Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 02 Ocak 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Sami CEBECİ

Nazar ve dikkatİnsanı diğer canlılardan ayıran en belirgin farklardan birisi de, eşyaya ve olaylara anlamak ve analiz yapmak için dikkatle bakmasıdır.

Bu anlamda nazar; göz atmak, mülâhaza etmek, düşünerek bakmak anlamlarına gelir. Nazar ve dikkat etmek ise, birbirinden ayrılmayan ikilidir.

Dürbünle bakmak, keskin nazarla bakmak ve gönül gözüyle bakmak gibi nazarın muhtelif çeşitleri vardır. Allah Resûlü'nün (asm) "Mü'minin ferâsetinden korkunuz. Çünkü o, Allah'ın nuruyla bakar" hadisi önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Ferâset; anlayışlılık, zihin açıklığı, çabuk sezme ve kavrama anlamına gelir.

Nazar değmesi denilen şey haktır. Haset gözüyle bakan bir kısım insanların nazarı değer. Onun için ecdat "Nazar deveyi kazana, insanı mezara sokar" demiştir. Ancak "Maşallah" kelâmı, bilgisayarlardaki ekran koruyucusu gibidir. Nazar değmesini önler.

Nazar ve bakışın önemine dikkat çeken Cenâb-ı Hak, nice âyetlerinde insanların bakar kör hükmünde olduğunu belirterek, onları dikkat ve ibretle varlıklara bakmaya dâvet ediyor.

"Sen onları bakar görürsün. Halbuki onlar görmezler." (A'raf Sûresi: 198) "Göklerde ve yerde nice âyet ve deliller vardır ki, insanlar onlara uğrar, yüz çevirerek geçer giderler." (Yusuf Sûresi: 10) "Onlar, üstlerindeki göğü nasıl yapmışız, süslemişizdir bir bakmazlar mı? Onda hiçbir çatlak da yoktur." "Bakmıyorlar mı o develere nasıl yaratmışız? Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiş? Bakmıyorlar mı dağlara, nasıl dikilmiş? Yere bakmıyorlar mı nasıl yayılmış, yaşamaya elverişli hâle getirilmiş?" (Gâşiye Sûresi: 17-18-19-20)

Âyetlerin bu îkazlarından anlaşılan odur ki, her şeye dikkatle, ibret ve hikmet nazarıyla bakılması gerekmektedir. Akıl ve basiret gözü her şeyi çok net ve berrak görür.

"Kırk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde dört kelimeyle dört kelâm öğrendim. Kelimelerden maksat; mânâ-yı harfî, mânâ-yı ismî, niyet, nazardır. Şöyle ki; Cenâb-ı Hakk'ın mâsivâsına (yani kâinata) mânâ-yı harfiyle ve onun hesabına bakmak lâzımdır. Mânâ-yı ismiyle ve esbap hesabına bakmak hatâdır" diyen Bediüzzaman, her şeye mânâ-yı harfiyle ve Allah hesabına bakıyor ve baktırıyor. Allah nâmına ibret gözüyle bakılan her şey ibâdet, Allah'tan bağımsız ve tabiat nâmına bakılan şey ise dalâlete sebeptir.

İnsanların büyük çoğunluğu zâhire müptelâdır. Bu yüzden hatâya düşerler. "Onlar, sadece bu dünya hayatının dış yüzünü bilirler" meâlindeki Rum Sûresi 7. âyeti bu hakikati haber verir. Halbuki, pencereye bakmakla, pencereden bakmak aynı şey değildir. Pencereye bakan, camda olanları görür. Pencereden bakan ise, camın arkasında görünen güzellikleri görür. Allah'ın yarattığı varlıklar pencere gibidir. Onlara yüzeysel değil, hikmet ve ibret gözüyle bakarak san'atkâr görülmeli ve onlarda tecellî eden Allah'ın güzel isimleri seyredilmelidir.

"Nazar-ı nübüvvet ve tevhid ve iman; vahdete, âhirete, ulûhiyete baktığı için, hakikatleri ona göre görür. Ehl-i felsefe ve hikmetin nazarı; kesrete, esbâba, tabiata bakar, ona göre görür" (Sözler) "Şu misafirhane-i dünyaya nazar-ı hikmetle baksan, hiçbir şeyi nizamsız, gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin?" diyen Bediüzzaman, iki bakış açısının farkını ortaya koyuyor.

İnsan önce enfüsî dâirede ve kendinde olan İlâhî sanatlara bakarak derinden derine tefekkür etmeli, sonra âfâki ve dış âlemdeki varlıklara bakarak mârifetullahta terakkî etmelidir.

Bütün peygamberler ümmetlerinin nazarlarını ebedî saâdete ve Cennete çevirmiş ve orayı kazanmaya teşvik etmiştir.

Hedefe giden yolda, dikkatin önemi büyüktür. Güneş ışığının mercekle toplanması gibi, dikkat bir noktaya odaklanmadır. Her şeye dikkatli bir nazarla bakılmalı ve dikkat, istenilen noktaya yoğunlaştırılmalıdır. Bu maksatla Allah, bir çok âyetlerde insanları dikkate dâvet ediyor. Ülfet, ünsiyet ve gaflet perdelerini âyetlerle paramparça ediyor.

Bu arada, bozgunculara da dikkat etmemizi istiyor. Bakara Sûresi 11. ve 12. âyetler buna bir örnektir. "Onlara 'Yeryüzünde fesat çıkarmayın' dendiği zaman, 'Biz ancak ıslâh ediciyiz' derler. Dikkat edin! Asıl bozguncular onlardır; fakat farkında değildirler."

Asya-Nur Kültür Merkezinde periyodik olarak devam eden Pazar Seminerleri çerçevesinde, bu haftaki konuğumuz, eğitimci ve İlâhiyatçı İsmail Aksoy, âyet, hadis ve Nur Risâlelerinden aldığı cümlelerle zenginleştirdiği bu semineri vukûfiyet ve heyecanla sunuyor, kalabalık bir katılımcı kitlesi de dikkat ve alâkayla takip ediyordu. Feyizli bir program olmuştu. Soru-cevap ve ikrâm faslıyla iki saati bulan program bittiğinde herkes memnuniyetini dile getiriyordu.

(Not: 2008 yılının insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak'tan dilerken, bütün okuyucularımızın yeni yıllarını tebrik ederim.)

02.01.2008

E-Posta: sami-cebeci@hotmail.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (26.12.2007) - Dünyevîleştirme projeleri

  (19.12.2007) - En büyük emânet

  (12.12.2007) - Bir seminerden diğerine

  (28.11.2007) - Yaratılışın en güzel meyvesi: Şükür

  (25.11.2007) - Asil bir dâvâ adamı

  (21.11.2007) - Bediüzzaman'ın mânevî şahsiyeti

  (14.11.2007) - Asya-Nur Kültür Merkezi'nde ilk seminer

  (07.11.2007) - Terbiye-i Muhammediye (asm)

  (31.10.2007) - İnat hissi veya hakta sebat

  (24.10.2007) - Namaza endeksli hayatlar

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri