06 Eylül 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Ali FERŞADOĞLU

Tahkikî imanın hakkal-yakîn mertebesi


A+ | A-

Hakkal-yakîn iman; bizzat yaşayarak ve hemhâl olarak bütün duygularla özümsenen, bütün duyu, duygulardan sonra kalbî sezgilere dayanan, tahkiki imânın en üst mertebesidir. Özümseyerek ve bizzat tecrübe ederek, içine girerek veya yaşayarak oluşur. Yâni, yaşama derecesinde, pratiğe geçirme seviyesinde çok parlak ve keskin inançtır.

Hakkalyakîn iman mertebesini; denizi haritadan öğrenmek veya gözle görmek değil; bizzat suyu avuçlayarak ve içine dalarak yüzmek ve suyun özelliklerini öğrenerek, onunla hemhâl olmaya benzetebiliriz. Bir mânâda bilgi, bulgu, sezgi, belgeyle elde edilenler yaşayarak elde edilir.

Bu mertebenin vasıtaları duyular, akıl, kalb, vicdan ile sâir his ve lâtifelerdir. İlk iki metodun verileri de buna basamak olur. Böylece, yakîn/kesin bilgi dereceleriyle temelleşen imân esasları; sâir his ve lâtifelerle de benimsenip özümsenir; İslâm şartları ve sâir ibâdetlerle takviye edilir.

Kâmil imân olarak da tâbir edilen hakkal-yakîn; tahkiki imânın en yüksek seviyesidir. Diğer mertebelerinden de süzülerek, zihnen bütün merhalelerden geçerek kuvvetli bir şekilde bütün duygu, his ve lâtifelere yerleşir.1

Hakkalyakîn iman; kâinattan süzülen ruhu, duygu, düşünce ve şuuru ondan yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Tabiat bir işlev yapar, ama bunu şuursuz olarak yapar. İnsan ise, şuurunu sonsuz derecede geliştirebilir!

Kur’ân’dan aldığı mârifetle, dâimî huzuru elde eder. O zaman, her şey mârifet (Allah’ın isim ve sıfatlarını bildiren) bir ayna olur.2

İradesini kullanarak, gayret gösteren herkes, imanın hakkalyakîn mertebesine ulaşabilir. Tahkiki imânı elde eden; akıl, ilim, fikir, kalb, vicdan gibi bütün duygularıyla iman esasları üzerinde yoğunlaşır, müthiş bir enerji alış verişinde bulunur ve büyük bir güç elde eder. Ve kendisinin olduğu küçük kâinatı, bu iman şuuruyla büyütür ve büyük insan olan kâinatla entegre olur.

“Evet, iman-ı taklidi, çabuk şüphelere mağlûp olur. Ondan çok kuvvetli ve çok geniş olan iman-ı tahkikide pek çok meratip var. O meratiplerden ilmelyakin mertebesi, çok bürhanlarının kuvvetleriyle binler şüphelere karşı dayanır. Halbuki taklidi imân bir şüpheye karşı bazan mağlûp olur.

“Hem iman-ı tahkikinin bir mertebesi de aynelyakin derecesidir ki, pek çok mertebeleri var. Belki esma-i İlâhiye adedince tezahür dereceleri var. Bütün kâinatı bir Kur’ân gibi okuyabilecek derecesine gelir.

“Hem bir mertebesi de hakkalyakindir. Onun da çok mertebeleri var. Böyle imanlı zatlara şübehat orduları hücum da etse bir halt edemez.” 3

Dipnotlar: 

1- Hizmet Rehberi, s. 54.

2- Mektûbât, s. 54.  

3- Emirdağ Lâhikası, s. 91.

06.09.2010

E-Posta: [email protected] [email protected]


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (04.09.2010) - Tahkikî iman ve mertebeleri

  (03.09.2010) - Tahkikî, gerçek iman

  (02.09.2010) - “Taklitlerinden sakının”

  (01.09.2010) - Faizcilerin eline düşmeyin

  (31.08.2010) - Şimdi zekâtla ekonomik kalkınma zamanı

  (30.08.2010) - Azrail (as) sevilir mi?

  (29.08.2010) - Namaz kılmaya mı, iktidar olup saltanat sürmeye mi geldik?

  (28.08.2010) - Ekonomi ve imân

  (27.08.2010) - Teravih kılarken camide idik, ama hiçbirimiz namazda değildik!

  (26.08.2010) - Kalbimiz temiz, imanımız tam mı?


Son Dakika Haberleri

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Abdullah ŞAHİN

  Ahmet ARICAN

  Ahmet BATTAL

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Banu YAŞAR

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H.İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Hakan YILMAZ

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehmet YAŞAR

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Saliha FERŞADOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.