24 Haziran 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Dergilerimiz

Ali FERŞADOĞLU

İnsanın psikolojik hâliyle ilgili olan melekler


A+ | A-

Bunların başında Cebrail (as) gelir. Vazifesi İlâhî mesajları peygamberlere ulaştırmaktır. Buna “Vahiy Meleği, Ruh’ül-Kudüs, Ruhu’l-Emîn” de denir.

“Ve hak ile batılı ayıranlara ve tövbe edenler için bir özür, inkâr edenler için bir tehdit olmak üzere peygamberlere vahiy getirenlere...”1

Evet, bu gruba giren meleklerin diğer kısmının bir görevi de, Allah’ın peygamberlerine ve kuvvetli iman sahibi olan zatlara kuvvet vermek, sıkıntı ve üzüntülü anlarında onları teskin etmek, maneviyâtlarını yükseltmek, bütün insanların doğru yola gitmesi, istikamet dairesinde hareket etmesi için onlara duâ etmektir. Ve gerektiğinde mücâzât vermektir...

“O zaman Rabbin meleklere, ‘Muhakkak Ben sizinle beraberim; siz de iman edenleri takviye edin’ diye vahyetti. ‘Kâfirlerin ise kalplerine korku salacağım... Vurun boyunlarına, doğrayın parmaklarını!’”2

“O zaman sen mü’minlere, ‘Rabbinizin gökten indirdiği üç bin melekle yardım etmesi size yetmez mi?’ diyordun. Evet, eğer siz sabrederseniz ve Allah’ın emirlerine karşı gelmekten kaçınırsanız, düşmanlarınız şu anda üzerinize gelecek olsalar bile Rabbiniz size nişanlı ve alâmetli beş bin melekle imdat edecektir.”3

Evet, çoğu zaman şunu söyleriz:

“İçimde bir ümit, bir sevinç ve ferah var” veya “İçimde bir sıkıntı, bir daralma var!”

İşte, farkına varamadığımız bu hâllerin olumlu/ulvî yönü melekler tarafından “ilham”, olumsuz/süflî vesveseleri/sıkıntıları habis ruhlarca “vesvese” şeklinde verilir.

Özel görevli melekler

Bir de meleklerden bir kısmı özel olarak görevlendirilmişlerdir. Bunlar da birkaç kısımdır:

1- Hafaza melekleri: Her insanda bulunan iki muhafız melek.

2- Kirâmen Kâtibîn: Bunlar insanın her türlü söz ve fiilini yazarlar. “İki melek, insanın sağında ve solunda oturarak, yaptıklarını yazmaktadırlar. İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın...”4 Nasıl ki, polis teşkilâtı ve sair teşkilâtlarda kameralar, bilgisayarlar, teypler vardır; aynen öyle de, bu meleklerde İlâhî kameralar mevcuttur...

2- Münker ve Nekir ismi verilen meleklerin görevi, insanlar öldükten sonra kabirde suâl sormaktır.

Meleklerin diğer genel görevlerine gelince, onları da şöyle maddeleştirebiliriz:

• Melekler, Allah izin verirse şefaat ederler: “O’nun izni olmadan hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte, O, Rabbiniz Allah’tır. O hâlde O’na kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz?”5

• Melekler savaşta mü’minlere yardım ederler: “Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben peş peşe gelen bin melekle size yardım edeceğim, diyerek duânızı kabul buyurdu.”6

• Melekler her an bizimle ilgilidirler. Hatta sadece insanlarla değil, kâinatla da alâkadar, O’nun tedbir ve terbiyesinde, tefekkür ile dellâllığında vazifelendirilmişlerdir.

• Melekler bizimle irtibat kurarlar. Dolayısıyla, iyi, güzel hayırlı işler/ameller yapanlara da “ilham” getirirler.

• İyilikleri yazar, iyi işler yapanları alkışlarlar.

Kur’ân’da dört büyük meleğin adı verilir ve vazifeleri şöyle anlatılır:

• Cebrail (as): Vahiy (haber) meleği.

• Mikâil (as): Görevi, rızıkları dağıtmak ve Allah’ın iradesine göre tabiat kanunlarını yürütmek.

• Azrail (as): Eceli gelen insanların ruhlarını alır.

* İsrafil (as): Kıyamet günü sur’a üflemekle görevli.

Dipnotlar: 1- Mürselât Sûresi: 4-6. 2- Enfâl Sûresi: 12. 3- Al-i İmrân Sûresi: 124-125. 4- Kaf Sûresi: 17-18. 5- Yûnûs Sûresi: 3. 6- Enfâl Sûresi: 9.

24.06.2009

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (23.06.2009) - Meleklerin yaratılma sebepleri

  (22.06.2009) - Meleklere imanın verdiği huzur ve mutluluk - 2

  (21.06.2009) - Meleklere imanın verdiği huzur ve mutluluk

  (20.06.2009) - Uzaydaki akıllı canlılar: Melekler - 2

  (19.06.2009) - Uzaydaki akıllı canlılar: Melekler

  (18.06.2009) - Uzayda canlılar var mı?

  (17.06.2009) - Ufo (uzaylı) var mı?

  (16.06.2009) - Meşrû moda var mı?

  (15.06.2009) - “Eşim dindar, namaz-niyazında ama…”

  (14.06.2009) - Moda tutkunu modern kölelerle evlenmeyin!

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın STV Haber’deki programını izlemek için tıklayın.
Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.