"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Risale-i Nur’dan doğru İslâmiyet dersini alan bir genç...

19 Mayıs 2017, Cuma 10:36
''Şimdi oku, kabirde okuyamazsın!'' -Zübeyir Gündüzalp-

Bazı üniversitelerin yaz tatiline girdiği, bazılarının ise girmeye hazırlandığı Ramazanın bereketli günlerini idrak ediyoruz.

Yaz tatili, pek çok öğrenci için eğlence ve dinlenme dönemi olarak nitelendirilir. Fakat muhabbet fedaileri olan genç Said’ler için, Kur’ân tefsiri Risale-i Nur eserlerini okumak için bir fırsat dönemidir. Ramazan ayında, Kur’ân’ın lâfzına yönelik okumaların yani mukabelelerin arttığını görüyoruz. Elbette her harfine binlerce ecrin verildiği, Kur’ân ayı olan Ramazanda, çokça okunması ne kadar güzel bir haslet.

Genç Saideler ise Ramazanda hem Kur’ân’ı hem de manevî bir tefsiri olan Risale-i Nur’u okuyarak, vakitlerini değerlendirmeye gayret ediyorlar. Bilsinler ki bu gençler, mele-i âlânın hadsiz sakinleri tarafından alkışlanıyorlar. Yine bilsinler ki, Peygamber Efendimiz (asm) tarafından Cennette kendi eliyle Kevser suyundan ikram edeceği gençler, bu gençlerdir.

Bu zamanda Risale-i Nur eserlerini anlayarak okuyanlar ve istifade edenler, doğru İslâmiyet dersini bihakkın ders alırlar.

Risale-i Nur’dan doğru İslâmiyet dersini alan bir genç; hiçbir insana hatta canlıya, karıncaya bile zararı dokunmaz. Çünkü şefkatle, sevgiyle, muhabbetle hareket etmeyi ders alırlar. Çünkü Risale-i Nur gençliği, muhabbet fedaileridirler.

Risale-i Nur’dan doğru İslâmiyet dersini alan bir genç; teröre destek vermez, bölücü değil kaynaştırıcıdır; yıkmadan, dökmeden, tahrip etmeden; daima yapıcı, tamir edici müsbet hareket tarzını esas alır.

Risale-i Nur’dan doğru İslâmiyet dersini alan bir genç; dâvâsını icbarla, zorla, kavga ile değil; ikna ile kavl-i leyyin yani yumuşak söz ile nezaket ve nezahet ile anlatır.

Risale-i Nur’dan doğru İslâmiyet dersini alan bir genç; ne ifratla ne de tefritle hareket eder; aşırılıktan kaçınır; ne ilgisiz kalır, ne de radikal olur; daima istikamette, hikmette, vasatta kalarak, orta yol olan Nebevî yolu tercih eder.

Risale-i Nur’dan doğru İslâmiyet dersini alan bir genç; merhamet sahibi olur. Hürmet ve saygıyı elden bırakmaz. Asayiş ve emniyeti ihlâl etmez. Haram ve helâli bilip, haramdan çekinmeye gayret eder. Serseriliği bırakıp itaat etmeyi kendine prensip edinir.

Risale-i Nur’dan doğru İslâmiyet dersini alan bir genç; hukuk çerçevesinde hak ve hukukunu müdafaa eder. Haktan, hukuktan, adaletten yana olmayı, hakkı savunmayı prensip edinir.

Risale-i Nur’dan doğru İslâmiyet dersini alan bir genç; kuvvetli imana sahiptir, ehl-i tahkiktir, araştırmacıdır, körü körüne hareket etmez. Bilindiği üzere, sağlam bir imanın bulunduğu yere, menfi bir ideolojinin aşıladığı ahlâksızlık ve sefahet giremez.

Risale-i Nur’dan doğru İslâmiyet dersini alan bir genç; helâl dairesinin keyfe kâfi geldiğini bilir ve harama girmeye tenezzül dahi etmez.

Risale-i Nur’dan doğru İslâmiyet dersini alan bir genç; sınıfının en çalışkanı olmaya gayret eder. Hem fen ilimlerini hem de îmanî ilimleri bütünleştirerek okur, tefekkür eder.

Risale-i Nur’dan doğru İslâmiyet dersini alan bir genç; ahlâk, ibadet, âhiret, fazilet ve dayanışmayı, ittifakı önemser ve kabul eder; yüzde birlik siyasete müteallik farklı siyasî düşüncelerin de uhuvveti ve kardeşliği bozmasını, ötekileştirmesini, reddeder.

Risale-i Nur’dan doğru İslâmiyet dersini alan bir genç; dinini, vatanını sever; hürriyetperverdir, demokrattır; istibdat ve baskıya şiddetle karşıdır.

Risale-i Nur’dan doğru İslâmiyet dersini alan bir genç; rey-i vahide yani tek adamlılığa, şahısçılığa taraftar olmaz; meşvereti, istişareyi ve meclisi kabul eder.

Risale-i Nur’dan doğru İslâmiyet dersini alan bir genç; maddî cihad yerine; ilimle, irfanla, irşadla, nasihatle, neşirle, müsbet iletişim yollarını kullanmakla, nefis terbiyesi ile manevî cihad vazifesini yapmayı esas alır.

Yaz programları kapsamında vaktini Risale-i Nur okumaları ile geçiren gençleri tebrik eder, verimli ve bereketli geçmesini Rabbimden niyaz ederim.

Prof. Dr. Hüseyin Uzun

 

***

Konuyla ilgili içerikler:

Yapılan masa çalışmaları bildirilerini okumak için tıklayınız:

Genç Saidler Ankara’da buluştu: ''Cemaatler toplumun manevi kaleleridir''

Okumak için tıklayınız:

Ronaldo'nun en büyük korkusu ve Risale-i Nur'daki hakikatler...

Eğitim hem aklı, hem kalbi nurlandırmalı

Gençlerin gözüyle adalet, hukuk ve cemaatler

'Genç Saidler'den rahatsız oldular!

Genç Saidler, şahs-ı manevîde kenetlendi

***

Gençlikte ebedî gençlik kazandıran değer

“İffet ne demektir? Hayatımıza neler getirir? İffetsizlik nelere sebep olur?”

İFFET KENDİN KONTROL ETMEKTİR       

İffet, sözlükte edep, haya, vakar, gözü tokluk, namusluluk, dürüstlük, şereflilik, ahlâklılık, izzet, haysiyet, haram malda gözü olmama, haramdan sakınma, helalden başkasına istekli olmama ve hakkı olmayan şeye karşı müstağni olma hali gibi manalara gelir.  

Bir ahlâk terimi olarak ise iffet, arzularını, iştihalarını, isteklerini, şehvet ve tutkularını aklın ve şeriatın kontrolüne vererek, kendine hakim olmak demektir. 

İffetli insan alınteri ile kazanır, gayr-ı meşru daireye el uzatmaz, namusunu koruma konusunda hassas, iyi ahlâklı, fakirliğini ve ihtiyaç halini Allah’tan başka kimseye bildirmek istemez, Allah’tan başka kimseden bir şey beklemez.

“Allah fakir olmasına rağmen iffetini koruyan mü’min kulunu sever.”1 Buyuran Peygamber Efendimiz’in (asm) örnek bir duası şöyledir: “Ya Rabbi! Senden hidayet, takva ve iffet istiyorum.”2

Kur’ân, buyuruyor ki: “Sadakalar, kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için), bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler.”3 Peygamber Efendimiz (asm) bu ayeti delil göstererek yardıma en layık kimsenin fakir olduğu halde iffetinden insanlara el açmayan kimseler olduğunu bildirmiştir.4

İffetli olmanın mükafatı doğrudan Cennettir. Peygamber Efendimiz (asm), “Her kim ağzına ve cinsel arzularına hâkim olacağı konusunda bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum.”5 Buyurmuştur.

KUVVE-İ ŞEHEVİYENİN ÜÇ HALİNDEN BİRİ İFFET

Bediüzzaman’a göre insanda üç önemli kuvveden birisi olan kuvve-i şeheviyenin üç hali vardır: 1-İfrat, 2-Tefrit,3-Vasat (Mutedil, orta). 

Şeriat vasat halini tavsiye ediyor, ifrat ve tefrit halinden sakındırıyor. 

Kuvve-i şeheviyenin ifrat hali fücurdur. Fücur, helal haram demeden istek ve arzularıının esiri olmak ve ehl-i namusun ırzını ve namusunu payimal etmektir. 

Kuvvve-i şeheviyenin tefrit hali humuddur. Humud, ne helale ve ne de harama şehveti, iştihası ve arzusu olmama halidir.

Kuvve-i şeheviyenin vasat, yani mutedil, yani orta hali ise iffettir. İffet, bir insanın helâline istek ve arzusunun olup, haramına istek ve arzusunun olmayışı halidir. 

Kuvve-i şeheviyeyi iffette kullanmak sünnettir.6  

GENÇLİKTE İFFET EBEDΠGENÇLİK KAZANDIRIR

Gençliğin, yerini hiç şüphesiz ihtiyarlığa ve ölüme bırakacağını beyan eden Bedîüzzaman, fânî ve geçici gençliğin istikâmet dâiresinde iffetle hayra sevk edilmesi halinde o gençlikle ebedî bir gençlik kazanmanın mümkün olacağını kaydeder. 

Saîd Nursî Hazretlerine göre, güzel gençlik nîmeti gayr-i meşrû sefâhet ve haram keyifler için sarf edildiği takdirde ise verdiği başlıca kayıplar şunlardır:

1-İffetsizlik, insan ruhunu boşluğa atar, kalbi ağlatır, vicdanı sızlatır, hafızamızı zafiyete uğratır, duyguları yıpratır, insanı bunaltır.  

2-İffetsizliğin içinde “kıskançlık” elemi vardır. Bu elem insanı yıkar, mahveder.  

3-Haram lezzetin içinde “ayrılık” elemi vardır. Her dünyevî keyif ve lezzette var olan “ayrılık ve firak” acısı; lezzeti ve keyfi kaçırır. Helâl lezzetlerde ise, dünya itibariyle ayrılık olsa da, ebedî ayrılık yoktur. Çünkü cennet vardır. Bu da insana huzur verir.

4-İffetsizliğin tabiatında mukabele görmemek ve içten sevilmemek elemi vardır.  

5-İffetsizlik ve haram lezzetler, tövbe edilmezse kabirde azaba neden olur.   

6-İffetsizlik, tövbe edilmediği takdirde, Mahşerde insanın başını eğdirir.

Dipnotlar:

1. İbn Mâce, Zühd, 5.
2. Ahmed, I/389, 439.
3. Bakara Suresi: 273.
4. Müslim, zekat, 2.
5. Buhârî, Hudûd, 19; Rikâk, 23; Tirmizî, Zühd, 61.
6. İşaratü’l-İcaz, s. 29

Süleyman Kösmene

***

Konuyla benzer içerikler:

Bu zamanda Risale-i Nur mu okunurmuş?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/seyda-sultan-zengin/bu-zamanda-risale-i-nur-mu-okunurmus_431088

Risale-i Nur’u niçin çok okumalıyız, Risale-i Nur, neden bu asra bakan bir tefsirdir?

Risale-i Nur eserleri, muhtevası, telif ediliş tarzı, dili ve düzeni itibariyle diğer İslâmî eser ve tefsirlerden farklıdır.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/risale-i-nur-u-nicin-cok-okumaliyiz_414017

Mehmet Akif: En büyük âlim odur ki; İşaratü’l-İ’caz’ı anlasın...

Mehmet Akif Ersoy'un Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi ve Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı ile ilgili değerlendirmeleri Risale-i Nur'un muhteva ve mesajının anlaşılması noktasında oldukça önem taşımaktadır.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/mehmet-akif-en-buyuk-alim-odur-ki-isaratu-l-i-caz-i-anlasin_419602

Doğru İslâmı anlama projesi: Medresetü’z - Zehra

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/halil-elitok/dogru-islami-anlama-projesi-medresetu-z-zehra_389766

Din ve fen ilimlerinin birlikte okutulduğu bir Bediüzzaman Üniversitesi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/din-ve-fen-ilimlerinin-birlikte-okutuldugu-bir-bediuzzaman-universitesi_370309

 

***

Zübeyir Gündüzalp ilgili benzer içerikler:

Zübeyir Gündüzalp ve “Ford”un serveti!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/cetin-acar/zubeyir-gunduzalp-ve-ford-un-serveti_431950

Örnek dâvâ adamı: Zübeyir Gündüzalp

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/alper-ozcan/ornek-dava-adami-zubeyir-gunduzalp_430001

Zübeyir Gündüzalp'ten dikkat çeken 'Mutlak Vekil' değerlendirmesi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/zubeyir-gunduzalp-ten-dikkat-ceken-mutlak-vekil-degerlendirmesi_428492

Zübeyir sisteminde

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/abdulbaki-cimic/zubeyir-sisteminde_427985

Bir dâvâ adamı portresi: Zübeyir Gündüzalp

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/hasan-bulut/bir-dava-adami-portresi-zubeyir-gunduzalp_391882

Risale-i Nur’dan doğru İslâmiyet dersini alan bir genç

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/prof-dr-huseyin-uzun/risale-i-nur-dan-dogru-islamiyet-dersini-alan-bir-genc_399785

Zübeyir Gündüzalp ve gazete

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/ibrahim-ersoylu/zubeyir-gunduzalp-ve-gazete_414297

Bir dâvâ adamı portresi: Zübeyir Gündüzalp

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/hasan-bulut/bir-dava-adami-portresi-zubeyir-gunduzalp_391882

Bediüzzaman: Risale-i Nur kâfidir Gündüzalp: Risalelerde herşey var

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dizi/bediuzzaman-risale-i-nur-kafidir-gunduzalp-risalelerde-hersey-var_377664

Yeni Asya'nın manevi mimarı, sadakat ve istikamet örneği: Zübeyir Gündüzalp

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/yeni-asya-nin-manevi-mimari-sadakat-ve-istikamet-ornegi-zubeyir-gunduzalp_363510

Nur’un kara sevdalısı: Zübeyir Gündüzalp

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/abdulbaki-cimic/nur-un-kara-sevdalisi-zubeyir-gunduzalp_391867

''Bu gazetenin Bediüzzaman'dan başka yazdığı bir şey yok ki''

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/bu-gazetenin-bediuzzaman-dan-baska-yazdigi-bir-sey-yok-ki_389134

 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 3890
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
 • nedim demirbaş

  20.5.2017 17:01:09

  risale-i nur topluma ulaştırılacak bir bilgi hazinesi.kuranın çağımıza bakan en anlaşılır ve en doğru yorumdur.kişinin kimliğine bakılmaksızın kuranı kendi yaşantımızda rehber edinerek insanlığa hizmet dustürüyle hareket etmede göstereceğimiz özen kalpleri keşfetmede ve hakikateleri idrak etmede dünyevi kazançların tamah edilecek bir yönünün bulunmamasının anlaşılması yönünde çalışmalara ışık tutacak bir külliyat.islamın kardeşliğe önem vermesi insanlara hayrımızın dokunduğu ölçüde saadeti keşfetme şansımız vardır.beşeri gayretin zirve noktasında bu membadan faydalanmak kitapların anlaşılmasıyla mümkün.üstatların izinde küçük kainat olan insanın kendini tanıması ve eşyayı anlamadaki müphemlikte risalelerin hayatımızı ışıklandırma yeterliliğini görmek.çağımızda kültür hayat için yeterli bir kaynak değildir.idrak etmek denince kişiliğimiz ve dünya görüşümüz iman içinde kaskatı kesilmiş bir cesetten kurtulmak şeklinde tarif edilecek güzel vasıflarla hakkın keremiyle şad olmak.

(*)

Namaz Vakitleri

 • İmsak

 • Güneş

 • Öğle

 • İkindi

 • Akşam

 • Yatsı