14 Eylül 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Ahmet BATTAL

Emir basamaklarının zirvesi


A+ | A-

Malum, memur, amirinden emir alarak kamu hizmeti ifa eden kişidir. Amirler de bir yönüyle memurdurlar. Devlet hiyerarşisinde zirvede yer alan ve amiri olmayan memurlara ise “ulûlemr” denir.

Eski çağlarda devlet basitti. İktidar bölünmüş değildi. Kuvvetler ayrılığı prensibi bu günkü gibi net biçimde bilinmiyordu. Dolayısıyla devlet kuvvetinin kaynağı da netti. “İktidar” basitçe tanımlanabiliyordu.

Asr-ı saadette millet ümmetti. Ümmet aşiretler ve sülaleler biçiminde idi. Bireysellik yaygın değildi ve hatta istisna idi. Her sosyal grubun kendi geleneğine göre belirlenmiş liderleri vardı. Ümmetin kudreti önce bu müntehib-i sanide yani ikincil seçmende toplanıyordu.

Bu toplumsal liderler ehl-i hall ve akd idi, biat yoluyla devlet başkanını seçiyor, böylece onunla akdediyor, dilerse hal’ edip azlediyordu.

Başkan da ümmetten aldığı bu yetki ve güç ile kendi memurlarını seçiyor, onların yardımıyla devleti ve ülkeyi yani mülkü yönetiyordu. Yasama da yürütme de yargı da onun başkanlığında ve onun inisiyatifi altında yürüyordu.

Kısaca, eskiden, tek ulûlemr, az sayıda amir ve onlara bağlı az sayıda memur vardı. Millet, devleti kolayca kavrıyordu. Kendi içindeki seçkinlere baskı yapıp onların birer ehl-i hal ve akd olarak etkin olmasını da sağlayabiliyordu.

Günümüzde kamu hizmetlerinin tür ve etki olarak artması ve kuvvetler ayrılığı ilkesi sebebiyle, devlet, milletin tepesindeki bir heyülaya dönüşmüş durumda.

İşte bu yüzden devlet, aslında hiç de hak etmediği halde, bütün hiyerarşisi ile birlikte milletin de tepesinde imiş gibi görünüyor. Zavallı ferd-i millet, seçmen olduğu zaman kendisini “taban” görüyor. Memur kendisini amir görüyor, amir kendisini ulûlemr sanıyor. Ululemr ise ehl-i hall ve akd rolüne soyunuyor.

Tek çözüm, devletle ilgilenmek ve devlet hakkında bilgilenmek. Ya da önce bilgilenmek ve sonra bu sağlam bilgi ile devletle ilgilenmek.

İşte bilgi:

Ey seçmen; sen, milletin içinden ehl-i hall ve akd’i ba’seden yani milletvekili denilen meb’usları “seç”en “men”sin. Yukarıdasın, aşağıda değil. Aşağılardaki her oyunun hesabını en azından reyinle sor!

Ey vekilim; ulûlemri yani yürütmeyi ve yargıyı sen seçiyorsun, sen yönlendiriyorsun. Devlet yetkisine sahip olacak olan hükümeti kendi meclisinle çıkarıp seçme, denetleme ve beğenmezsen devirip yenileme yetkisine sahipsin. Devlet yetkisine sahip yargılayıcıyı da yapacağın adil kanunlarla sen yönlendireceksin. Yani adalet de senden sorulur. Cülusuna ve meclisine sahip çık!

Ey ulûlemirlerimiz; amiriniz kanundur. Hepiniz yasaya uyun, geleneğe uyun, millete tepeden bakmaya kalkmayın, hele millete karşı devrimcilik yapmaya hiç kalkmayın. Memurlarınızı seçerken maharet ve kabiliyetine dikkat edin.

Ey amirler ve memurlar, haddinizi bilin, bu necip kavmin şerefli hizmetkârı olduğunuzu unutmayın. Eğer iyi birer hadim olursanız seyyid yani efendi olacaksınız. Efendi olursanız çok hayır dua alacaksınız. Gerçek efendilik ve seyyidlik millete hizmetle olur, ceberrutlukla veya nemelâzımcılıkla değil.

Ey okuyucu: Siyasete dair her hususu meselâ cumhurbaşkanının statüsü ve görev süresi ile ilgili tartışmalı hususları da sen buna göre düşün, çöz. Yanlışım varsa onu da bana söyle.

14.09.2010

E-Posta: [email protected]


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (03.08.2010) - Dokunulmazlıklar ve dokundurmalar

  (29.07.2010) - Bankalar ve güven

  (27.07.2010) - Anayasa Mahkemesi, Senato ve Meclis

  (22.07.2010) - Meslek birlikleri ne işe yarar?

  (13.07.2010) - Gazete kardeşten ders ve mahiyeti

  (08.07.2010) - Hesap ve muhasebe

  (06.07.2010) - Fikir açıklama hürriyeti ve sınırları

  (01.07.2010) - Ortak dinî değerler marka olamaz

  (24.06.2010) - Haksız rekabetin ve hasaretin sebebi: Hırs

  (17.06.2010) - Ankara’yı gözleme kılavuzu


Son Dakika Haberleri

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Abdullah ŞAHİN

  Ahmet ARICAN

  Ahmet BATTAL

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Banu YAŞAR

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H.İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Hakan YILMAZ

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehmet YAŞAR

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Saliha FERŞADOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.