Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 02 Ocak 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Süleyman KÖSMENE

Fal ve falcılıkRize'den Ahmet Sabri Görmüş:

*"Fala bakmak ve baktırmakla ilgili âyetler ve hadisler ne diyor?"

Bir takım şekillerden bazı mânâlar çıkarmak ve geleceğe ait bir takım uydurmalarda bulunarak insanları aldatmaktan ibaret bir davranış olan fal, dinimizde haramdır. Falcılığı geçim vasıtası yapmak, bundan para kazanmak da, fala baktırıp fal sonucuna göre geleceğini yönlendirmek derecesinde haramdır.

Falcılık ve fala inanmak, Tevhid inancıyla da çelişiyor. Çünkü Tevhid inancına göre gelecek, bütün yönleriyle Allah'ın ilminde, elinde ve takdirindedir. Ancak insan, Allah'tan gelecekle ilgili her şeyi, her değişikliği isteyebilir; bunun için de kavlî ve fiilî duâ kapısı sürekli açıktır. Oysa falda ve falcılıkta bu sıhhatli inanç, söz konusu değildir.

Falcılık yapan, geleceğe dönük olarak bilgiler veriyor, bir tür kehanette bulunuyor. Oysa kehanetin de gerçeklikle ilgisi yoktur. Kehanet, bir takım insanların cinlerden haber aldıklarını söyleyerek bunu insanlar arasında yayması ve bu haberleri kaynak gösterip insanları olur olmaz şeylere yönlendirmesidir. Oysa gelecekten ne cinler, ne insanlar, ne melekler; hiç kimse Allah izin vermedikçe haber veremez.

Kur'ân inmezden önce cinler, gelecek haberlerini gerçeğe yakın şekilde yakın gökten çalıp getirebiliyorlardı. Çünkü yakın gökte, mukadderâtı indiren, gelen mukadderâtı kendi aralarında konuşan vazifeli melekler vardır. Bu konuşmaları cinler kulak hırsızlığı yaparak çalarlar, gelip insanlara da söylerlerdi. İnsanlar da bu haberlere inanıp yayarlardı.

Oysa Kur'ân inmeye başlayıp, Tevhid inancı bütün kemâlâtıyla geldikten sonra artık insan, doğrudan Allah ile, yaratıcısı ile ilişkilendirilmiş, istediklerini ancak ve sadece Allah'tan istemesi öngörülmüş, duâ kapısı bu yüzden hep açık tutulmuş; böyle Kur'ân vahyine de gölge düşürecek şekilde yalan yanlış haberlerin cinlerden alınması da, bu amaçla cinlerin gökleri dinlemesi de yasaklanmıştır. Kur'ân inmeye başladıktan sonra artık cinler gökleri dinleyemiyorlar, göklerden gelecek haberleri getiremiyorlar. Fakat maalesef cinler de, insanlar da bu kapanan kapıyı günümüze kadar çalmaya devam ede gelmişlerdir.

Oysa bu haberlere inanmak ve bunları yaymak, falcılıktan başka bir şey değildir. Falcılık ise Kur'ân'da da, hadislerde de yasaklanmıştır. İşte bazı örnekler:

"Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk (Allah'a itaatten kopmak)tır. Bugün kâfirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin (haram etlerden) yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir."1

"Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz."2

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: "Kuş peşinde haykırmak, kuş ötmesinden uğursuzluk haberleri çıkarmak, kuş uçması ile fal bakmak kehanet çeşitlerindendir."3

Muaviye bin Hakem (ra) anlatıyor:

"Ben dedim ki: 'Ey Allah'ın Resulü! Benim cahiliyet yolundan dönüşüm yenidir. Yüce Allah İslâm'ı getirdi de bizi kurtardı. Bizden bazı kimseler kâhinlere varıp istikbale ait haberler soruyorlar. Buna ne dersiniz?"

Peygamber Efendimiz (asm):

"Onlara gitmeyin" buyurdu. Ben:

"Kimimiz de kuşun ötmesinden ve uçmasından uğursuzluk vehmediyorlar" dedim.

Resûlullah Efendimiz (asm):

"Bunlar gerçek dışı şeylerdir. Böyle asılsız şeyler hiç kimseyi yolundan alıkoymasın"4 buyurdu.

İbn-i Mes'ud el-Bedrî (ra) bildiriyor ki: "Resûlullah (asm) köpeğin bedelinden, zânînin verdiği ücretten ve falcılık kazancından yasaklamıştır."5

Resulullah'ın (asm) yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (asm):

"Bunların en güzeli hayra yormaktır. Uğursuzluk endişesi bir Müslüman'ı yolundan alıkoymasın. Hoşunuza gitmeyen bir şey gördüğünüzde: 'Allah'ım! İyilikleri ancak Sen ihsan eder, kötülükleri de ancak Sen defedersin. İbadet yapmaya kuvvet, günahtan kaçmaya kudret ancak Senin kereminledir' desin" buyurdu.6

Dipnotlar:

1- Maide Sûresi: 3

2- Maide Sûresi: 90

3- Riyazu's-Sâlihîn, 987

4- Riyazu's-Salihin, 988

5- Riyazu's-Salihin, 988

6- Riyazu's-Salihin, 989

02.01.2008

E-Posta: fikihgunlugu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (01.01.2008) - İhlâs Sûresi

  (31.12.2007) - Sekine duâsı

  (30.12.2007) - Muhtelif cevaplar

  (29.12.2007) - Muhtelif cevaplar

  (28.12.2007) - Kısa kısa

  (27.12.2007) - Musibetler ve kader inancı

  (26.12.2007) - Allah'a sığınan şerlerden emin olur

  (25.12.2007) - Kısa... Kısa...

  (23.12.2007) - İbadetlerle yaşadığımız manevî şoklama-2

  (22.12.2007) - İbadetlerle yaşadığımız manevî şoklama -1

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri