Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 22 Şubat 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Raşit YÜCEL

Asya’nın yenisiO bir marka.

Sadece kırk yıla yaklaşan bir ideâlin adı değil, başlangıcı yüzyılın öncesindedir.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin rüyada gördüğü Ağrı dağının infilâk etmesiyle, dağlar gibi parçalarının dünyanın her tarafına sıçraması neticesinde “mühim bir zâtın” kendisine söylediği “İ’câz-ı Kur’ân’ı beyan et!” emriyle başlayan bir mefkûrenin adıdır Yeni Asya.

“Kur’ân’ın sönmez ve söndürülmez mânevî bir güneş olduğunu kâinata ispat edeceğim” idealinin yansımasıdır.

***

Çok dehşetli çalkantılar ve yıkılışlar içinde, çağların en dehşetli biçimini yaşayan asırdır yirminci asır.

Maddî ve mânevî yıkımların üzerinde yeni bir dirilişin izleri vardır.

Kur’ân’ın etrafındaki surların bir bir yıkıldığı anda Kur’ân’ın mu’cizeliğini gösteren yegâne bir sesin cihana duyurulduğu zamanlar idi.

Yeni Asya veya Asya’nın yenisi idi.

İlim tekniğe meydan okumuştu.

Dinî neşriyatın matbaalarda basılmasının, okunmasının, anlatılmasının yasak olduğu yıllarda, beş yüz bin nüsha Risâle-i Nurlar muhtaç gönüllere ulaştırılıyordu.

Bu, başlı başına bir tez çalışmasıdır.

Tarihçiler elbette bunun tahlilini çok iyi yapacaklardır.

Adı konulmamış bir neşriyatın serüvenidir bu...

Ne korku, ne endişe, ne hapis korkusu, ne de darağaçları...

Hiçbir engel, bu neşriyâtın önüne geçememiştir.

Mahkemelerde mertçe müdafaalar yapılmış, cezaevlerini ise “Medrese-i Yusufiyeye” çevirmişlerdir.

Neşriyât hareketi, kalın demir parmaklıklar arkasında bile devam etmiştir.

Mektuplar, lâhikalar, müdafaalar, şiirler ve kelâmlar...

Zamanın bahtsızlığına, şartların zorluğuna rağmen bu hizmetler yapılmıştır.

***

İşte Yeni Asya budur.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri “Matbuât âlemiyle tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim” derken, neşriyâtın ne kadar önemli ve vazgeçilmez bir görev olduğunu belirtiyordu.

“Lahana yaprağı kadar” dahi olsa bir neşriyat, zaruretten kaynaklanıyordu.

Ölçüsüzce ve hayasızca saldırılar karşısında haklılığın ispatı için bir hasretti o.

Bunun kararını veren, Bediüzzaman’ın, Abdurrahman makamındaki güzide talebesi Zübeyir Gündüzalp idi.

Yeni Asya, yıllarca bu istikamet üzerine yayın hayatını devam ettirdi.

Dahilî ve haricî birçok badire ve çalkantılar sonunda yayın hayatına yine istikamet içinde devam etti ve inşallah devam edecektir de.

Çünkü, bu sesin hem ülkemize, hem İslâm dünyasına, hem de insanlığa çok önemli katkıları oldu ve olacaktır da.

***

Yeni Asya...

İşte bu ses...

Asrın en önemli olayı ve Kur’ân’ın en mükemmel tefsirinin sağlıklı bir biçimde dünyaya duyurulmasını sağladı.

Risâle-i Nur ile ilgili araştırmalara, yayınladığı bini aşkın yan eserleri ile kaynak oldu.

Roman, şiir, makale, dergi, tefrika, hatıralar ile nurun güzelliğini yansıttı.

Onun için bu bir serüvendi.

Bediüzzaman idealinin kıyamete kadar uzanan çizgisidir.

İnşallah yakın bir istikbalde bu millet, geçmişteki iftihar edeceği birikimini nesillere Risale-i Nurlar ile gösterecektir.

Yeni Asya, izah, şerh ve tanzim vazifesinde önemli görevler ifa etmiştir.

Bundan sonra da bu çizgi çeşitli neşriyat dallarında devam edecektir.

Yeni Asya bir isimdir, bir bayraktır, bir semboldür, bir sevdadır...

22.02.2008

E-Posta: rasityucel@hotmail.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (15.02.2008) - Avustralya’dan gelen selâmlar

  (07.02.2008) - Bir ülke istiyorum

  (31.01.2008) - Batı Karadeniz

  (24.01.2008) - Çözüm yolu

  (17.01.2008) - Semboller

  (06.01.2008) - Yeşilyurt

  (03.01.2008) - Yeni yıl

  (27.12.2007) - Gurbet

  (20.12.2007) - Kurban

  (13.12.2007) - Mevlânâ

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Osman GÖKMEN

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri