"Gerçekten" haber verir 15 Nisan 2009
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formuİletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi

adresine bekliyoruz.

 

Robert MİRANDA

Latin Amerika’da İslâm’ın yayılması üzerineLâtin Amerika’da İslâm’ın etkisi bugün Lima, Cholula ve Guatemala City gibi şehirlerde aşikâr şekilde gözlemlenebilmektedir. Lima, Peru’nun başşehridir ve Lima’daki Tapadas Limenas’ı yani “örtülü kadınıyla” meşhurdur.

19. yüzyılın sonlarına doğru, Arapların Orta Doğu’dan Lâtin Amerika’ya göçleri başlamıştır. Bu göçmenlerin çok sayıda izleri bugünlerde halen görülebilmektedir. Buna ilâve olarak, 20. yüzyılın ortalarında özellikle İsrail’in Filistin’i işgaliyle birlikte Suriye, Lübnan ve Filistin’den ve etrafından gelen göçmenlerin sayısında büyük artış yaşanmıştır. Bu Müslümanlar çoğunlukla tüccarlardan oluşmaktaydı ve yerel ticarî hayatta büyük etkileri olmuştur. Hatta bir kısmı buradaki yerel yönetimlerde de sonradan liderlik pozisyonlarına kadar yükselmişlerdir.

1980’li yıllarda, daha evvelden İslâmî bütün kökenlerini ve özelliklerini kaybetmiş durumda olan bu insanlar yeniden İslâm’a geri dönmeye başladılar. 25 yıldan beridir, artan sayıda Katolik, Hispanik ve Kızılderili Amerikalı kökenli olan insanlar İslâmiyet’i kabul etmekteler. Yerli halk ve “mestijo” denilen Hispanik yerlileri arasında da büyük sayıda İslâmiyeti kabul eden insan mevcuttur.

1990’lı yıllarda da, Amerika kıt'asında tebliğ çalışmalarının büyük bir bölümü bu muhtedi Müslümanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Her yıl, daha fazla Lâtin öğrenci, Müslüman ülkelerde İslâmî eğitimlerini tamamlayıp kendi memleketlerine geri dönmektedirler.

Etkin Arap Müslümanlar da buralarda İslâmî merkezlerin kurulmasında oldukça etkili olmuş ve önemli bir rol oynamışlardır. Ancak şimdilerde buralarda İslâm’ın yayılışı neredeyse tamamen Hispanik kökenli Müslümanlar tarafından yürütülmektedir. Mexico’daki muhtedi Müslümanlar faaliyetlerin çoğunluğunu kendileri yapmaktadır.

Lâtin Amerika insanların İslâmiyet’e dâvet etmek için oldukça münbit ve bereketli topraklardır. Burada insanlar sade, açık ve saftır ve asla İslâm’a karşı bir düşmanlık hissetmemektedir. Bilâkis İslâm ve Müslümanlar hakkında genel bir pozitif ve olumlu yaklaşım sözkonusudur. Böylece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (asm) İslâm’ın dünyanın her köşesine yayılacağı konusundaki müjdelerinin buralarda gerçekleştiğine şahit olmaktayız.

Evliliklerin ve ihtida vak'alarının bir sonucu olarak, İslâmiyet Lâtin Amerika’da en hızlı ve en çok yayılan din haline gelmiştir. Hatta İspanya menşe’li Müslüman işçilerin daha evvelden Evanjelik Hıristiyan mezhebinin hedefinde olan ezilmiş ve ayrımcılığa uğramış yerel topluluklar üzerinde de oldukça etkili olduklarını söylemek için elimizde yeterince delil vardır, buna en güzel örnek ise Meksika’nın bir eyaleti olan Chiapas’tır.

Hispanik kültürün İslâmiyet ile olan bağları aslında 711 yılına yani Müslüman kumandan Tarık bin Ziyad’ın İspanya’yı fethettiği ve Roderick’in Vizigot yönetimine son verdiği tarihe kadar dayanmaktadır. İspanya’da Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar, Mağriblilerin yani Kuzey Afrikalıların yönetimi altında bir arada yaşadılar. Bu dönemde İslâmiyet’e dâvetler yapıldı ancak asla dayatılmadı. Araplar yanlarında eşlerini getirmemiş olduklarından ve İspanyol hanımlarla evlendiklerinden dolayı çok kısa bir sürede, daha bir kaç nesil sonra bölgede Arap Müslümanlardan çok İspanyol Müslümanlar yaşamaya başladı.

Gelecek 700 yıl içinde, Endülüs, yani İspanya’nın İslâmî adı, siyasî ve kültürel bir görkem ve ihtişama şahit oldu ve Ortaçağ Avrupası’nda entelektüel anlamda en gelişmiş ülke haline geldi. İslâm’ın gücü, neredeyse İspanyolların hayatının her kademesinde ama özellikle de müzik, mimarî ve edebiyatta müthiş etkili oldu.

Fakat, zaman içinde Hıristiyan orduları gelişti. Granada’da 1492 yılında son Endülüs kalesinin düşmesinden sonra, İspanya’daki minarelerin üzerindeki hilâlin yerini haç almaya başladı ve Müslümanlar ya zorla Hıristiyan olmak yahut idam edilmek arasında bir tercih yapmaya zorlandı. Bugünlerde Los Angeles’ta yaşayan bir çok Lâtin kökenli Müslüman, İslâmiyet’e dönüşlerini aynı zamanda kendi Endülüs kökenlerine bir dönüş olarak da görüyorlar.

Bugün, Lâtin Amerika’da İslâmiyet’e olan geçişlerin herhangi bir siyasî yahut dini radikalizmle bağlantılı olduğuna dair öne sürülecek bir delil yoktur. Bunun aksine, bir çok muhtedi Müslüman, İslâmiyet’i kendi öz kimliklerini güçlendiren bir unsur olarak görmektedir. Aynı zamanda İslâmiyet’e bu geçişlerini, marjinalleştirildikleri ve ayrımcılık yaşadıkları topluluğa karşı bir sosyal ve siyasî protesto olarak da değerlendirmektedirler. Esasında bu sebeple İslâmiyet’in bu ayrımcılığa uğramış ve ezilmiş insanlar üzerinde etkili olması şaşırtıcı değildir.

TERCÜME: UMUT YAVUZ

Some Insight Regarding Islam’s Growth in Latin America

The Islamic influence in Latin America is visible today in cities such as Lima , Cholula and Guatemala City . Lima , the capital of Peru , is famous for its Tapadas Limenas or Covered Women in Lima .

Since late 19th century, Arabs first began to emigrate from the Middle East to Latin America . The descendants of these immigrants are still found today in significant numbers. Further, emigrants from Syria , Lebanon and Palestine increased during the mid 20th Century after Israel ’s occupation of Palestine and its surrounding areas. These Muslims were largely merchants and became influential in local trade. Many have even held leading positions in government.

In the 1980s, many who had previously lost touch with their Islamic roots have been turning back to Islam. Over the last 25 years, increasing numbers of Catholics of Hispanic and Indian American origin have been accepting Islam. Local mestijo and indigenous people are embracing Islam in larger numbers.

In the 1990s, the majority of Da'wah (davet) activities were spearheaded by converts to Islam. Each year more students from Latin America complete their Islamic studies at institutions around the Muslim world.

Influential Arab Muslims did play an important role in setting up Islamic centers. But now the spread of Islam has been taken forward by Hispanic Muslims. Converts in Mexico run the majority of activities.

Latin America is a fertile ground for inviting people to Islam. The people are simple, open, and without much hostility towards Islam. There is a general positive attitude towards Islam and Muslims. The prophecy of Prophet Muhammad (peace be upon him) that Islam will reach all corners of the globe is being witnessed in reality.

As a result of intermarriage and conversion, Islam is becoming one of the fastest growing religions in Latin America . There is evidence to suggest that Muslim workers based in Spain and their regional affiliates are making inroads into disenfranchised and underserved indigenous communities that were once the target of evangelical Christian sects for conversion—the Mexican state of Chiapas is an example.

Islamic ties to Hispanic culture date back to 711 A.D., when the Muslim general Tariq ibn Zayid conquered Spain , and the Christian Visigothic domination of Roderick came to an end. Under Moorish rule, Christians, Jews and Muslims coexisted in Spain . Conversion was encouraged but never forced. Because the Arabs did not bring women with them, they took Spanish wives, and within a few generations the Muslim population was more Spanish than Arab.

For the next 700 years, Al-Andalus, as the Muslims refer to Spain , enjoyed an era of political and cultural splendor, becoming one of the most intellectually advanced countries in medieval Europe . Islamic influence penetrated almost every facet of Spanish life, especially music, architecture and literature.

But, gradually, Christian armies advanced. After the fall of the last Moorish stronghold in Granada in 1492, the cross replaced the crescent on Spain 's minarets and Muslims were forced to convert to Christianity or be exiled. Many Latino Muslims in Los Angeles see their conversion as a return to their Moorish roots.

Today, there is no evidence to suggest that the trend toward conversion to Islam in Latin America stems from a turn to political and religious radicalism. On the contrary, most Muslim converts see Islam as a vehicle for reasserting their identity. They also see conversion as a form of social and political protest in societies where they are marginalized and experience discrimination. It is no surprise that Islam is making inroads into disenfranchised and impoverished indigenous communities.

15.04.2009

E-Posta: rmiranda@wi.rr.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (09.04.2009) - NATO’nun yeni rolü

  (01.04.2009) - Sudan kâr etme politikaları

  (18.03.2009) - Meksika’da İslâm yayılıyor

  (11.03.2009) - Mevlid Kandili’ni idrak ederken

  (04.03.2009) - ABD, Irak’tan çekilsin; Nursî yolu gösteriyor

  (26.02.2009) - Amerikan ekonomisinin kamulaşması

  (18.02.2009) - Açgözlülük Amerika’daki ekonomik krizi ateşledi (2)

  (11.02.2009) - Amerikan vahşi kapitalizminin yükselişi ve düşüşü (1)

  (04.02.2009) - Şimdi Obama’yı zorlama zamanı

  (28.01.2009) - İsrail’in Siyonist savaş suçluları yargılanmalı

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Sitemizle ilgili görüş ve önerileriniz için adresimiz:
Yeni Asya Gazetesi Gülbahar Cd. Günay Sk. No.4 Güneşli-İSTANBUL T:0212 655 88 59 F:0212 515 67 62 | © Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır

Kurumsal Linkler:
Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim - Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl

Reklam Linkleri:
Risale Yorum- Risale Çocuk- Oktay Usta - Euro Nur - Fıkıh İnfo- Ahmet Maranki- Cevşen - Yeni Asya Barla - Makdis