30 Nisan 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR Mobil İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Şükrü BULUT

Küller altındaki şehir: Londra...


A+ | A-

Önceleri “sisler altındaki şehir” diye anılırdı. Yanardağının kükremeleriyle bu meşhur tabir değişeceğe benziyor. İzlanda’daki volkandan etkilenen “Kuzey Avrupa hattı” içinde en çok etkilenen şehir Londra olmuştu...

Londra’nın hali, dünya halklarının şefkatini celb etmemiş. İngiltere’nin sebep olduğu tarihî vak’alarla bugünkü İngiliz dış politikası zihinlere şefkatten önce başka mânâlar tedai ettirmiş. Avrupa’nın tarihinde oynadığı şeametli rolünden, İslâm coğrafyasını sömürmesinden ve üçüncü ülkelerin arasına ilka ettiği fitnelerden dolayı Londra’yı “cezalandırılmış şehir” olarak telâkkî edenler epeyce var. Osmanlıca lûgatlerindeki “dessas” kelimesine verilen örneklerin bu ada devletçikten olması, birçok Asyalı ve Avrupalı halklar arasındaki “İngiliz oyunu” darb-ı meseli, dünya kamuoyunda bu meşhur şehrin sicilini menfi gösteriyor.

Birinci Dünya Savaşından sonraki İngiliz dış siyasetinin sebep olduğu maddî-manevî felâketler ve İkinci Dünya Savaşından sonra meseleyi açık müdahaleden gizli operasyonlar boyutuna taşıması Londra’yı mazlûm milletlerin nazarında günahkâr hale getirdi. Londra’nın herkesçe bilinmeyen yüzlerini sıralamanın şu çerçevede mümkün olmadığını siz de biliyorsunuz; ama halklarının hışmından kaçan politikacıların sığınmasıyla meşhur olduğu kadar sosyal meselelerde insanlığın zıddına veya zararına çığır açmaya çalışanların da iltica ettikleri bir mekândır bu şehir.

Kolonial dönemden sonra kukla politikacılarla eski alışkanlığını devam ettirmeye çalışan İngiltere’nin dünya barışını torpilleyenlerin kavşak noktası olduğunu yazanlara hak vermek gerekiyor. Hind Yarımadasının anarşist yazarı Salman Ruşdi ve ona özenen Teslime Nesrin’in Londra’ya sığınmaları kadar yüzlerce aykırı ve karıştırıcı teorisyenin burada barınmaları elbette nazardan kaçmıyor. Almanya’nın Trier’inde doğan Karl Marks’ın, Viyana’da ahlâksızlık ve ihtilâlciliğin ders verirken savaş arefesinde kaçan Freud’un, Soros’un üstadı Karl Popper’in ve materyalizmi biyolojide bayraklaştıran Darwin’in netice itibariyle son nefeslerini orada vermeleri yukarıdaki iddiamıza kuvvet verecek yüzlerce örnekten birkaç tanesidir.

Günümüzün modern komünistlerinin üstad kabul ettikleri ihtilâlcilerin sığınağı ve insaniyeti bozan fikirlerinin neşir mekânı Londra’nın bugünü dünü kadar karanlık ve karmaşalarla doludur. Karanlık olması güneşi fazla görmemesinden değil elbette. Üzerinde güneşin batmadığı cihan imparatorluğunun başşehri olarak da karanlık işlerin ilk konuşulduğu ve planlandığı yer olarak gelmesi anlaşılmalı burada.

Hâlâ şeffaflıktan uzak yaşayan İngiltere’nin AB’nin düzen ve aydınlanmasına ayak direttiğini biliyorsunuz. Neoliberallerin bu şehri bir nevî manevî payitaht edinerek Açık Toplum Enstitüleri, liberal düşünceler ve ‘turuncu devrim’lerle dünyayı şeffaflaştırmaya çalıştığını da bilvesileyle sevgili okuyucularımıza hatırlatmış olalım.

Sisler veya küller altında yaşamak Londra’nın değişmez alın yazısı olmasa gerek. Belki de güneşe hasret kalma hususunda kadere fetva verdirdiği günahları vardır. AB’nin imkânlarından keyfince yararlandığı halde sorumluluklarını yerine getirmeyen İngiltere’nin günahlarının cezasını çekiyor Londra. Tek vize ile AB’yi dolaşan yabancılar yeşil pasaportla bile buraya giremiyorlar. Euro’ya sırtını çevirmiş ülkenin çekirge sürüleri ve köpek balıklarınca üs edinildiğini de hesaba katarak bu musîbet şehri düşünenler manzarayı daha iyi seçerler. Dünyanın bu kapital cennetinin esrarını dikkatle bakmayan göremez.

Bu ada coğrafyasının Vikingler sayesinde Avrupa medeniyetine pişdarlık ettiği, tarihî bir gerçek. Skolastik düşünceyi kovarak Magna Karta’yı buradakilerin oluşturdukları da. Fakat küresel cinayetler, Kolonial dönemler, soygunlar, 300 sene İslâmı bogan istibdatlar ve hâlâ devam eden kitlesel katliâmlar, bunlara sebep olan bazı İngilizleri mesul ettiği gibi Londra’nın da yüzünü karartıyor.

Bu yazının maksadı tövbe kapısının Londra için de hâlâ açık olduğunu hatırlatmaktır. Birçok büyük devlet dedelerinin cinayetlerinden dolayı mazlûm ve mağdur milletlerden özür diliyor. İngiltere de bu yola girmeli. Fransızların Cezayirlilerden, İtalyanların Libyalılardan, Rusların komünizmin mağdur ettiği bütün halklardan ve Amerikalıların Japonlardan özür dilediği gibi, Londra da dessaslık ve entrikacılığı terk ederek pis menfaati için dünyada dinsizlik ve ahlâksızlığın yaygınlaşmasına taraf olmaktan artık vazgeçmeli. Dünya ateistler konresine ev sahipliği yapmamalı. Dinsizlerin panolara ve otobüslere hâşâ Allah’ın olmadığını ifade eden reklâmlarına müsaade etmemeli. Eşcinsel nikâhların bazı dinsiz papazlarca kıyılmasına göz yummamalı.

Şu son Irak ve Afganistan savaşları gösterdi ki, bu yolun götürüsü getirisinden daha fazla. Öyleyse pisi pisine günaha girmeye ne hacet... Kıyametin alâmetleri her taraftan başını kaldırmışken İngiltere Eyjafallajokudan volkanının sesine kulak vermeli ve tövbe etmeli. Toprak hava, su ve ateşin, İngilizlerin de sebep ve ortak olduğu zulümlerden kızgın olduğunu bilmeli.

30.04.2010

E-Posta: [email protected]


 
Sayfa Başı  Geri


Önceki Yazıları

  (26.04.2010) - Nur Talebelerini farklılaştıran bir husus: İstiğna…

  (23.04.2010) - İslâmiyet Müslümanlarca temsil edilmelidir…

  (19.04.2010) - Dünya yüzümüze tükürüyor!

  (16.04.2010) - Bahar bayramı…

  (12.04.2010) - Risâle-i Nur’u Zübeyrîce okumak...

  (09.04.2010) - Müslümanların iffeti entegrasyona engel mi?

  (05.04.2010) - Zübeyri üslûp ve tarz...

  (02.04.2010) - “Zübeyrî çizgi” üzerine…

  (31.03.2010) - Kadının tahtı sallanırken

  (29.03.2010) - Kadının tahtı sallanırken

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Abdullah ŞAHİN

  Ahmet ARICAN

  Ahmet BATTAL

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Banu YAŞAR

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H.İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Hakan YILMAZ

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehmet YAŞAR

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Saliha FERŞADOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Yeni Asya Gazetesi - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat-Promosyon - Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım