vefalı ve samimî bir insan olmak demektir. Özü sözü bir tabiri, sadık insanlar için kullanılır. Ayrıca peygamberlerin vasıflarından da biridir.

Güzel ahlâkın kapısı, ulvi seciyelerin rabıtası sıdkla mümkündür. Bir insanın güzel ahlâkla vasıflanması sıdk temelinde gerçekleşir.

Resûlullah’ın (asm) peygamberlik tebliğindeki en belirgin vasfı sıdktır. Kâfirler bile O'nun (asm) doğru olduğundan şüphe duymamışlardır. Zaten âlimler, peygamberlik vasıflarını sıralarken, öncelikli vasıfları sıdk, ondan sonra emanet ve sonra da tebliğ olarak saymışlardır.

Bir insanın sözlerindeki, nasihatlarındaki, tebliğindeki tesiratı arttıran şey, ilk olarak doğru sözlü olması, sonra güvenilir ve itimat edilir olmasıdır.

Bediüzzaman, ‘İslâmiyetin esası sıdktır. İmanın hassası sıdktır. Bütün kemâlâta îsâl edici (ulaştırıcı) sıdktır. Ahlâk-ı âliyenin (yüksek ahlâkın) hayatı sıdktır. Terakkiyatın (ilerlemenin) mihveri (ekseni) sıdktır” demiştir. Bediüzzaman’ın sıdk tarifi, esasında sadakati, o da esasında ihlâsı barındırmaktadır.

Cüneyd-i Bağdâdî’ye (k.s.) sorarlar, “İhlâs ile sıdk arasında fark var mıdır?”

“- Evet, ikisi arasındaki fark şöyledir: Sıdk işin temelidir ve ilk olarak o bulunur. İhlâs ise, sonradan meydana gelir ve sıdka tabidir. İhlâs amele girdikten sonra meydana gelir. Kula lâzım olacak asıl şey ihlâstır.”

Sıdkın mânevî hastalıkları tedavi edici bir özelliği de vardır. Kizb (yalan) mânevî hastalanmaların sebebi iken, sıdk tedavi edicidir.

Sıdkı hayatının her safhasında yaşamayanlar, sürekli gelgitler yaşayanlar bulundukları toplumun içerisine tereddüt salar, şüphe atarlar. Böylelikle emniyet edilme özellikleri tehlikeye düşer. Böyle insanlar hak sözler de söylese kulak verilmez. Bugün nasihatta bulunan, iman, Kur’ân hizmeti yapanların sözlerinin tesirsiz kalmasının bir sebebi de bu olsa gerektir.

İşin temeli, ahlâkın esası olan sıdkı hayatın her karesinde yaşamaktır. Çok küçük görülen meselelerde dahi doğruluğun peşini bırakmamak, dili yalana hiç alıştırmamak gerekir. Zira yalan, küfrün esasıdır. İnsanı adım adım günahlara; günahlar şüphelere; şüpheler vesveselere ve mânevî hastalanmalara, oradan da küfre kadar götürebilir.

Basit ve önemsiz görülen meselelerde dahi son derece doğru olmak gerekir. ‘Küçücük bir yalandan ne çıkar?’ gibi bir düşünce, felâketin aslında büyük bir başlangıcıdır. İnsan kalbinden doğruluk uzaklaşıp yalan kuvvet buldukça, kalpte nifak yerleşmeye başlar.

Öte yandan yalanın kendisi bir kılıf olduğu gibi, bazen insan yalana da bir kılıf giydirir. Zımnî yalan dediğimiz bu yalanlar, abartma, mazeret üretme, tariz gibi kılıflara bürünürler.

Meselâ, insanları şevke ve gayrete getirmek maksadıyla yapılan bir hizmeti, bir iken iki söylemek gibi abartmalar, tam tersi bir etki yaparak, insanları bırakın şevke getirmeyi, şüphelerini arttıran bir sonuç verecektir. Bir şeyi mübalâğa etmek, aslında örtülü olarak o şeyi zemmetmek (kötülemek) mânâsına gelir.

Hâsılı, insan hem şahsî hayatı, hem sosyal hayatı mahveden yalana hiç başvurmadan bir hayat yaşaması gerekir. Özellikle de, iman, Kur’ân hizmetinde bulunanların bu konuda çok daha hassas olmaları gerekecektir. Çünkü dâvâ insanları, peygamberlerin yolunda giden ve peygamberî ahlâkla ahlâklanandır. Aksi halde, iman hizmetlerinde muvaffakiyetsizlik tokadını yiyecek ve ihlâs hakikatini bozdukları için de zaten az olan ameller bütün bütün elden çıkacaktır. “Evet, yol ikidir; ya doğru söylenecek, ya sükût edilecek” (Hutbe-i Şamiye). Üçüncü bir yol açık değildir.

Şu gürültülü, eylemli, vurdulu kırdılı geçirilen dönem, yalanın kol gezdiği, sıdkın gizlendiği bir dönem olsa gerek. Zira yalan ve gösterişler gürültülü, hakikat ve samimiyet sessizdir.

20.12.2009

E-Posta: yyasar@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (13.12.2009) - Kâmil insan kimdir?

  (06.12.2009) - Hırs ve azim

  (22.11.2009) - Zâhir ve bâtındaki edep

  (15.11.2009) - Önyargılara da bir önyargı

  (08.11.2009) - Takva ile temizlik

  (18.10.2009) - Gerçek pozitiflik nedir?

  (11.10.2009) - Dünyalı ama uhrevî bir insan: BEDİÜZZAMAN

  (04.10.2009) - Cehennemî bir azap; haset

  (27.09.2009) - Kalbe konan bir dünya, insanı insaniyetten etmektedir

  (13.09.2009) - Kürt değil, Türk açılımı

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim - Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl