24 Haziran 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Dergilerimiz

Cevher İLHAN

Ankara’nın demokratikleşme tezadı


A+ | A-

AB ülkeleri büyükelçilerine konuşan Başbakan Erdoğan, “kirli senaryolarla dolu belge”nin Türkiye’yi AB yolundan ve demokrasiden döndürmeyeceğini belirtiyor.

“Gizli belge”nin açığa çıkışından bu yana, karanlık mafyatik ilişkilerin siyasette kendisine zemin bulamayacağını ve demokrasinin kalitesini arttırma gayreti içinde olduklarını söyleyen Başbakan, her defasında TBMM’yi millet irâdesinin dışında hiçbir gücün yönlendiremeyeceğini ifâde ediyor.

İlginçtir; Erdoğan’ın bütün bunları söylediği ve gündemin “belge” gürültüsüne getirildiği günde, hâl⠓gerekçesi” anlaşılmayan ve kendisinin grup toplantılarında, kapalı kapılar ardında milletvekillerini mutlaka çıkarmaları gerektiğine “ikna” ettiği, mayından temizlenmiş toprakların 44 yıla kadar yabancı firmalar tarafından kullanılmasını da içine alan iktidarın ısrarla Meclis’ten geçirdiği “mayın yasası” Çankaya’da imzalanıp Resmî Gazete’de yayınlanmaktaydı.

Başbakan şimdi de partisinin basına kapalı toplantılarında, “Meclis’in gündemindeki yasalar çıkana kadar tatil size haram” deyip milletvekillerini hükûmetin Meclis’e sevkettiği tasarıları çıkarmaya zorluyor. Günlük yoklama raporlarının kendisine geldiğini belirtip, “Sizi zorla mı milletvekili yaptık, işiniz bu değil mi?” fırçasını atıyor; “geçenlerde söyledim, bir kez daha söylüyorum” diye uyarıyor…

MECLİS GÜNDEMİ,

MİLLTTEN KOPUK…

Belli ki Başbakan’ın sık sık azarlamalarla dikkat çektiği yasalar, Meclis gündeminde bulunan ve “teğet geçtiğini” iddia ettiği çoğu ekonomik krizle ilgili tasarılar. Bunun dışında, başta “yeni anayasa” ve anayasal düzenlemeler olmak üzere, özellikle AB’ye taahhüd edilen “demokratikleşme”, “yargı reformu”, siyasî partiler ve seçim yasası benzeri hükûmetin hazırlığı bulunmuyor.

Meclis’te görüşülen yasalar elbette gerekli. Bunların süreç içerisinde çıkarılmasında kimsenin itirazı yok. Ancak, son haftaların Meclis gündemine bakıldığında hükûmetin gündeminde ve iktidarın yasa çıkarma önceliğinde bir tuhaflık göze çarpıyor.

Bir taftan “kirli mafayalar”dan, “demokrasi dışı dayatmalar”dan, “andıçlar”dan, “gizli senaryolar”dan ve “mâlum belgeler”den yakınıp, diğer taraftan bunları deşifre edip cezâlandıracak hiçbir çaba gösterilmeyip, ülkenin birinci sorunu dediği “demokrasiye müdahâle teşebbüsleri”ne karşı hiçbir şey yapılmaması, Meclis’in yoğun mesâiyle üçüncü, dördüncü derecedeki “işler”e yönlendirilmesi, çelişkisi ortada.

Görünen o ki son haftaların Genel Kurul gündeminde bâriz bir biçimde sırıtıyor. Nutuklar, halka karşı sarfedilen sözler, miting meydanlarında, parti kongrelerinde, basına açık grup toplantılarındaki demokrasi demeçleri, lâfta kalıyor. Meclis gündemi milletin gündeminden kopuk. Meclis’in gece gündüz çıkarmaya çalıştığı ve Başbakan’ın milletvekillerine “tembellik yapma” fırçasını atıp âcilen geçirilmesini istediği tasarılar, aslında AKP siyasî iktidarının önceliğini ele veriyor.

“DARBE ANAYASASI” DURUYOR!

Mesela siyasî iktidarın Meclis gündemine bakıldığında, Kredi Garanti Fonuna Hazine desteği sağlanmasını öngören, kredi garanti kurumlarına, 1 milyar liraya kadar nakit kaynak ile özel tertip devlet iç borçlanma senedi aktarılmasına dair “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasını Öngören Yasa Tasarısı”, buna bir örnek…

Keza Plân ve Bütçe Komisyonundaki, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm bölgelerinin niteliği dikkate alınarak, bu alanlarda her ölçekte planlar konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığına yetki verilmesine dair teklif bir diğer örnek….

Kısacası, Başbakan’ın AB büyükelçilerine sözünü ettiği, “Türkiye’nin demokrasi standartlarını yüksetilmesi” ve “demokrasi dışı, hukuk dışı ve demokrasi dışı çete ve mafyalaşmaya” karşı hiçbir anayasal ve yasal altyapı çalışmasının yapılmadığı ortada.

AB müzâkere sürecindeki Türkiye’de hâl⠓şahıs ideolojisi” üzerine bina eden, “kayıtsız ve şartsız milletin olduğu” belirtilen milletin egemenliğini kullanma hakkını Meclis ve millet irâdesi dışı “organlar”la paylaştıran becileri koruyup kollayan, darbe dönemi tasarrufların her türlü yargılanmasını yasaklayan bir “darbe anayasası” duruyor.

Hâlâ her fırsatta demokrasiye müdahâlelere “gerekçe” edilen , “Cumhuriyeti koruma ve kollama”ya dayandıran yasa maddeleri yürürlükte. Bizzat Başbakan Yardımcısı ve hükûmet sözcüsünün itirafıyla “yeni anayasa”yı rafa kaldıran iktidarın, Türkiye’nin AB demokratik standartlarına ulaştırılması için çalışmayıp, her defasında Başbakan’ın “Demokraside AB standartlarını hedefliyoruz” demesi, Ankara’nın derin tezâdı…

Ankara biran önce bu tezâttan çıkmalı…

24.06.2009

E-Posta: cevher@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (23.06.2009) - Çare demokratik anayasa…

  (22.06.2009) - “Belge” bir fırsat…

  (21.06.2009) - ‘Gizli belge’ gerçeği...

  (19.06.2009) - "Belge"siz demokrasi ve gerçek gündem...

  (18.06.2009) - “Yasaklı” yaz Kur’ân kursları (2)

  (17.06.2009) - “Yasaklı” yaz Kur’ân kursları (1)

  (16.06.2009) - Çarpık ve yasaklı “sınav sistemi”

  (14.06.2009) - Çevre tahribatı felâketi…

  (13.06.2009) - Büyük tehdit; toplumsal cinnet ve cinâyet…

  (11.06.2009) - AKP’nin İsrail’le işbirliği karnesi…

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın STV Haber’deki programını izlemek için tıklayın.
Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.