"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

7 yeni kararnamenin detayları

15 Temmuz 2018, Pazar 17:00
ResmÎ Gazete’de 7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Devlet Denetleme Kurulu, Yüksek AskerÎ ŞÛrâ (YAŞ), MGK Genel Sekreterliği ve AdlÎ Tıp’ın yapıları yeniden şekillendirildi; 6 üniversiteye rektör atandı; Genelkurmay Başkanlığı MillÎ Savunma Bakanlığı’na bağlandı.

ResmÎ Gazete’de dün yayınlanan 7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu, Yüksek Askerî Şûrâ (YAŞ), MGK Genel Sekreterliği ve Adlî Tıp’ın yapıları yeniden şekillendirildi; 6 üniversiteye rektör atandı; Genelkurmay Başkanlığı Millî Savunma Bakanlığı’na bağlandı. Yayınlanan kararnameler ise şöyle; Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilâtı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 4) Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 5) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilât ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 6) Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 7) Yüksek Askerî Şûrânın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 8) Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 9) Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 10)

YAŞ’ın yapısı yeniden düzenlendi 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Yüksek Askerî Şûrâ’nın (YAŞ) yapısı yeniden düzenlendi. Resmî Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Millî Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarından oluştu. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde Yüksek Askerî Şûrâ toplantılarına katılıp başkanlık edecek. Cumhurbaşkanının katılmadığında durumlarda toplantıya görevlendireceği yardımcısı başkanlık yapacak.

AB Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu oldu. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”ne göre AB Başkanlığının görevi, “5 Mayıs 1969 tarihli 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye’nin AB üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmek” olarak tanımlandı. Kararnamede, merkez ve yurt dışı teşkilâttan oluşan AB Başkanlığının, Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu olduğu belirtildi.

Başkanlığın üst amiri AB Başkanı olacak 

Buna göre, başkanlığın üst amiri AB Başkanı olacak. “AB Başkanlık görevi” de bakan tarafından görevlendirilen bakan yardımcısınca yürütülecek ve başkan, AB’den sağlanan katılım öncesi malî yardımlara ilişkin “Ulusal Yardım Koordinatörü” de olacak. Kararnamede, AB Başkanlığının hizmet birimleri ise şöyle sıralandı; “AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Malî İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.” Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ayrıca, AB Başkanlığı ile ilgili AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı da kuruldu.

YÖK’e üye, 6 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı kararıyla YÖK üyeliğine Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik seçildi. Resmî Gazete’de yayımlanan atamalara göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci ve 3’üncü maddeleri uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof Dr. Hüseyin Çiçek, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Savaşan atandı.

TMSF Cumhurbaşkanlığı ilgili kurumu oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Cumhurbaşkanlığı; Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Adalet Bakanlığı; Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Nükleer Düzenleme Kurumu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Merkezi Finans ve İhale Birimi Hazine ve Maliye Bakanlığı; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı; Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Bakanlığı ile ilgilendirildi.

İçişlerine bağlı AFAD 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı kuruldu. Kararnamede, merkez ve taşra teşkilâtlarından oluşan Başkanlık hizmet birimlerine yer verildi. İllerde de valilere bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kuruldu.

Genel Kurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı’na bağlandı

Genel Kurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı’na bağlandı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı’na dönüştürüldü.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.

Helâl Akreditasyon Kurumu kuruldu 

Kararnameyle, helâl uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslar arası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslar arası alanda kabulünü temin etmek üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip, özel bütçeli, kısa adı HAK olan Helâl Akreditasyon Kurumu kuruldu.

Sağlık alanında yabancı uzman çalıştırılabilecek 

ResmÎ Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde teşkilât yapısı, yetki ve sorumluluk alanı belirlenen Türkiye İlâç ve Tıbbî Cihaz Kurumunda, proje hazırlanması veya yürütülmesi için proje süresince ve üç yıla kadar sözleşmeli yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilecek. Bu şekilde çalıştırılacak personel sayısı 50’yi geçemeyecek. Sağlık uzmanları ve uzman yardımcıları, sağlık denetçileri ve denetçi yardımcıları ile ürün denetmenleri ve ürün denetmen yardımcıları istihdam edilebilecek.

Resmî Gazete’ye de Cumhurbaşkanlığı ayarı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Resmî Gazete, internet ortamında Cumhurbaşkanlığınca yayımlanacak. Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete’sinin içeriği ile yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen “Resmî Gazete Hakkında 10 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” yayımlandı. Kararnameye göre Resmî Gazete, internet ortamında Cumhurbaşkanlığınca yayımlanacak. Gazete, gerek görüldüğü takdirde ihtiyaç duyulan sayıda basılı ortamda da yayımlanabilecek. Resmî Gazete’de yayımlanmasına lüzum görülen hususlar Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek. 

Okunma Sayısı: 2618
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı