07 Ekim 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Ali FERŞADOĞLU

Müstebit rejimle barışılamaz


A+ | A-

Hürriyet imanın özelliğidir. Risâle-i Nurun birinci vazifesi imana hizmettir. İstibdat, baskı, zorbalık iman ile, İslâmiyetle bağdaşmaz. Şu halde, İslâmiyete hizmet etme gayesi olan, asla müstebit sistemle, ideolojik rejimle, katı laik kesim ile bazı mahfillerle işbirliği yapmaz! Böyle bir anlayış Risâle-i Nur ve Bediüzzaman’ın anlayışıyla taban tabana zıttır. Hele Risâle-i Nur’un gücünden istifade etmek için ondan görünüp böyle bir tutum takınmak asla tasvip edilemez.

Zira, bu bir riya ve takıyyedir; ikisi de İslâmiyetçe reddolunmuştur. Şeytan ile Cebrail (as) barışmadığı gibi, mehdiyet ile deccaliyet asla barışamaz! Bediüzzaman, hayatının her safhasında deccalizm ve onun yamakları müstebitlerle mücadele etmiş. Rus gazeteci Nadejda Kevorkova’nın ifadesiyle, “Cezalandırıcı yönetime karşı çıkma cesaretini göstermiş, inananlara aman vermeyen rejime ölümüne muhalefet etmiş” 1, “İstibdat ne şekilde olursa olsun, meşrûtiyet libası giysin ve ismini taksın; rast gelsem sille vuracağım” 2 demiştir.

Müstebit rejime bakışı da gayet nettir: “Rejimi reddetmek ne vazifemizdir, ne de kuvvetimiz var ve ne de düşünüyoruz ve ne de Risâle-i Nur izin veriyor. Fakat biz kabul etmiyoruz, amel etmiyoruz, istemiyoruz. Red başka, kabul etmemek başkadır, amel etmemek daha başkadır… Risâle-i Nur’un şakirtlerinden en müthiş bir muhalif, rejim müessesesini tel’in de etse, bilfiil idareye ilişmese, onun mefkûresine kanunen ilişilmez. Hürriyet-i vicdan ve hürriyet-i fikir, onları tebrik eder.” 3

Aslında bu peygamber varisi olmanın bir duruşudur, meslek ve meşrebe sadakatin bir ifadesidir, taviz vermemenin, zikzaklar çizmemenin bir sonucudur.

Bediüzzaman’ın, “Ben bir mânevî âlemde İslâm Deccalını gördüm. Yalnız birtek gözünde teshirci bir manyetizma gözümle müşahede ettim ve onu bütün bütün inkârcı bildim…” 4 dediği şahısların övülmesi, “Dine saygılı idi!” diye sevgisinin gönüllere yerleştirilmesi, yamaklarıyla işbirliği yapılması da elbette Risâle-i Nur’la asla bağdaşmaz. Takip edelim:

“Bütün mekteplerde ve dairelerde ve halkta, o ölmüş dehşetli adamın muhabbeti telkin ediliyor. Bu hâl ise, âlem-i İslâma ve istikbale pek elîm ve acı bir tesiri olacaktı. Şimdi ihtiyarımızın haricinde, onun mahiyeti ne olduğunu, en başta ve en ziyade alâkadar ve en son ondan vazgeçecek adamların ellerine kat’î hüccetler gösteren ve ispat eden Risâle-i Nur geçmesi, kemâl-i merak ve dikkatle okunması öyle bir hadisedir ki, bizler gibi binler adam hapse girse, hattâ idam olsalar, din-i İslâm cihetiyle yine ucuzdur.” 5

İslâm şeairini tahrip eden ahirzamanın dehşetli eşhasına ve yardımcılarına, “Dine hizmet ettiler, kahraman idiler!” diye muhabbet beslemek veya beslettirmek; Risâle-i Nur’la bir ilgisi olmadığı gibi, bilâkis, ona karşı cephe almak ve muâraza etmektir.

Dipnot:

1- Gazeta, 220. sayı, 23.11.2007.;

2- Said Nursî, Tarihçe-i Hayatı, s. 63.;

3- Kastamonu Lâhikası, s. 206.;

4- Şuâlar, s. 514.;

5- Şuâlar, s. 298-299.

07.10.2009

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (06.10.2009) - Fıtrat ve hukuk; dini gerektirir

  (05.10.2009) - Evlilik ve nüfusun gücü

  (04.10.2009) - Aile yuvası, ‘evlilik ve aile okulu’ olmalı

  (03.10.2009) - İnsan doğuştan Yaratıcıya inanıyor

  (02.10.2009) - Yerli Salman Rüşdi’ler ve bir ölçüye dikkat!

  (01.10.2009) - Kürtçe’nin yanında neler yasaklandı, neler!

  (30.09.2009) - “5 vaktin, 2 vakti hangi âyetlerde?”

  (29.09.2009) - Ülkemin boynu niçin eğri?

  (28.09.2009) - “Demokratik açılım” başarıya ulaştırılabilir mi?

  (27.09.2009) - “Evlilik ve Aile Okulu” diploması

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın STV Haber’deki programını izlemek için tıklayın.
Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.