"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

"Said Nursî uyarmıştı" manşetimiz rahatsız etti!

19 Ekim 2016, Çarşamba 12:57
Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, Gazeteci - Yazar Soner Yalçın'ın Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi hakkında sarf ettiği hezeyan derecesini de geride bırakan asılsız iddia ve iftiraları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından ve Periscope yayını üzerinden -"Said Nursî uyarmıştı" manşetimizin yankıları-  başlığı çerçevesinde açıklamalarda bulunan Güleçyüz,''Rezil olmayı göze alarak, bir tek yazıya bunca uydurma, saçmalık, iftira, karalama ve hakaret sığdırmayı başaran Soner Yalçın'a bravo!" dedi.

İşte Güleçyüz'ün açıklamaları:

Sezgin Tanrıkulu'nun Said Nursî hakkındaki sözleri sebebiyle çileden çıkanlar arasına Sözcü yazarı Soner Yalçın da katılmış. Beter olsun.

Gazeteci kılığındaki tetikçilerin “saçmalama özgürlüğü”ne karışmayız, bizi ilgilendirmez. Ama iftira ve çamur atmaya hiç kimsenin hakkı yok.

Kaynak dahi göstermeden, desteksiz atış yap; uydurma ve iftiralarla çamur at; ondan sonra “gazeteciyim” diye ortalıkta gezin; olacak şey mi?

Soner Yalçın'ın Said Nursî hakkındaki seviyesiz ve aşağılık iftiraları Kemalist tetikçi zihniyetin pespayeliğinin yeni ve zavallı bir örneği...

Şimdiye kadar nice tetikçi müfteri geldi geçti; hepsi rezil rüsvay oldu ve artık esameleri bile okunmuyor. Said Nursî ise dim dik ayakta...

Resmî ideolojinin kadrolu ilahiyatçıları ve Kemalist tetikçiler Said Nursî'ye saldırmak için yine ittifak kurdular. Vız gelir tırıs gider.

“Said Nursî 31 Mart'ta Divan-ı Harb-i Örfî'de yargılandı” deyip beraat ettiğini yazmamak gazetecilik değil, olsa olsa müfteri tetikçiliktir.

Bediüzzaman'a Denizli Mahkemesinde beraat kararı veren hakimler için “müridleriydi” yakıştırması yapmak da bir başka pespayelik örneği...

Rezil olmayı göze alarak, bir tek yazıya bunca uydurma, saçmalık, iftira, karalama ve hakaret sığdırmayı başaran Soner Yalçın'a bravo!

"Said Nursî uyarmıştı" manşetimizin yankıları

Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kazım Güleçyüz'ün Periscope yayını üzerinden Gazeteci - Yazar Soner Yalçın'ın iftiralarına karşılık verdiği cevapları izlemek için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/video/said-nursi-uyarmisti-mansetimizin-yankilari_413113

Yeni Asya Gazetesi'nde 17 Ekim 2016, Pazartesi günü yayınlanan ve gündem oluşturan konuyla ilgili haber:

Said Nursi uyarmıştı

''Barış Süreci'' panelinde AKP'li Galip Ensarioğlu, CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve HDP'li Mithat Sancar'a Said Nursi çözümünü sorduk.

Birlikteliğin değerini anlattı

Ensarioğlu: Said Nursî yaşadığı dönemde Kürt sorununun ileride nasıl bir soruna yol açacağını görmüş büyük bir insandır. O günkü şartlar içinde Kürtler ve Türklerin birlikteliğinin değerini anlatmaya çalışmıştır. O da eziyet görmüştür, sıkıntı yaşamıştır. 

Birikimden yararlanmak lazım

Tanrıkulu:  Birçok aktör var, âlim var. Doğru zamanda doğru şeyler söylemiş birçok âlim var. Bunların birikimlerinden yapıcı bir biçimde yararlanmak lâzım. Yol gösterici olması bakımından bu önemli bir husus. Sancar soruyu cevapsız bıraktı.

N. Nur Ener

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/said-nursi-uyarmisti_412885

Konuyla benzer haberler:

Önce İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu ve Emekli Tümgeneral Ali Erdinç ve son olarak Gazeteci - Yazar Soner Yalçın ve bir diğer Gazeteci - Yazar  Can Ataklı'nın; Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi'yi hedef alan; hezeyan derecesinde cehalet kokan ve ancak küçük düşürücü iftiralar ortak paydasında buluşabilecek çirkin açıklama ve iftiralarına verilen cevaplar:

Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, Nurculuk, Bediüzzaman ve Ermeniler, Bediüzzaman ve Milli Mücadele yılları, Bediüzzaman ve Abdülhamid Han, Bediüzzaman ve 31 Mart Hadisesi, Bediüzzaman ve Laiklik, Bediüzzaman ve Cumhuriyet, Bediüzzaman ve Şeriat ve Demokrasi vb. pek çok konuyla ilgili olarak Yeni Asya yazarları tarafından kaleme alınan önemli makaleleri istifadenize sunuyoruz:

Mustafa İslamoğlu'nun çirkin iddialarına cevap

Yeni Asya Gazetesi Fıkıh Günlüğü köşesi yazarı,ilahiyatçı Süleyman Kösmene'nin 2 Aralık 2014'te kaleme aldığı ve 'Bir hocanın kendisini rehin eden sözleri üzerine' başlıklı yazısı, Mustafa İslamoğlu'nun hakikatsiz ve iftira niteliğindeki haksız ithamlarına bir cevap olarak büyük ilgi görmüştü.

İslamoğlu hala aynı yerde!

Ancak 2.5 yıl aradan sonra İslamoğlu, 30 Ağustos 2016 akşamında, katıldığı bir televizyon programında yeniden hezeyan derecesindeki, iftira niteliğindeki sözlerine devam ederek, Peygamber Efendimizin -Aleyhissalatu Vesselam- veciz bir şekilde ifade buyurdukları 'Alimler peygamberlerin varisleridir' kudsi hakikatine muhatap olan Büyük İslam Alimleri Bediüzzaman Said Nursi ve Mevlana Celaleddin Rumi gibi ümmetin yıldızları olan değerli alimlere ve Asr-ı Saadetin nurlu atmosferinin asrımıza güzel bir yansıması olmak idealinde olan Nûr Talebelerine temelsiz, hakikatsiz sözlerle, çeşitli çarpıtmalarla yeniden sataşmıştır. Konuyla ilgili olması yönüyle, İslamoğlu'na 2.5 yıl önce verilen cevabı yeniden, istifadeye medar olması ümidiyle ve duasıyla paylaşıyoruz.

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/mustafa-islamoglu-nun-cirkin-iddialarina-cevap_408562

Emekli generalden Üstad'a çirkin iftira

Emekli Tümgeneral Ali Erdinç, Aydınlık gazetesinde dün yayınlanan yazısında Üstad Bediüzzaman Said Nursi'ye akıl almaz iftiralar attı.

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz de Erdinç'in iftiralarına Twitter hesabından cevap vererek şunları söyledi:

E. General Ali Erdinç Aydınlık'ta “31 Mart sonrası yargılandı ve beraat etti” dediği Said Nursî'ye hâlâ tahrikçilik iftirasında bulunuyor...

Mahkeme kararıyla aklanan insana hâlâ suçlu gözüyle bakıp iftira etmek, ancak hukuk tanımaz bir fanatizme yakışır. Şekilde görüldüğü gibi.

Said Nursî'nin 31 Mart'ta kışkırtıcı değil, tersine yatıştırıcı olduğu, hem kendi beyanlarıyla, hem tarafsız tarihçilerin tesbitiyle sabit.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/emekli-generalden-ustad-a-cirkin-iftira_409113

Millî Mücadele’de Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursî...

Millî Mücadele dâvâsı için büyük hizmetleri görülen gönüllü irşatçılardan biri de kuşkusuz Bediüzzaman Said Nursî’dir. 1 Bir asra yakın ömrünün önemli bir kısmını inandığı dâvânın mücadelesine adayan Bediüzzaman’ın kimliği ve taşıdığı misyon dikkate alındığında, Millî Mücadele’deki belirleyici rolü ve bu hareketin seyrine olan etkisi açık bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/milli-mucadele-de-buyuk-islam-alimi-bediuzzaman-said-nursi_408464

Bediüzzaman'a göre 'laiklik kavramı' doğru bir şekilde nasıl anlaşılmalıdır?

Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi ''mânâsı bîtaraf kalmak; yani hürriyet-i vicdan düsturuyla dinsizlere ve sefahetçilere ilişmediği gibi, dindarlara ve takvacılara da ilişmez bir hükûmet telâkki ederim.'' ifadeleriyle veciz bir şekilde yorumladığı 'laiklik kavramını' farklı yönleriyle nasıl değerlendirmiştir?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/bediuzzaman-a-gore-laiklik-kavrami-dogru-bir-sekilde-nasil-anlasilmalidir_394844

Said Nursî’ye göre demokrasi ve şeriat mukayesesi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/osman-koyuncu/said-nursi-ye-gore-demokrasi-ve-seriat-mukayesesi_408215

I. Dünya Savaşı'nda Ermenileri hayran bırakan ahlâk

Bediüzzaman’ın bulunduğu nahiyeye binlerle Ermeni çocuğu toplanmıştı. Molla Said askerlere, “Bunlara ilişmeyiniz!” diye emretti. Daha sonra bu Ermeni çoluk çocuğunu serbest bıraktı…

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/i-dunya-savasi-nda-ermenileri-hayran-birakan-ahlak_399197

Bediüzzaman, 'şahsiyeti' ile 'siyasetini' ayırdığı Abdülhamid'e neler söylemişti?

Tartışmalara konu olan önemli bir meseleyi ifrat ve tefritten uzak olarak vasat bir yaklaşımla ele alarak, Büyük İslam Alimi Bediüzzaman'ın 'şahsiyeti' ile 'siyasetini' ayırarak değerlendirdiği, 'Veli Padişah' dediği ama aynı zamanda bazı uygulamalarını eleştirdiği, Abdülhamid Han arasındaki dialog ve karşılıklı bakış açılarını doğru bir yaklaşımla ele almaya, doğru ve hakperest bir şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/kultur-sanat/bediuzzaman-sahsiyeti-ile-siyasetini-ayirdigi-abdulhamid-e-neler-soylemisti_409857

Bediüzzaman,Cemaat,Tarikat İddialarına Bir Cevap Daha...

“Tarafsız Bölge”ye dostça bir eleştiri

Kabul Etmiyoruz

Geçtiğimiz Salı günü Ahmed Hakan Tarafsız Bölge programında cemaatlerin ve tarikatların darbe yapma potansiyelini konuklarıyla tartışmış. Ben, sonradan okuyucularımın uyarısıyla youtube’den izledim. 

Eleştirim şu:

Sayın Hakan, cemaatleri ve tarikatları tartıştırıyorsunuz. Fakat onlardan konuk dâvet etmemişsiniz. Cemaatleri ve tarikatları linç ettirdiniz. Cemaatler ve tarikatlar bunu hak etmiyorlar.

Program boyunca Risale-i Nur hareketi ve Bediüzzaman Said Nursî hakkında yanlış sözler sarf edildi. Ama orada cevap verecek muhatap yoktu. Bu bir garabetti.

Bu haksızlıkları kabul etmiyoruz.

Devamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/tarafsiz-bolge-ye-dostca-bir-elestiri_408984

Haber / Derleme: Yasin Kuvvetli

Okunma Sayısı: 9424
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
 • Abdurrahman KOÇAK

  19.10.2016 14:02:36

  Evet dostlar Yeni Asya işte böyle hizmet ediyor...Yeni Asya olmasaydı hangi mecradan cevap verilecekti...Soner Yalçın a tavsiyemiz bir an önce Risalei nurları ve Bediüzzamanın hayatını Yeni Asya yayınlarından bulup okuyup incelemesi.O zaman doğru şeyleri öğrenecektir.

 • Toygar

  19.10.2016 13:15:11

  Kış kışlığını, kuş kuşluğunu yapacaktır ve yapar. Zalime "niye zulmediyorsun" denmeyeceği gibi, böylesi hamâkat ehline de niye ahmaksın denilmemeli!.. Bıraktım artık böyle saçma sapan heriflerin hezeyanlarına nazar etmeyi. Kendi pisliklerinde boğuldukları gün yüzlerine tükürmek bile gelmeyecek kimsenin içinden! Cehalet başka şeye benzemiyor, okul okumakla bitmiyor!

(*)

Namaz Vakitleri

 • İmsak

 • Güneş

 • Öğle

 • İkindi

 • Akşam

 • Yatsı