Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 05 Eylül 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Mustafa ÖZCAN

Simyası ve kimyası bozulanlarBu kavramı ilk kez literatürümüze Korkmaz Yiğit hediye etti. Banka alış verişlerinde karşısına çıkan bir takım güç odakları ve onlardan aldığı tehditler üzerine karşılaştığı durumu böyle izah etmek zorunda kalmıştı. O güne kadar aslında vücut kimyasının bu şekilde psikolojik araçlarla değiştiğine dair pek bir ifade duymamıştık. Ama daha sonra vücut kimyasının değişmesi bir deyim halini aldı. Bunda Korkmaz Yiğit’in de şüphesiz büyük payı ve katkısı var. Bir takım gayri tabiîliklerin vücut kimyasını bozduğuna dair veriler ortaya çıktı.

Şiddet, müzik, sevgi ve nefret gibi bir takım manevî haller de vücut kimyasını müsbet veya menfi olarak değiştirebiliyor. Manevî haller veya kalbî duygular da vücut kimyasını değiştirmekte birebir. Bu anlamda, son sıralarda yalanın da vücut kimyasını bozduğu anlaşıldı. Zira, yalan fıtrata ters ve söylenmekle birlikte vücudun fıtrî düzenini ve kimya dilini bozuyor. Böylece yalanın veya benzeri manevî hastalıkların fıtratı bozduğu ve gayrı fıtrî olduğu anlaşılıyor.

Bu anlamda, nifak gayri fıtrî bir haldir ve münafıklık da gayri fıtrî bir makamdır. Münafığın vücut kimyası bozuktur ve fıtratına yabancılaşmıştır. Bundan dolayı iflâhı neredeyse gayri kabildir. Halbuki inkâr eden veya küfre sapan birinin durumu böyle değildir. Fıtratı bozuk değildir. Nifak insanın kendisiyle uyumlu olmamasıdır ve fıtratını tahrip eder. Ne kendisiyle barışıktır, ne de çevresiyle. Bu anlamda, mü'min kişi ‘insan es seviyyi’ yani dümdüz ve normal bir insandır ve fıtratıyla barışıktır. Yalanın ve dolayısıyla insanın kimyasını ve dengesini bozduğu deney ortamlarında da ispat edilmiştir.. ABD’de bir şirket (kurucusu Harvey Nathan) yalan söyleyenlerin beyinlerinin belirli bölgelerinde kan toplandığını, bunun MR’la da rahatlıkla görüntülendiği ve belirlendiğini ifade etmiştir. Yani simyevî değişim kimyevî ifrazata yol açıyor.

Günümüzde kimi dindarların da kimyası bozulmuştur. Bunun en temel nedenlerinden birisi kavramların değişmesidir. Simyanın bozulması kimyanın da bozulmasını tetiklemektedir. Simya ile kimya birbirine bağlıdır. İkiz kardeştirler. Simya kimyanın metafizik boyutudur. Metafizik boyut tahrip olduğunda fizikî boyutta tahrip olur. İrade bir simyasal durumdur ve bunu kaybeden çalışma azmini ve savaşı da kaybeder. Bundan dolayı ‘tedavinin yarısı psikolojik faktörlere bağlıdır’ denmiştir. Dolayısıyla Müslümanların kimyalarının bozulmasının temel nedeni simyalarının yani metafizik yapılarının bozulmasıdır. Dolayısıyla tamirata simyevî boyuttan başlamak gerekiyor. Gazalî gibi manevî dinamikleri ayağa kaldırmadan maddî dinamikleri ayağa kaldırmak kabil ve mümkün değildir.

Günümüzde dindarların kimyasını bozan temel föktörlerden birisi dünyevileşmedir ve çeşitli kavramlarla da bunun içselleştirilmesi hadisesidir. ‘Hayatını yaşa,’ “insan yaşadığı çağa da ayak uydurmalı,’ ‘insan kendisini geliştirmeli’ gibi kavramlardan yola çıkan kimi dindarlar rahatlıkla dünyevileşiyorlar. Elbette dünya ile ilgilenmek gerekir, ama bu manevî dünyamızın namına ve aleyhine olmamalıdır. Kalbî boyutta değil, kesbî boyutta kalacaktır. Ve gerçekten de Cenâb-ı Hak lisan-ı Kur’ân ile zühd peygamberi olan Yahya Aleyhisselâm’a ‘Dünyadan da nasibini unutma’ buyurmaktadır. Elbette, ama bu dünyayı sevmek ve lezzet adına ona sarılmak anlamında değildir.

Yabancılar geniş ve derin etüdlerle birlikte, amaçlarına ancak Müslümanların kimyasını bozarak ulaşabileceklerini görmüşlerdir. Bunun için de simyalarının ve anahtar kavramlarının değiştirilmesi ve sulandırılması gereğini keşf ve tesbit etmişlerdir. Böylece paradigmalarını bozduğunuzda savunmasız hale gelecekler ve çökeceklerdir. İşte bundan dolayı ilk savunma hattı olan simyevî alanın yeniden imar ve tahkim edilmesi gerekiyor. Netice itibarıyla, dünyevileşme dindarların kimyasını bozuyor ve bu eğilim bizi yok etmeden onun üstesinden gelmeliyiz.

05.09.2007

E-Posta: mustafaozcan@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (03.09.2007) - İhvan ve AKP

  (02.09.2007) - İhvan ve AKP

  (31.08.2007) - Tüketim, tükenmektir!

  (30.08.2007) - Yeni Kalvinistler; Müslüman Kapitalistler

  (29.08.2007) - ‘Şer odakları ve sinsi planlar’

  (28.08.2007) - Protokol başörtüsü

  (27.08.2007) - Negatif baskı

  (26.08.2007) - Peki, ne yapmalı?

  (25.08.2007) - Dereceden derekeye

  (24.08.2007) - Dereceden derekeye

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN


 Son Dakika Haberleri