19 Nisan 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR Mobil İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

İslam YAŞAR

Demokratik açılımda demokrasi konuşulmadı


A+ | A-

Açılım hareketinde bir adım daha atıldı.

Güzel bir bahar gününde, İstanbul’un müstesna mekânlarından Dolmabahçe Sarayı’nın müştemilatının tarihî salonunda bir araya gelen Başbakan, bazı bakanlar ve edebiyatın tanınmış isimleri ile birlikte atıldı bu adım.

Lâkin, tarihî bir adım olmaktan çok uzaktı.

Yolumuz, dalları tomurcuklanmaya başlamış asırlık çınar ağaçlarının arasından geçiyordu. Yolun bir tarafındaki alev renkli erguvan ağaçlarında yer yer küçük ve yeşil yapraklar açmaya başlamıştı.

Diğer tarafı ise cins cins, çeşit çeşit rengârek çiçeklerle, lâlelerle bezeliydi. Hassaten şekli ve rengiyle yanmakta olan koru andıran kırmızı lâlelerin üzerindeki duru şebnem damlaları ilk bakışta dikkat çekiyordu.

Sabahın erken saatlerinde bu yoldan geçen mütehassis bir insanın, her şeyiyle kendini yenileyen tabiatta tecelli eden farklılıkların insicamını ve zıtlıkların âhengini görüp de hayran kalmaması mümkün değildi.

Kendisi de edebiyatçı bir akademisyen olan Hüseyin Çelik Beyin organize ettiği bu üçüncü ‘Demokratik Açılım’ toplantısının edebiyatçılarla, yazarlarla, şairlerle yapılacağını bildiğim için mevcudatta tecelli eden bu farklılıkların insicamının ve zıtlıkların âhenginin salona da aksettiğini görme dileğiyle girdim içeri.

Salondaki insan manzaraları, dışarıdaki bahar manzarasından pek farklı değildi. Ekseriyeti siyah ve lacivert takım elbise giymiş kadınlı erkekli, genç yaşlı yazarlar öbek öbek toplanmış, kendi aralarında sohbet ediyorlardı. Başbakan kürsüye dâvet edilince onlar da yerlerini aldılar ve toplantı başladı.

Sayın Erdoğan edebiyat tarihinden sayfalar açarak başladı söze. Eski asırlardan yaşayanlara kadar farklı fikir, ırk, din ve dünya görüşüne mensup pek çok şair ve yazarın ismini saydı, meziyetlerini sıraladı şiirlerinden mısralar, nesirlerinden cümleler söyledi.

Bu arada bazı âlimlerle, âriflerle birlikte ‘Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, seversiniz sevmezsiniz’ notu koymadan ve ‘Bitlisli’ takısını takmadan Said-i Nursî’nin de adını andı.

Said Nursî başta olmak üzere adını söylediği şahsiyetlerin ekseriyetinin, toplantının sebeb-i vücudu olan Demokratik Açılıma zemin teşkil edecek pek çok eserleri, sözleri, fikirleri ve hareketleri olduğu hâlde Başbakan, onları nazara vermek yerine uğradıkları mağduriyetleri anlatmayı tercih etti.

Ardından kendisine yapılan bazı haksız tenkitleri ve uğradığı kötü muameleleri dile getirdi. Daha sonra da açılım teşebbüsü sebebiyle yapılan siyaset, hukuk ve medya muhalefetten dert yandı.

Konuşması güzel, söyledikleri doğru, şikâyette haklıydı. Fakat ‘Demokratik Açılım’ hareketini başlatırken—bazı yazarların dediği gibi—aceleye getirmemesi, yıkıcı muhalefet, derin devlet, yanlı hukuk, menfaatçi medya gerçeklerini de hesaba katması gerekirdi.

Bunun yanı sıra, hem resmî ideolojinin müfrit ve muannit taşıyıcısı olan bu kuvvetlerden şikâyet etmesi, hem de açılımı ‘muasır medeniyetler seviyesine çıkmak’ gibi resmî ideolojinin iddiaları ile savunması çelişki, merhum Özal’ı anarken demokrasi şehitleri Menderes’i ve arkadaşlarını anmaması eksiklikti.

Kahvaltı sırasında yazarlar konuşmaya başlayınca, tabiattaki bahar âhenginin insanların ahvaline pek aksetmediği anlaşıldı.

Başbakanın, Demokratik Açılımın lüzumunu anlatırken demokrasiye vurgu yapmamasından ve sadece mağduriyetleri nazara vermesinden olacak ki, yazarlar söz aldıkça hep mensup oldukları etnik unsurların ve şahıslarının uğradıkları mağduriyetleri, haksızlıkları, zulümleri anlattılar.

Toplantıya katılan Kürt, Ermeni, Yahudi kökenli yazarlar konuşmalarında münhasıran bu taraflarını nazara vererek Başbakanı ağlama duvarı gibi görmeye kalkınca zaman zaman bazı karşı çıkışlar ve tartışmalar da yaşandı.

Bir ara konuşmalar o kadar şahsîleşti, etnik mağduriyet yakınmasına büründü ve toplanma maksadından uzaklaştı ki, Demokratik Açılımı hakikî mânâsıyla konuşacak bir zemin kalmadı. Bazı yazarların farklı sahalarda yapılabilecek açılım teklifleri de arada kayboldu.

Onun için de zaten, ‘Demokratik Açılım’ toplantısında hiç demokrasi konuşulmadı. Yıllardır cumhuriyet adına yapılan yanlış ve keyfi uygulamalardan pek söz edilmedi. Mesele ile doğrudan ilgili olan ve haftalardır ülke gündemini işgal eden anayasa değişikliği teşebbüsüne de temas edilmedi.

Başbakan Erdoğan’ın, toplantının sonunda yapılan tenkitlere ve sorulan sorulara en ince ayrıntısına varıncaya kadar cevap verdiği halde, isim değiştirme meselesini dile getiren bir konuşmacının, adı Kepir olarak değiştirilen Nurs Köyüne eski adının tekrar verilmesi hususundaki sorusuna cevap vermemesi, başörtüsü yasağını acziyet ifadeleri ile geçiştirmesi dikkat çekiciydi.

Sayın Erdoğan da, bazı konuşmacılar da sık sık ‘duru ve temiz bir su’ arayışından söz ettiler, ama ne öyle bir kaynak gösterdiler, ne de suyu bulandıran mihrakları teşhis ettiler. Herkes kendi suyunda kulaç atmaya kalkınca toplantının muhtevası iyice sığlaştı.

Meselenin bu kadar sathîleşmesinde ve konuşmaların asıl mevzudan uzak kalmasında, açılım mimarlarının hedeflerini ve kuvvet kaynaklarını net bir şekilde ortaya koyamamalarının tesiri vardı elbette. Ama biz yazarlar da ekseriyet itibariyle meseleyi demokratik zemine çekip derinleştirecek kadar hazırlıklı değildik.

Onun için Demokratik Açılım adına atılan diğer adımlar gibi bu adım da zihinlerde tarihe geçecek pek bir iz bırakmadı.

Demokratik Açılım toplantıları bundan sonra da devam edecek. Yapılacak toplantıların, yapılanlardan daha verimli ve semereli geçmesi için hükümetin nihaî hedefini netleştirip yol haritasını tayin etmesi gerekiyor.

Bu hususta kendileri ile istişare edilen fikir, milliyet, meslek ve grup mensupları da meseleye sadece kendi açılarından bakmazlar, muarızlarının haklarını da kendilerininki kadar savunma fazileti izhar ederlerse güzel neticeler hasıl olur.

Devleti temsil eden hükümeti ve milleti meydana getiren farklı unsurları bir araya getiren Demokratik Açılım toplantıları, usulüne uygun yapıldığı takdirde, bu zamana kadar birbirine uzak duran, hatta birbirini hırpalayan devleti ve milleti kaynaştıracak güzel bir zemin olacaktır.
Gündemin nabzını tutmak için tıklayın!
www.sentezhaber.com

19.04.2010

E-Posta: [email protected]


 
Sayfa Başı  Geri


Önceki Yazıları

  (08.04.2010) - Üstad ona ‘büyük bir velî’ nazarıyla bakıyordu

  (07.04.2010) - Üstad’la göz göze geldiği ilk an

  (02.04.2010) - ‘Risâle-i Nur’u okudukça idrakim ziyadeleşiyor’

  (20.02.2010) - Nur’un iskele memuru Santral Sabri

  (02.02.2010) - Re'fet Barutçu

  (28.01.2010) - "Bu yazıyı benim mahir bir talebem yazmıştır"

  (23.03.2009) - 2010 BEDİÜZZAMAN YILI OLSUN

  (22.02.2009) - KIRKINCI YILA GİRERKEN

  (15.02.2009) - KENDİNİ OKUTAN KİTAP

  (08.02.2009) - Nur hizmetinde yetmiş yıl (2)

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Abdullah ŞAHİN

  Ahmet ARICAN

  Ahmet BATTAL

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Banu YAŞAR

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H.İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Hakan YILMAZ

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehmet YAŞAR

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Saliha FERŞADOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Yeni Asya Gazetesi - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat-Promosyon - Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım