26 Mart 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR Mobil İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Nejat EREN

İşte o dâvâ! İşte o adam! İşte o gazete!


A+ | A-

Her nimet bir zorluğu gerektirir. Her büyük dâvâ da ağır faturalar ve bedeller ister. Saadet ve mutluluk, çoğu zaman ıztırap ve zorlukların arkasından gelir. Meşrûiyet ve helâl dairesinde kalarak gerçek lezzet ve saadet isteyen her fani için talep edilen nimetlerin mutlaka bir karşılığı ve bedeli olacaktır. Sıkıntısız, alın teri olmadan gerçek saadet ve mutluluğun elde edilmesi mümkün değildir.

Huzur ve saadetin iki cihandaki vazgeçilmez adresi ise: İslâm’dır, Kur’ân’dır!

İşte o dâvâ; yani “İslâm ve Kur’ân dâvâsı!”

Bin dört yüz seneyi aşan zaman çizgisinde Allah’ın elçisi, insanlığın saadet güneşi Hz. Muhammed’in (asm) insanlığa getirdiği rahmet tecellisinin adıdır İslâmiyet! Bu gün insanlığın aradığı gerçek saadet ve mutluluk işte “o dâvânın” içindedir ve aslında ise ta kendisidir.

Bu muazzam hakikati insanlığa mal etmek için; Kâinatın Efendisinin (asm) çektiği çekmediği çile, tatmadığı ıztırap kalmamıştır! Ona reva görülen bunca muamele ve haksızlık insanlık tarihinde kimseye reva görülmemiştir.

Kavminin en doğrusu ve efendisi konumundayken, “o dâvânın” esasını teşkil eden İlâhî emirleri tebliğe başlayınca karşılaştığı bunca zulüm, hakaret, dışlanma, tahkir, iftira, doğduğu diyardan, vatanından, kâinatın kalbi olan Kâbe’den, Mekke’den ayrılmayla neticelenmesi... Hicret, hicran, çile, dayanılmaz muamelelerin sonucunda kalplerde taht kuran yüce saltanat! Dini Mübin-i İslâm!

Yirmi üç sene devam eden bu tahammülü güç muâmelelerin sonucu, ödenen bunca bedel! Ama sonuçta: İnsanlığın beşte birisine, yerkürenin de yarısına hükmeden bir “hak ve hakikat” zincirinin tesisi ve insanı insan yapan gerçeğin kalp ve gönüllere silinmeyecek şekilde yerleşmesi.

Kavminin en ileri gelenleri ve öz amcasının muhalefetine rağmen “o dâvâyı” kâinata ve insanlığa mal etmeyi başarma nimetine mazhariyet!

***

İşte o adam! Bediüzzaman! Âhir zamanın şiddetli ve dehşetli hadiselerinin dağlarvârî dalgaları içerisinde o “hablü’l-metin” (kopmaz ve koparılamaz) olan ipe; yani Kur’ânî düsturlara sarılarak peygamber varisliğinin gölgesinde, onun getirdiği bu muazzam esasların pusulası doğrultusunda sarf edilen seksen küsur yıllık şerefli bir ömür. Aynı metot ve tarz ile “o dâvâyı” bütün ümmet ve insanlığın aklına, fikrine, vicdanına, kalbine ve ruhuna iletme gayret ve mesaisi...

İnsanlığın en çok muhtaç olduğu; kardeşlik, barış, huzur, doğruluk, hak, hukuk, hürriyet ve adalet için; “o dâvânın” özünden çıkardığı yorum ve açılımlarla fert, toplum, millet, sivil ve resmî hayatın önünü açma ve Kur’ânî reçeteleri en tesirli, en kısa, en makul şekilde izah etme başarısı...

***

İşte o gazete! Yeni Asya! “O dâvâyı” ve “o adamı” tanıtmak, savunmak ve hakkı, hukuku, gerçek insanlığın değerlerine sahip çıkıp müdafaa etmek için 41 yıl önce yayın hayatına başlayan ve gelişerek devam eden bir sürece imza koyan “O gazete: Yeni Asya!” Birçok yönden gelen bütün engellemelere, haksız muhalefetlere, çeşitli oyun ve tuzaklara rağmen istikametini bozmadan o muazzam dâvâya, o yüce Peygamber’e (asm), o şanlı Üstad’a sadakatle yoluna devam eden “o gazete: Yeni Asya!”

Kendi sahası olan “medya” alanında “farkını fark etmek isteyen” “o gazete: Yeni Asya!” “O dâvâ adamının” fikir ve görüşlerini, telifine mazhar olduğu ve insanlık için büyük önem arz eden; mu’cizevî Kur’ân tefsiri Risâle-i Nur Külliyatı’nın kıymet ve önemini âleme duyurmaya çalışan sıradan değil, farklı ve önemli bir yayın organı olan “o gazete: Yeni Asya!” Bu zaviyeden olaya bakıp değerlendirmeye tâbi tutulmayı hak eden “o gazete: Yeni Asya!”

İçinde bulunduğumuz hafta ve ayı, yani 23 Mart günü ve haftasını peygamber vârisliğinin son temsilcisinin; “o dâvâ adamının” “vuslat” tarihini hakkını vererek gündemde tutmaya devam eden: “o gazete: Yeni Asya!”

Kendisi ve “o dâvâ ve o dâvâ adamı” için vazgeçilmez iki tarih olan; vuslatın tarihi 23 Mart! Ve kendi velâdet; doğumunun tarihi olan 21 Şubat’ı hakkını vererek değerlendiren “o gazete: Yeni Asya!”

“O dâvâ”da farkı fark etmek isteyenler bu iki tarihte Yeni Asya’nın gerçek yüzünü, vizyon ve misyonunu, fotoğrafını çok net olarak görebilirler. Ancak o zaman yayın hayatına başlayış gayesine ters düşmeyen istikrarlı yayın çizgisini takdir edebilirler. Ve içinde bulunduğumuz bu modern çağda; İslâmî yaşayış, tebliğ, onu muhafaza ve müdafaa tarz ve metoduyla meşrûiyet ve istikamette devam eden kırıksız “çizgisini” fark edebilirler. ”O dâvânın” özüne ve gerçeğine, “o adamın” gayesi, hedefi ve programına tam vakıf olmadan “o gazetenin” de kıymeti, önemi, deruhte ettiği vazife ve sorumluluğunu gerçek mânâsıyla anlamak kolay değildir. En zor şartlarda, bunca imkânsızlık içerisinde, kapanma ve yok olma pahasına; “o dâvâ ve o adam” için yola çıkıp korkmadan, ürkmeden, her şeye rağmen onları müdafaa etmek yürekliliği ve cesaretini gösteren “o gazete: Yeni Asya!”

Yeni Asya’yı farklı ve asil kılan işte bu duruştur! “Tirajı değil imajı” şiâr edinen ve öne çıkaran Yeni Asya farkı budur işte! Bu sırlı ve cesur duruşu ve davranışı anlayanlara da, gerçek mânâda anlamak isteyenlere de kolay gelsin!

23 Mart’ta, “o dâvâsına ve o dâvâ adamı Üstadına” yakışan bir şekilde mükemmel bir muhteva ve ekle çıkan işte o gazeteyi, Yeni Asya’yı ve onda emeği geçen başta cefakâr ve vefakâr bütün personelini, dünyanın dört bucağına dağılmış bütün sadık okuyucularını en kalbî hislerimle tebrik ediyor, alkışlıyorum. Hizmetlerinin ve başarılarının ve devamı için Cenâb-ı Hakk’a duâ ediyorum.
Gündemin nabzını tutmak için tıklayın!
www.sentezhaber.com

26.03.2010

E-Posta: nejateren@saidnursi.de


 
Sayfa Başı  Geri


Önceki Yazıları

  (19.03.2010) - Hakikate olan ihtiyaç ve Batılı insanın manevî beklentileri

  (12.03.2010) - Avrupa’da Nur hizmetleri ve değişen Avrupa

  (05.03.2010) - Bu asrın tahribatına karşı tamirde görev almak

  (26.02.2010) - İkramlı sohbetler ve hizmete katkıları

  (21.02.2010) - Eğilmeyen baş, tükenmeyen nefes Yeni Asya’m

  (19.02.2010) - Okunan kitaplar, Okuyan insanlar

  (12.02.2010) - Kars hatıraları

  (05.02.2010) - Masaldan hakikat dersi çıkarmak

  (22.01.2010) - Açılıma kendi nefsinden başlamak

  (19.12.2009) - Hizmet erleri

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Abdullah ŞAHİN

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Banu YAŞAR

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H.İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Saliha FERŞADOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim oktay usta yemek tarifleri Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl