"Gerçekten" haber verir 27 Ocak 2009
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formuİletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi

adresine bekliyoruz.

 

Cevher İLHAN

“Ergenekon”un saptırılmasına dikkat!“Ergenekon soruşturması”ndaki en önemli hususlardan biri, Türkiye’de bazı mihrakların hukuku çiğneyip demokrasiyi katletmesi. Terör, suikastlar, fâil-i meçhul cinâyetlerle toplumu kavga ve kargaşaya sürükleyerek ülkeyi istikrarsızlaştırması. Kaos ortamı oluşturarak demokrasi dışı dayatmaların önünü açması.

Hadiselere ve çeşitli maksatlarla çarpışan dahilî ve hâricî cereyanlara “İslâmiyet, vatan ve millet hesâbına” bakan Bediüzzaman’ın tespitiyle, “hâriçteki düşmanların parmak karıştırmalarına tam zemin hazırlaması. Asâyiş ve emniyeti bozup ihtilâl tohumlarının bu mübârek memleket-i İslâmiyeye ekilmesine yol verilmesi...”

Siyasî manipülasyonlar, toplumu tepeden tanzim eden sosyal mühendislik olayları, en son 28 Şubat “postmodern darbe” süreci anaforundaki “irtica tehdidi” tertipleri, tepeden inme “ideolojik devlet” dayatmaları, masonik mahfillerin “resmî ideoloji”yi istimalleriyle farklılıkları körüklemesiyle ülkeyi dıştan gelen ifsadlara karşı kırılgan hale getirilmesi… Kısacası ahlakî, içtimaî ve mânevî değerleri dejenereyle, “ittifaksızlıktan gelen zaafiyet ve kuvvetsizlik sebebiyle ecnebinin politikasına” mecbur etmesi. (Emirdağ Lâhikası, 329)

Kökü beynelmilel finans ve fitne merkezlerinden beslenen, “renkli devrimler”le toplumları içten çökerten, “özgürleştirme” adına küresel ifsad komitelerinin ve menfaat şebekelerinin çıkarlarına iliştirilmiş işbirlikçileri kanalıyla, medyatik yönlendirmelerle sosyal buhranlarla, siyasî bunalımlarla iç savaşa iten projeleri bu amaca hizmet ediyor.

Tahriklerle “laik-antilaik”, “Kürt - Türk”, “Alevî - Sünnî” benzeri farklılıkları kaşıma; “mahalle baskısı” uydurmasıyla toplumdaki ihtilâf noktalarını ajite edip fay hatlarını hareketlendirme “faaliyetleri” ve asimetrik tahrikleri bunun için…

KUTUPLAŞMAYLA KAVGA VE

TEFRİKAYA SÜRÜKLEMEK…

Aslında bu tuzak bütün ara dönem ve darbelerin bildirilerinde bir bir okunmakta. Ucu ecnebi emperyalistlere uzanan şebekelerin ülke içinde bir dizi silâhlı ve bombalı eylemlerle etnik, mezhebî, bölgesel ayırımlarla halkı kamplaştırıp kutuplaştırarak karşılıklı kışkırtmalarla tefrikaya ve çatışmaya sürüklemek olduğu, bütün “darbe günlükleri”nde görülmekte.

Bediüzzaman’ın İkinci Dünya Savaşını Kur’ân’ın tefsir ve işâretiyle tahlilde, Osmanlıyı ortadan kaldırmaya uğraşan ve Anadolu’yu işgal eden “Avrupa zâlim hükûmetlerinin zulümleriyle, Sevr Muâhedesiyle âlem-i İslâma ve merkez-i hilâfete ettikleri ihânet”in aynısı, ne yazık ki her fırsatta aynı “zâlimler”in sinsî siyasî oyunlarıyla Osmanlı’nın mirâsını taşıyan bu vatana ve millete ediliyor. (Kastamonu Lâhikası, 17)

Soğuk savaş sonrası insanlığın mânen tefessühünü hedefleyen komünizme ve Sovyet istilâsına karşı hür dünyanın kurduğu NATO’nun temel kuruluş amacından sapıp “ikinci bozuk Avrupa” anlamında “sefâhet ve dalâlette bozulmuş ve İsevî dininden uzaklaşmış Deccal gibi tek gözü taşıyan kör ve karanlık dehâsı ile” her şeyi kendi menfaatine fedâ eden inkârcı ve çıkarcı Batı felsefesinin girdabına girdiği görülmekte. (Lem’âlar, 167- 172)

Bu vaziyetiyle “çürük ve esassız esaslar”la insanlığı felâkete duçar eden “süper güç”ün emrinde bir “süper NATO”ya dönüşerek, Amerikan hegemonyasına, “küresel güç” ve “uluslararası sermaye”nin çıkarlarına bir “hizmet eri” haline getirilmek istendiği bir vakıa. Bu yüzden Afganistan ve Irak’ta olduğu gibi “dünyada emsâli vuku bulmayan gaddarâne bir zulüm hesâbına, binlerce, milyonlarca mâsumların kanlarını heder ediyor.” İşgal ettiği ülkelerde “hiçbir kânun-u adâlete ve insaniyete ve hiçbir düstur-u hakîkate ve hukuka^” saygı göstermiyor. ABD’nin destekçisi olduğu İsrail’in son Gazze katliamında yaptığı gibi “bir iki düşman askeri bulunmak bahanesiyle bombalarla onları mahvediyor. (Kastamonu Lâhikası, 160-161)

Bu “menhus maksat”la NATO’nun Güneydoğu kanadını korumuş orduyu istimal teşebbüsünün her demokrasiye müdahâlede olduğu gibi yeniden tekrarlanmak istendiği gün geçtikçe daha bâriz bir biçimde su yüzüne çıkıyor…

HUKUK DIŞINA TAŞAN “ODAK”

VE “ARTIKLARI” TASFİYE…

Bundandır ki “Ergenekon iddianâmesi”nde, “cebir ve şiddet kullanarak, güvenlik güçlerini itaatsizliğe sevk etmek, patlayıcı madde bulundurmak ve azmettirmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak, halkı kin ve düşmanlıkla isyana teşvikle kamu düzenini bozmak”la “darbe hazırlığını” amaçlayan eylemlerden sözediliyor…

Keza operasyonlar ve kazılarda ortaya çıkan silâhlar ve mühimmat, zamanla mafyalaşan, çeteleşen kanun dışı yapılanmaların ve menfaat şebekelerinin dehşetini deşifre ediyor. Tıpkı İtalya’da ve hatta bütün NATO üyesi ülkelerde olduğu gibi, düşmana karşı “gerilla savaşı” ve “gayr-ı nizamî harp”tan kalma “kırıntıları” ve “odaklaşmalar”ı açığa çıkarıyor. “Terörle mücadele”den kalma demokratik kontrol ve hukuk haricine çıkan bir kısmı yabancı kaynaklı “artıklar”ın aslî vazife ve işlevlerinin dışına taşarak, çoğu “yabancı servisler”de hazırlanan sözkonusu eylem plânlarını geçekleştirdikleri görülüyor…

Devletin bazı kurumları ve kişilerinin “terörle mücadele” ve benzerî “görevleri” istismarla hukukun dışına çıktıkları kimsenin inkâr edemeyeceği bir gerçek. Genel anlamıyla “Ergenekon örgütlenmesi” de bu, “Susurluk olayı” da bu, “Kontrgerilla” dedikleri de bu…

Bununla demokrasi ve hukuk adına sonuna kadar mücadele edilmeli. “Ergenekon yıkıntısı” altında çıkan ve çoğu daha yeni konulduğu belirtilen “gıcır gıcır silâhların ve el bombalarının” kime ait olduğu seri numaraları ve diğer delillerden hareketle ortaya çıkarılmalı. Türkiye yerli - yabancı her türlü “gladyo ” ve “mafya” enkazından mutlaka temizlenmeli.

Bu durumda yapılacak olan, meşruiyetten kopan topyekûn “oluşumları” ve “odakları” gecikmeden tespit edip tasfiye etmek, demokrasi ve hukuk dışı “ayrıkları” ve “artıkları” hukukun içinde kalarak ayıklamaktır.

Ve “Ergenekon soruşturması”nın sonuca ulaşması için sulandırılmasına, saptırılmasına ve savsaklanmasına fırsat verdirmemektir…

27.01.2009

E-Posta: cevher@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (26.01.2009) - “Ergenekon” ifsadını tahlil…

  (24.01.2009) - Ve 'madalyalar' meselesi

  (23.01.2009) - “BOP’un eşbaşkanlığı” meselesi (3)

  (22.01.2009) - “BOP’un eşbaşkanlığı” meselesi (2)

  (21.01.2009) - “BOP’un eşbaşkanlığı” meselesi (1)

  (20.01.2009) - “Ateşkes” oyunu…

  (19.01.2009) - “Bâzan zaaf zâlim olur…”

  (17.01.2009) - Ankara’nın Gazze soruları…

  (15.01.2009) - Meclis, neden “İsrail’i kınama kararı” alamadı?

  (13.01.2009) - Demokrat Partinin seyir defteri (5)

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  H. Hüseyin KEMAL

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Sitemizle ilgili görüş ve önerileriniz için adresimiz:
Yeni Asya Gazetesi Gülbahar Cd. Günay Sk. No.4 Güneşli-İSTANBUL T:0212 655 88 59 F:0212 515 67 62 | © Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır