08 Eylül 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Ali FERŞADOĞLU

Zihnî aşamalardan sonra imân-îtikatın oluşması


A+ | A-

Bilgiler, objeler, nesneler, soyut kavramlar ve düşünceler; zihnin basamakları olan hayal, tasavvur, taakkul, iz’an, iltizam gibi aşamalardan geçtikten sonra, en son merhale “imân-itikad” teknesinde yoğrulur, kıvamını bulur ve kesin inanca, imâna dönüşür. Burada yakîn diye tabir edilen kesin bir kanaat söz konusudur.

İtikat mertebesi kesin olarak hüküm, karar verme durumudur. Hüküm ise; yukarıda sıralanan merhalelerden geçerek mefhûmlar arasında doğru bağlar kurmaktır.

Dimağımızın yedinci işlemi; “itikat”tır. Bir mesele, zihnin ilk altı basamağı kazanında gerçek yönüyle pişer. Mesele aklen, kalben benimsenir, hissî, aklî ve tecrübî boyutları tahlil edilir, bir senteze ulaşılır. Ve özümsenip birbiriyle münasebetleri sağlam, tutarlı bir inanç olarak ortaya çıkar. Bütün donanımlarıyla tasdik ile doğrulanır ve iz’an ile bir anlayış ve seviye kazanır. Ve bu yüksek imân hâli; tabiat, huy, karakter hâline getirilebilir.

Öğrenme, öğretim, zihnin bu yedi işlem modülü kullanılarak, dış dünyadaki inançlar, kabullenmeler, veriler ve sezgiler yoluyla zihinde inşâ edilir. Sonra zihnî gerçeklik üretilir ve dünya bu gerçeklik üzerinden algılanır. İşte bu malûmatlar, kavramlar, semboller, roller ve çözüm şemaları şuuraltına yerleşir. Kişi karar verme, algılama ve düşünme melekelerini oluşturur. Artık imân, dimağın/zihnin bütün kademelerinden geçerek en üst seviyeye çıkarılarak güçlendirilmiş şuûr ile oluşmuş bir olgu haline gelir.

Yani, “hür irâdenin” (kendi kendine karar verme ve serbestçe hareket etme gücünün) kullanılmasından sonra, başta akıl, kalb, vicdân olmak üzere sâir duyu ve duygular vasıtasıyla objelerden gelen bilgi ve mesajlar; dimağdaki safhalardan süzülüp Allah’ın istediği kulun kalbine ektiği bir nûr, tahkikî bir iman, itikad olur.1

İslâmın istediği, öngördüğü, şüphe ve vesveselerden arınmış, tahkikî, kıvamını bulmuş imân budur.

***

Bahar güzelliklerinin, âlemi şenlendirdiği bir günde arkadaşı, Rabia Sultan’ı dışarı çağırır:

“Hanımefendi, dışarı çık da şu harika san'at eserlerini seyret!”

Rabia da:

“Sen içeri gir de san'atkârı seyret!” der.

Dipnot: 1- İşârâtü’l-İ’câz, s. 46.

08.09.2010

E-Posta: [email protected] [email protected]


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (07.09.2010) - Zihnimizin bilgi merhaleleri ve imanın oluşumu

  (06.09.2010) - Tahkikî imanın hakkal-yakîn mertebesi

  (04.09.2010) - Tahkikî iman ve mertebeleri

  (03.09.2010) - Tahkikî, gerçek iman

  (02.09.2010) - “Taklitlerinden sakının”

  (01.09.2010) - Faizcilerin eline düşmeyin

  (31.08.2010) - Şimdi zekâtla ekonomik kalkınma zamanı

  (30.08.2010) - Azrail (as) sevilir mi?

  (29.08.2010) - Namaz kılmaya mı, iktidar olup saltanat sürmeye mi geldik?

  (28.08.2010) - Ekonomi ve imân


Son Dakika Haberleri

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Abdullah ŞAHİN

  Ahmet ARICAN

  Ahmet BATTAL

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Banu YAŞAR

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H.İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Hakan YILMAZ

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehmet YAŞAR

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Saliha FERŞADOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.