28 Kasım 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Cevher İLHAN

Bediüzzaman’ın müjdeli bayram tebriği…


A+ | A-

Bediüzzaman, “Ruh-u canımızla mübârek bayramınızı tebrik ediyoruz. İnşaallah, âlem-i İslâmın da büyük bir bayramına yetişirsiniz. Cemâhir-i müttefika-i İslâmiyenin (İslâm cumhuriyetler birliğinin) kudsî kanun-u esasiyelerinin (anayasalarının) menbâı (kaynağı) olan Kur’ân-ı Hakîm, istikbâle tam hâkim olup beşeriyete (insalığa) tam bir bayramı getireceğine çok emâreler var” diye müjdeler. (Emirdağ Lâhikası, 314)

Yine geçen asrın başında Şam’da, Emeviye Camiinde, “Ye’sin (ümitsizliğin) rağmına olarak bütün dünyaya işittirecek derecede kanat-ı kat’iyye ile İstikbâlin kıt’alarında hakîkî ve mânevî hâkim olacak ve beşeri dünyevî ve uhrevî saadete sevk edecek yalnız İslâmiyettir” haberini verir. (Hutbe-i Şâmiye, 82-84)

“Sefâhette ve dalâlette bozulmuş ve İsevî dininden uzaklaşmış, Deccal gibi bir tek gözü taşıyan, kör dehâsı ile rûh-u beşere cehennemî bir hâleti hediye eden, büyümüşlük ve gelişmişlik nîmetine şükretmeyip, Karun gibi şirke düşen Batı felsefesi güdümündeki ‘medeniyetin bozuk kısımı’nı esas alan Batı medeniyetinin günâhları iyiliklerine gâlip gelmekle Avrupa medeniyeti, dehşetli semâvî tokatlar yedi; yüzer senelik terakkîsinin mahsulünü yaktı, tahrip edip yangına çevirdi.” (Kastamonu Lâhikası, 17)

İki cihan savaşının insanlığı perişan etmesi, şiddetli zulüm ve merhametsiz tahribâtıyla insanlığı ateşe veren zâlimlerin onmilyonlarca mâsumu öldürüp, bir düşman yüzünden yüzlerce, binlerce çoluk çocuğu hunharca bombalaması, zemin yüzünü zulümle ağlattı…

İNSANLIK, İSLÂMIN MESAJINA KOŞUYOR…

Gerçek şu ki bugün “Avrupa medeniyeti” büyük bir zaaf içinde. Zira “fazilet ve hüda (hidayet) üstüne tesis edilmemiş”; tam aksine “heves ve hevâ, rekabet ve tahakküm üzerine bina edilmiş.” Bu sebeple medeniyetin seyyiatı (kötülükleri, günâhları) hasenatına (iyiliğine, güzelliklerine) galebe edip ihtilâlci komitelerle kurtlaşmış bir ağaç hükmüne girmiş…

Bundandır ki “Asya-İslâm medeniyeti”nin gâlibiyetinin gereği ortaya çıkıyor. Hakkın, hukukun, insaniyetin hükümferma olduğu, “insaniyet-i kübra” (büyük insaniyet) olan İslâmiyetin doğru anlaşıldığı gerçek ve hakîki bayramların şafağı sökülüyor.

İslâm hakikatinin mazî kıt’asını tamamen istilâsına engel olan dehşetli mâniler” tek tek bertaraf oluyor. Bütün şaşırtmalara rağmen, zâlimlerin santranç oyunlarıyla, siyasetin zulmetiyle ve fitnesiyle ne kadar karartılmaya uğraşılsa da, insanlık, İslâm’ın barış, hürriyet ve gerçek insanî değerleri bahşeden müsbet mesajına koşuyor…

“Çürük ve esassız esaslar üzerine bina edilen” ve hegemonyası uğruna bütün insanlığı ateşe veren projeleri zorla dünyanın başına geçiren “ikinci Avrupa-Amerika”ya karşı, İslâmın mesajı ve mânâsı, insanlığın barış ve geleceğini aydınlatıyor… (Lem’alar, 167-172)

Ve Bediüzzaman’ın 90 yıl önce Emeviye Camiinde verdiği hutbede ve duada “Rahmet-i İlâhiyeden ümidinizi kesmeyiniz” âyetinden sonra Peygamberimizin, “Benim insanlara Cenâb-ı Hak tarafından bi’setim (gönderilmem) ve gelmemin ehemmiyetli bir hikmeti, ahlâk-ı haseneyi ve güzel hasletleri tekmil etmek (tamamlamak) ve beşeri ahlâksızlıktan kurtarmaktır” buyruğunun mânâsı tecelli ediyor…

BAYRAMLAR BAYRAM OLACAK…

Bu tecelli ile ecnebilerin “cehâlet”, “vahşet” ve “taassupları”, öncelikle “mârifet” ve “medeniyetin mehâsini”yle (iyilikleri ve güzellikleriyle) kırılıp dağılacak; “hürriyet fikri)” ve hakikati araştırma meylinin insanlıkta başlamasıyla, istibdat, zulüm, baskı ve kötü ahlâkın çirkin neticeleri yok olacak…

Yeni fenlerin bazı müsbet meselelerinin İslâmiyetin zâhirî mânâlarına aykırı olarak mütalaa edilmesiyle İslâm’ın doğru anlaşılmasına çekilen sed yıkılacak; “doğru İslâmiyet ve İslâmiyete lâyık doğruluk” doğru anlaşılacak.

Ve problemlere, kargaşalara, kavgaya karşı İslâm kardeşliğinin intibahıyla uyanmasıyla bayramlar bayram olacak. “Ben de bütün kanaatimle derim ki, Avrupa ve Amerika İslâmiyetle hâmiledir; günün birinde bir İslâmî devlet doğuracak, Nasıl ki Osmanlılar Avrupa ile hâmile olup bir Avrupa devleti doğurdu” diyen Bediüzzaman’ın İslâmın maddî ve mânevî medeniyetinin ve terakkisinin önü açılacak. Medeniyetlerin iyiliklerinin üstün gelip, kötülükleri ve kirleri temizlenecek. Bediüzzaman’ın “İnşallah istikbâldeki İslâmiyetin kuvvetiyle medeniyetin mehâsini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-u umumîyi de temin edecek” müjdeli duası tahakkuk edecek…

Ümitsizliğe) karşı “ümit” dirilecek, “doğruluk-dürüstlük” içtimaî-siyasî hayatta hükümferma olacak. “Hakîki medeniyet”in çiçek açtığı medeniyetler buluşacak; Batı medeniyetinin inkışaı”ndan (ayrışmasından) Kur’ân medeniyetinin doğduğu bayramlara ulaşılacaktır. (Hutbe-i Şâmiye 40, 41)

28.11.2009

E-Posta: cevher@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (27.11.2009) - “İlâhî ikaz”, beraat, kurban ve bayram…

  (26.11.2009) - “Açılım”ın resmen revizesi!

  (22.11.2009) - “Ekinleri ve nesilleri helâk ederler…”

  (21.11.2009) - “Genetiği bozdurulmuş gıdalar” yönetmeliği… (2)

  (20.11.2009) - “Genetiği bozdurulmuş gıdalar” yönetmeliği… (1)

  (19.11.2009) - Ankara, “Kerkük tezgâhı”na seyirci…

  (18.11.2009) - Ve “açılım”ın dış boyutu…

  (17.11.2009) - “Açılım torbası”ndan çıkanlar… (2)

  (16.11.2009) - “Açılım torbası”ndan çıkanlar… (1)

  (14.11.2009) - “İlke ve inkılâplar”la “açılım”! (2)

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim - Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl