Yeni Asya Gazetesi Gerçekten Haber verir!

28 Eylül 2009

Anasayfa| Güncelr| Dünya| Ekonomi| Spor| Görüş| Lahika| Röportaj| Yazarlar | Ramazan | Gün Gün Tarih

M. Latif SALİHOĞLU

Son şehzâde ile yeni bir başlangıç


Cumartesi günü dedelerinin yanına defnedilen 97 yaşındaki "son şehzâde" Ertuğrul Osman'ın cenaze merasimi, mahşerî bir kalabalığa sahne oldu.

Cenaze namazının kılındığı Sultanahmet Camii ile defin merasiminin yapıldığı Çemberlitaş'taki Sultanlar Türbesi arasında hüzünlü, ama aynı zamanda coşkulu bir insan seli oluştu.

Şehzadenin tabutu parmakların ucunda taşındı. Cenaze merasimine katılan insanlar bol bol duâ etti, hem merhuma, hem de ceddine rahmetler okudu.

İnsanlarımız, oradan adeta ayrılmak istemiyordu. Cenaze vesilesiyle gelenler, Osmanlıyı ruhunda, vicdanında, dem ve damarlarında doyasıya hissetmek istiyordu. Zaman zaman polisin müdahalesi kaçınılmaz oldu.

Bütün bunlar neden acaba?

Belli ki, bu millet Osmanoğullarını unutmadı. Her türlü menfî propagandaya rağmen, onları aklından çıkarmadı, kalbinden silmedi.

Saltanat kaldırılalı 85 sene oldu. Saltanat devam etseydi şayet, Sultan II. Abdülhamid'in torunu olan Şehzade Ertuğrul padişah olacaktı. Zaten, padişahlara yakışır bir törenle uğurlandı.

Ne var ki, kader–i İlâhî başka türlü tecelli etti. Osmanlı Hanedanının bütün fertleri 1924 Martında hudut harici edildi. Nereye gidecekleri belli değildi. Nasıl geçinecekleri, güvenliklerinin nasıl sağlanacağı, onları sürgün edenlerin umurunda bile değildi.

Çok vahşî ve zalimane bir yöntemle bütün hanedan sınırdışı edildi.

Oysa, burası onların asıl vatanlarıydı. Hatta, şu mübarek Anadolu ve Rumeli toprakları onların sevk ve idare ettiği İslâm orduları tarafından fethedilmişti.

Buna rağmen, insanlık dışı bir muameleye tabi tutularak meçhûl bir gurbete gönderildiler, hatta meçhûl bir âkıbete sevk edildiler.

Onları bilinmezler diyarına gönderen zihniyete göre, "Ne halleri varsa görsünler." Gitsinler ve bir daha da geri dönmesinler.

Hakim zihniyet, onları muvakkaten bu diyârdan sürdü, ancak onlara duyulan sevgi ve saygıyı yüreklerden silemedi; bundan sonra da silemez.

Zira, o hanedan 600 küsûr sene bu vatanda icraat yapmış, dünyanın neredeyse yarısında fütûhatta bulunmuş ve İslâm tarihi boyunca dine en büyük hizmeti şerefle ve iftiharla ifa etmiş bir hanedandır.

Esasında, onlara revâ görülen muamelenin ardındaki maksat, İslâma hizmetlerinden dolayı onlara en ağır cezayı vermekten başka birşey değil.

Padişahları gören son şehzâde gittiyse de, Osmanlı nesli devam ediyor. Saltanattan sonra dünyaya gelen ve halen hayatta olan yirmiden fazla "şehzade" var.

Hepsi de asil, vakur, müeddep insanlardır. Bugüne kadar, bunların hiçbiri Türkiye'nin aleyhinde bulunmadı. Ülkelerinin aleyhinde propaganda yapma tenezzülünde de bulunmadı. O derece ciddiyet ve asâlet sahibidirler.

Son şehzadenin gidişi, ümit ve temenni ederiz ki, yeni bir gelişmenin de başlangıcı olsun. TC devleti, Osmanlı ile barışsın ve dünyanın muhtelif merkezlerinde olan hanedan mensuplarını Türkiye'ye dâvet etsin. İsteyen gelsin, kendi öz vatanında yaşasın, yaşama hak ve hürriyetine sahip olsun.

Yani, her meselede açılımdan söz ediliyor da, bir "Osmanlı açılımı"ndan niçin söz edilmesin?

İnşaallah sıra buna da gelir diye ümit ediyoruz.

Rahşan Hanımın son partisi

Seksen altı (86) yaşındaki Rahşan Ecevit'in yeni bir parti kurma hazırlığı içinde olduğundan söz ediliyor.

Hayırdır İnşaallah...

Haberi duyduğumda aklıma şunlar geldi: Acaba, Türkiye'de şimdiye kadar çıkmayan, yahut uygulanmayan herhangi bir af türü kaldı mı?

Mâlûm, Rahşan Hanımın siyasette etkin olduğu hemen her dönemde bazı aflar çıktı: Komünist–anarşistlerin affı, canilerin–katillerin affı, hırsız–soyguncu–kapkaççıların affı, vesaire...

Bilemiyorum, Türkiye'de çıkarılması muhtemel başka türlü aflar kaldı mı?

Yoksa, bu yaşta yeniden siyasete meyletmenin, hatta yeni parti kurarak aktif şekilde siyasete girmenin başka maksadı mı var?

Bu muammalı noktayı çözemeyince, Rahşan Hanımın kim ve nasıl bir şahsiyet olduğunu araştırmaya koyulduk.

Uzun araştırmanın kısacık bir özeti şudur: Rahşan Hanım, 1923'te Bursa'da doğmuş. Babası Namık Zeki (Aral) dedesi ise Makinist Halil Efendidir. Halil Efendi, bir Selanik göçmenidir. Selânik'ten Şebinkarahisar'a, oradan da iş bulmak ümidiyle İstanbul'a gelip yerleşmiş.

Özel Amerikan Robert Koleji mezunu olan Rahşan Hanım, 1946'da aynı okuldan mezun olan mektep arkadaşı Bülent Ecevit'le evlendi.

Rahşan Hanım, CHP'nin yayın organı Ulus gazetesinde yazılar yazan (1950...), 1955'te aynı partinin Çankaya Ocağında siyasî faaliyete başlayan ve 1957'de yine aynı partiden milletvekili seçilen Bülent Ecevit'e var gücüyle destek oldu. Tıpkı, daha sonraki yıllarda ve ölüm tarihi olan 2006 yılına kadar destek olduğu gibi...

Hatta, zaman zaman siyasette kocasının önüne geçtiği de oldu. Meselâ, 1985'te aile partisi DSP'nin başına geçtiği gibi.

Rahşan Hanım, kurucu başkanı olduğu DSP ile yollarını geçtiğimiz Haziran ayı başında ayırdı. Kongrede, istediği aday seçilemeyince, birkaç milletvekili ile birlikte partiden ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta, Rahşan Hanımın yeniden siyasete döndüğü haberi gündeme damgasını vurdu. Açıklamalarına bakılacak olursa, Ecevit'in idealleri doğrultusunda siyaset yapacak yeni bir partiyi vücuda getirme çabası içindeymiş.

Bakalım, Türkiye'nin en yaşlı siyasetçisi olan Rahşan Ecevit, önümüzdeki günlerde nasıl bir performans gösterecek.

28.09.2009

E-Posta: latif@yeniasya.com.tr


Sayfa Basi Geri Ana sayfa

Önceki Yazıları

  (26.09.2009) - Bediüzzaman Külliyesi tamamlanmak üzere

  (25.09.2009) - Rus da dinsiz kalamadı

  (24.09.2009) - Aqıl war, mantıq war

  (23.09.2009) - Açılımı yasak konular

  (21.09.2009) - Vatanından uzak bir vatanperver: Ethem Bey

  (19.09.2009) - Açılımın âkıbeti

  (17.09.2009) - Şehit Başbakan'ın hatırasına

  (16.09.2009) - İzzetli fakirler

  (15.09.2009) - Toprağa gömülen servet

  (14.09.2009) - Euzubillahimineşşeytâni ve'l–ihtilâl

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM
  Abdullah ERAÇIKBAŞ
  Ahmet ARICAN
  Ahmet DURSUN
  Ahmet ÖZDEMİR
  Ali FERŞADOĞLU
  Ali OKTAY
  Atike ÖZER
  Cevat ÇAKIR
  Cevher İLHAN
  Elmira AKHMETOVA
  Fahri UTKAN
  Faruk ÇAKIR
  Fatma Nur ZENGİN
  Gökçe OK
  Gültekin AVCI
  H. Hüseyin KEMAL
  H. İbrahim CAN
  Habib FİDAN
  Hakan YALMAN
  Halil USLU
  Hasan GÜNEŞ
  Hasan YÜKSELTEN
  Hüseyin EREN
  Hüseyin GÜLTEKİN
  Kadir AKBAŞ
  Kazım GÜLEÇYÜZ
  M. Ali KAYA
  M. Latif SALİHOĞLU
  Mehmet C. GÖKÇE
  Mehmet KAPLAN
  Mehmet KARA
  Mehtap YILDIRIM
  Meryem TORTUK
  Mikail YAPRAK
  Murat ÇETİN
  Nejat EREN
  Nurullah AKAY
  Osman GÖKMEN
  Osman ZENGİN
  Raşit YÜCEL
  Recep TAŞCI
  Rifat OKYAY
  Robert MİRANDA
  Ruhan ASYA
  S. Bahattin YAŞAR
  Saadet BAYRİ
  Saadet TOPUZ
  Said HAFIZOĞLU
  Sami CEBECİ
  Selim GÜNDÜZALP
  Semra ULAŞ
  Suna DURMAZ
  Süleyman KÖSMENE
  Umut YAVUZ
  Vehbi HORASANLI
  Yasemin GÜLEÇYÜZ
  Yasemin YAŞAR
  Yeni Asyadan Size
  Zafer AKGÜL
  Ümit KIZILTEPE
  İbrahim KAYGUSUZ
  İslam YAŞAR
  İsmail BERK
  İsmail TEZER
  Şaban DÖĞEN
  Şükrü BULUT

Yazarlar
Günün Karikatürü

Diğer bölümler


KültürSanat| Elif Eki| Ramazan| Dizi| MedyaPolitik| AileSağlık| Haber İndeksi | Eğitim | Otomobil| BilimTeknik| Hukuk
Asya'nın bahtının miftahı, meşveret ve şûrâdır.
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır. www.yeniasya.com.tr