Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 18 Nisan 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

İsmail BERK

Demokratik uzlaşma ve sivil inisiyatif2004 Fransa’sında, Pioneer firmasının bir tarla dolusu, genetiği dönüştürülmüş mısır çeşitliliği denemesi, biyolojik çeşitlilikten, sağlığından ve özgürlüğünden kaygı duyanları harekete geçirmişti.

“Gönüllü orakçılar” olarak kendilerini adlandırıp, mısır tarlalarına yürüdüklerinde, jandarma ile bir anlaşma zeminine kadar geldiler. Telkin, mısırları köklerinden sökmeleri halinde fotoğraflarının çekileceği ve bunun ceza teşkil ettiği yönündeydi.

Bu uyarı, çoğunluğu megafonla dikkatli olmaya sevk ederken, makul yürüyüş ve tepkinin dışına çıkanlar da oldu. Mısırları köklerinden sökerken, onları fotoğraflayan görevlilerle neredeyse bir “ahenk” oluşturmuşlardı.

Adalet Bakanlığı “derhal” harekete geçmiş, 70 bin Euro ve 5 yıl hapis dâvâsı açmıştı. Eylemlerin hukukî zemini gönüllülere ceza getirmeye yetmemişti. Çünkü sivil itaatsizliğin aldığı sonuç, bedelini fazlasıyla karşılamıştı.

Bu eylemin içinden biri olan Noel Mamere der ki; “Yasadışı değilim ben, toplum dışı olan yasadır.” Gandi ise, “sivil itaatsizliği reddetmek, vicdanı hapsetmek demektir” ifadesini kullanır.

Buradan hareketle, İzmit’te başörtüsü hakkını arayan sivil inisiyatife biber gazı sıkan emniyet güçlerine değinmek istiyorum. Hukukî olmayan birtakım düzenlemelerin mağdur ettiği kitlelerin tepki hakkı, meşru ve sivil itaatsizlik anlamında dikkate alınması gereken bir taleptir.

Bediüzzaman’ın tabiriyle “İnkâr etmek ayrı, amel etmemek bütün bütün ayrıdır” yaklaşımı, bir dönemin totaliter baskısına karşılık geliştirdiği bir inisiyatiftir. Müspet hareket bağlamında menfiliğe bulaşmadan, tahrip eden haklarını iyileştirici, düzenleyici yeni istek ve öncelikler geliştirilebilir.

14 Nisan’da Tandoğan’da düzenlenen mitinge emniyet güçlerinin gösterdiği duyarlılığın aynısı, İzmit’te de beklenirdi. Artık vatandaşın duyarlılığına daha fazla itina gösterilmesi gereken bir süreçteyiz.

Demokratik çoğulculuk ve katılımcılık, taraflar arası uzlaşmayı ve birlikte ortak amaca farklı yöntemlerle ulaşmayı bireyin ve kitlelerin hakkı olarak görmektedir.

AB ile müzakere kültürünün getirdiği yeni konular ve uzlaşmayı öne çıkaran ortak tepkiler, ülkenin genelinde makulü bulma ve pozitif yakınlaşma adımlarını arttırmıştır.

Bu meyanda, merkez sağa talipli partilerin dün cumhurbaşkanı seçimleri arefesinde diyalog kurmaları ve müzakere zemini aramaları güzel bir gelişmedir. Demokratik usullere tahammülü olmayan baskın karaktere ve oligarşik yapıya karşı daha mutedil ve birbirini demokrasi kuralları içinde rekabete zorlayan partilerin görüş alışverişinde bulunması da yeni bir dönemin habercisidir.

Burada, DYP’nin başından beri, Ağar’ın tabiriyle “muhalefet adabı”na yakışır bir üslup içinde demokratik yarışı benimsemesi ve hesaplaşmanın ölçüsü olarak sandığı göstermesi, alışılmış bir muhalefet hırçınlığını kırmıştır.

İktidarın muhtaç olduğu uyarı ve destek arayışını hep CHP’de arama yanlışı da böylece tescil edilmiş oldu. Çünkü kendini devletin sahibi ve rejimin bekçisi rolünde belirleyici gören CHP’nin o şımarık halleri de bertaraf edilmiş oldu.

Sol oylar yüzde 20 civarında olmasına rağmen, kendini yüzde 80’inin hamisiymiş gibi rejim üzerinden kışkırtıcılık yapma yetkisinde görme alışkanlığı da bozulmuş oldu.

Demokrasinin gelenekleri müşterekinde sağduyulu davranan, açılımlar ortaya koyan ve kamplaşmayı önleyen DYP’nin tutumu, AKP için öğretici bir misyon ifa etmektedir.

İleriki zaman dilimlerinde anayasanın sivilleşmesi, demokratik hakların arttırılması ve YÖK’ün yeniden düzenlenmesi gibi konularda da siyaset üstü temel hakların savunulması gibi konular, merkezde buzları çözeceği gibi köklü demokrasi geleneği olan sağ siyaseti de güçlü kılacaktır.

Bunun temelinde, kıpırdamaya başlayan sivil toplum kuruluşları ve sivil itaatsizlik örneği olan başörtüsü müdafaası gibi duruşla birlikte, laikliğin testere gibi hakları kesmesine müsaade etmeyecek bir demokratik altyapı oluşuyor.

Darbeciliğe ve dergi baskınına karşı basının ortaya koyduğu demokratik tavır önemsenecek bir aşama. Böylece, bundan sonra daha genel ve herkesi kapsayan ortak hedeflerde stratejik işbirliği yapılabileceğinin örnekleri oluşuyor.

Yoksa, sadece hükümetin sayısal çoğunluğu sivil siyaseti yönetemiyor. Pozitif konsensüsler demokrasiyi güçlendirdiği gibi haksız rekabeti de önlemektedir.

18.04.2007

E-Posta: berk@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (17.04.2007) - Baskın geri teper

  (16.04.2007) - Emekli generallerin “er” meydanı

  (15.04.2007) - Mutlu olmak

  (12.04.2007) - Gündem

  (11.04.2007) - Sivilliği istismar eden formalılar

  (20.02.2007) - Seçim sathı maili

  (19.02.2007) - Ulusalcı dalganın açmazı

  (18.02.2007) - Merakı merak etmek

  (15.02.2007) - 7. Çerçeve Programı

  (14.02.2007) - Yenilenirken

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Metin KARABAŞOĞLU

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  Ümit ŞİMŞEK

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN


 Son Dakika Haberleri
Kadın ve Aile Dergisi Çocuk Dergisi Gençlik Dergisi Fikir Dergisi
Ana Sayfa | Dünya | Haberler | Görüş | Lahika | Basından Seçmeler | Yazarlar
Copyright YeniAsya 2004