09 Temmuz 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

M. Latif SALİHOĞLU

Nasıl okumalı?


A+ | A-

Bazıları için tembellik ve atalet mevsimi olan sıcak yaz günleri, bilhassa Kur'ân şâkirdleri için daha bir şevk ve gayretle kudsî hakikatleri okuma zamanıdır.

Kur'ân'ın ilk emri, ilk mesajı olan oku/ikra emrine inkıyaden kendini okumaya veren bu ihlâslı şakirdlerle karşılaştığımız pekçok yerde şu mânâdaki suâllerine muhatap olmaktayız:

"Risâleleri nasıl okumalı?

"Hızlı mı, yavaş mı, anlayarak mı, altını çizerek mi, mütalâalı mı, müzakereli mi..., ne şekilde okumaya ağırlık verilmeli?

"Hangi tarzda okunursa, daha çok istifadeli, yahut istifazalı (feyizli) olur?"

Hemen ifade edelim ki, Kur'ân'ın bir "mûcize–i mâneviyesi" olan Nur Risâleleri her ne şekilde okunursa okunsun, mutlaka bir faydası olur. Herkes derecesine göre istifade eder, hissesiz kalmaz.

Dolayısıyla, zaman ve zeminin (mekânın) şartlarına göre, değişik tarzda, farklı şekillerde okuma denemeleri yapmakta fayda var.

Eğer başkası rahatsız edilmeyecekse, bazı kısımlar, bilhassa nidâî bölümler yüksek sesle, hatta haykıra haykıra okunabilir. Bu sûretle okunan kısımlar, hem mekâna tesir, hem de dem ve damarlarımıza nüfûz açısından büyük fayda sağlar.

Sesli okunduğunda, ayrıca kişinin lisânı hem terbiye olur, hem âşinalık peyda eder. Türkçesi gelişir, hitabeti düzelir, konuşma ve anlatma kabiliyeti artar.

Bunun dışında, daha iyi anlamak açısından, sessiz, yavaş ve mütalâa ede ede okumanın elbetteki faydası büyüktür.

Fakat, bilhassa kısa ve sınırlı zaman dilimli okuma programlarında, bu tarza sonuna kadar bağlı kalma mecburiyeti hissedilmemeli.

Daha çok okuma, daha çok kitabı bitirme azmi de kamçılanmalı. Bu tarzın da büyük feyiz veren bir yönü var.

Zira, Nur Risâleleri öyle bir hususiyete sahiptir ki, ne kadar sür'atli okunursa okunsun, başta ruh, kalp ve akıl olmak üzere, sâir latifeler, okunan mânâları aynı sür'âtle takip ile istifade ederler.

Hele ruhî idrak melekesi, o sür'atli okumanın asla gerisinde kalmaz.

Düşünün ki, 40 dakikalık Nur dersinde, kişiyi tahkiki imân mertebesine çıkaracak kadar feyizli ve tesirli bir yol var. (Bkz: Beşinci Mektup.)

Bu meseleyi daha müşahhas hale getirecek olursak, iaşe, ibate ve sair zarurî işlerini gören bir kimse, ayrıca günde 150–200 sayfa kadar risâle okuyabilir.

Dolayısıyla, yekûnu altı bin sayfayı bulan Nur Külliyatı, bu okuma sür'atiyle bir aylık zaman zarfında bütünüyle devredilebilir demektir.

Zaten, bir Nur Talebesinin, senede hiç olmazsa bir defa Külliyatı devretmesi icap etmez mi?

Külliyatı devretme cihetine gidilmediği takdirde, meselâ, bazı bahisler defalarca okunduğu halde, bazı bölümler ise sene boyunca hiç okunamayabiliyor.

Bu da, ciddî bir eksiklik olsa gerektir.

O halde, sene geçmeden Külliyatı tamamlamayı hedeflemek gerekir.

Bu hedefe varmanın en uygun zamanı ise, yaz (tatil) dönemindeki okuma programlarıdır.

Bu programların süresini mümkün olduğunca uzun tutmak gerekir ki, sene içinde okunmadık bir risâle kalmasın.

Öyle feyiz, rahmet ve bereket muslukları vardır ki, ancak bütünün tamamlanmasıyla açılıyor.

Bu duygu ve düşüncelerle, Leyle–i Mî'râcınızı tebrik eder, feyiz ve bereket yüklü bolca okumalar dilerim.

Tarihin yorumu 9 Temmuz 1961

Anayasa referandumu

Türkiye Cumhuriyetinde ilk halk oylaması, 9 Temmuz 1961'de yapıldı.

Referanduma sunulan darbe anayasası, yüzde 38,5 red oyuna karşılık, yüzde 61,5'la kabul edildi.

Kendilerine "Millî Birlik Komitesi" ismini takan darbeciler, dönme bir aileden gelen Prof. Sıddık Sami Onar başkanlığındaki asker ve sivilden teşkil edilen bir heyete yeni bir anayasa hazırlatarak referanduma götürdü.

Bu esnada, Demokrat Partinin hemen bütün mensupları Yassıada Mahkemesinde yargılanıyordu.

Yani, anayasaya hayır diyeceklerin bütün imkânları ellerinden alınmış, hatta insanlık dışı bir muameleye tabi tutulmuşlardı.

Ülke idaresini ele geçiren cunta ise, devletin bütün imkânlarını kullanarak, anayasanın kabulü yönünde propaganda yapıyordu.

Buna rağmen, halkın yüzde 20'si sandığa gitmedi; gidenlerin de yüzde 40'ına yakın kısmı red oyu kullandı.

61 Anayasası, zaman içinde yapılan bazı değişikliklerle birlikte 1980 Darbesine kadar yürürlükte kaldı.

* * *

61 Anayasası, çift meclisli bir yapı getirdi: Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu.

12 Eylül Cuntası ise, bu yapıyı değiştirdi ve yeniden eskiye, yani tek meclisli sisteme dönüldü.

Bugünkü "Anayasa Mahkemesi" de, 61 Anayasasından 82 Anayasasına miras kalan kurumlardan biridir.

09.07.2010

E-Posta: [email protected]


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (08.07.2010) - Âyetü'l–Kübrâ'nın fütûhâtı

  (07.07.2010) - Risâle–i harikayı tavsiye

  (05.07.2010) - Fikirlerin er meydanı

  (02.07.2010) - Övünülecek ne kaldı?

  (01.07.2010) - Terörün maskeleri

  (30.06.2010) - Lokantalar çoğaldı, obezite arttı

  (29.06.2010) - Toptan satışa gelmemek için

  (28.06.2010) - Politikacıların söz ve icraatları

  (25.06.2010) - Lider üzerinden kitlelerin kontrolü

  (24.06.2010) - Ölüm, herkesin başında


Son Dakika Haberleri

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Abdullah ŞAHİN

  Ahmet ARICAN

  Ahmet BATTAL

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Banu YAŞAR

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H.İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Hakan YILMAZ

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehmet YAŞAR

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Saliha FERŞADOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.