19 Mart 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR Mobil İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Cevher İLHAN

Katsayı, 45. madde değişmeden olmaz…


A+ | A-

YÖK Genel Kurulu yeni katsayıyı “alan içi 0.15, alan dışı 0.12” olarak öncekinden bir puan daha açarak belirledi. Yeni oranın oluşturulmasında yargı kararı zorunluluğu ile sistemin bütünlüğünü koruma kaygısının bir arada değerlendirildiği açıklandı.

YÖK açıklamasında, “Daha önce 10 puan olarak hesaplanan farkın 15 puana çıkaracağı” belirtildi. Açık açık “Sonuçta alan dışı tercihlerde aynı soruları cevaplayan üniversite adaylarının yerleştirme puanlarında 3 ila 15 puanlık bir fark değil, asıl öğrenci kitlesinin yoğunlaştığı aralıkta üniversiteye yerleştirme puanında aşılması oldukça zor—8 ila 15 puanlık—çok ciddî bir farklılık doğuracağı” savunması yapıldı.

Sınavda bir puanlık farkın bile binlerce öğrencinin sıralamasını değiştirdiği nazara alındığında sözkonusu “yeni katsayı”nın da haksızlıklara sebebiyet vereceği anlaşılmakta.

Ve bu durum, baştan beri YÖK’ün boş yere uğraştığının ve katsayı mağduriyetini gideremediğinin itirafı olmakta…

Bilindiği gibi, önceki yönetmelik değişikliklerinin Danıştay’ca yürütmenin durdurulması üzerine YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, “b, c, d ve e’ye kadar plânları olduğunu” ileri sürmüş; “Bunu baştan biliyorduk, her şeye hazırlandık” diye konuşmuş; katsayının mutlaka kaldırılacağını söylemişti.

KAT KAT KATSAYIYA DEVAM!

Çözüm olarak bir ara “iman hatiplerin kapatılması” ya da “genel lise yapılması” görüşlerini ortaya atan YÖK Başkanı, “katsayı kararı”nın iki kez peşpeşe iptali üzerine meseleyi önceki günkü YÖK Genel Kuruluna bırakmıştı.

Gelinen noktada YÖK, imam hatipleri kapatmadı, “düz lise” yapmadı; ama başta imam hatipler olmak üzere bir milyon altıyüz bin meslek lisesi öğrencisini önündeki 28 Şubat’tan kalma katsayı engelini da kaldıramadı.

Tekrar başa dönülmekte. YÖK’ün onca iddiaya karşılık katsayı haksızlığını gideremediği görülmekte. Yükseköğretim Kanunu “Yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydı ile yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir” hükmünü getiren Ek-17 maddesine rağmen yasadışı dayatılan başörtüsü yasağını aşamayan YÖK’ün onca iddiaya karşılık haksızlığı giderecek yeni bir “katsayı formülü”nü geliştiremediği de ortaya çıkmakta.

Böylece daha önce açıklanan yurtdışında okuyan Türk öğrencilerin üniversiteye sınavsız giriş hakkından geri adım atan YÖK’ün, aylardır mütemadiyen “çözüm bulacağız” diye umut pompalamasına karşı, katsayı konusu yine sürüncemede kalmakta.

“Danıştay bu sefer 14’e 15 gibi bir oyla reddetti. Zannediyorum, bir dahaki sefere ikna olacaklar. Böyle bir sorun kalmayacak” diyen YÖK Başkanı’nın “mutlaka çözüleceği” vaadlerine rağmen geçen süreçte “katsayı düğümü”nün çözülmediği ve “alternatif plânı”nın bulunmadığı görülmekte.

Görünen o ki sınav hayhuyunda Danıştay yürürlüğü yeniden durdurmazsa bile, son “düzenleme” de derde deva olamamakta. “Gerekirse hukukun etrafını dolanırız” diyen Özcan ve YÖK’ün yönetmelikleriyle katsayıya yeni bir çözüm bulunamamakta. Kat kat katsayı haksızlığıyla sınav öncesi belirsizlik devam etmekte…

“DÜĞÜM”ÜN ÇÖZÜLMESİ İÇİN…

Gerçek şu ki “düğüm”ün çözülmesi için 12 Eylül darbesi döneminden kalma mevzuatta bulunan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 45. maddesi “a” fıkrasındaki “Bir mesleğe yönelik programlar uygulayan liselerin mezunları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girerken, başarı notları ayrıca tesbit edilecek bir katsayı ile çarpılmak suretiyle değerlendirilerek giriş sınavı puanlarına eklenir” ibâresi kaldıkça katsayıya kalıcı bir çözüm bulunamayacak. Evvela bunun kaldırılması gerekiyor.

YÖK, AKP hükûmetinin yedi yıl önce kurulduğu günde deklâre ettiği, “Âcil Eylem Plânı”ndaki “Türkiye’nin âcilen hukuk devleti zeminine oturacağı ve temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemelerin evrensel düzeyde kabul edilmiş standart ve normlar ile AB kriterleri çerçevesinde sür'atle her türlü yasal düzenlemelerin yapılacağı” taahhüdünü hatırlatmalı.

Akıbetsiz “yönetmelikler”le uğraşacağına, “Meslek liselerine acımasız üvey evlât muamelesi çok yanlış, ben imam hatip mezunuyum diye mi böyle davranıyorsunuz?” çıkışında bulunan Başbakan’dan ve siyasî iktidardan katsayı takozunun bir an evvel yasal düzenlemeyle kaldırılmasını istemeli.

Katsayı bariyerinin aşılması için YÖK, Millî Eğitim’den ve Meclis’ten mevzubahis 45. maddenin âcilen tâdilini talep etmeli.

Bu olmadığı sürece, YÖK’ün yönetmelikleri işe yaramayacak. Sözkonusu madde ile meslekî ve teknik liselere “katsayı” konulacak. Haksızlıklarla mağduriyetler sürecek…

Katsayıda kalıcı çözüm bu…
Gündemin nabzını tutmak için tıklayın!
www.sentezhaber.com

19.03.2010

E-Posta: cevher@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Geri


Önceki Yazıları

  (18.03.2010) - Ankara hâlâ heceliyor; A-B… (2)

  (17.03.2010) - Ankara hâlâ heceliyor; A-B… (1)

  (16.03.2010) - Dine ve mânevî değerlere samimiyet…

  (15.03.2010) - “Soykırım” bühtanına karşı…

  (13.03.2010) - “12 Mart muhtırası”ndan “27 Nisan e-muhtırası”na (2)

  (12.03.2010) - “12 Mart muhtırası”ndan “27 Nisan e-muhtırası”na

  (11.03.2010) - “Mini paket” yetersizliği…

  (10.03.2010) - Çözümsüzlüğün çaresi…

  (09.03.2010) - Yığılı gündemin yığıntıları…

  (08.03.2010) - “Tezkere” çarpıtmaları…

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Abdullah ŞAHİN

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Banu YAŞAR

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H.İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim oktay usta yemek tarifleri Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl