"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

Müsbet hareketi esas aldık

05 Mart 2021, Cuma 02:02
Yeni Asya’nın 52. yıl heyecanı ve coşkusu için okur ve yazarlarımız düşüncelerini bizlerle paylaştı. Gönderilen videolar eşliğinde hazırlanan bir programla Yeni Asya’nın hizmetleri konuşuldu. Program sadece yeniasya.com.tr – EuroNur.tv ve YouTube kanalımız üzerinden yayınlandı.

Haber: Euro Nur TV Ekibi

Yeni Asya’mızın 52. Yıl heyecanı ve coşkusu için okur ve yazarlarımız düşüncelerini bizlerle paylaştı. 52.Yıla kavuşmamızın sevincini, hem bizlerin ulaşabildiği hem de bize ulaşan okur ve yazarlarımızın, imkânlar ölçüsünde hazırlayıp Yeni Asya EuroNur Tv’ye gönderdiği videolar eşliğinde, bir programla taçlandırdık. Programımız sadece yeniasya.com.tr – EuroNur.tv ve YouTube kanalımız üzerinden yayınlandı.

Programın moderatörlüğünü Yeni Asya yazarı, ayrıca EuroNur Tv program yapımcısı ve sunucusu Cenk Çalık yaptı. Program 2 bölüm halinde yaklaşık 36 okur ve yazarımızın katılımı ile gerçekleşti.

Moderatörümüz Cenk Çalık’ın açılış konuşması sonrasında söz, okur ve yazarlarımızın alfabetik sıra ile takdim edildiği “Yeni Asya’nın topluma kazandırdıkları” muhtevalı görüş, düşünce ve intibalar kısmı ile devam etti. Programdaki gayeyi de izah eden moderatörümüz, “Yeni Asya Gazetesi’ne gönül veren ve hizmette bulunan ağabey ve kardeşlerimize ulaşarak duygu ve düşüncelerini alabilmekti. Çeşitli sebeplerden dolayı da ulaşamadıklarımızın bizlere nazar-ı müsamaha ile bakmalarını istirham ediyoruz” dedi.

- 1. Bölümde ilk olarak yazar Abdülbaki Çimiç konuştu. Yeni Asya’nın yayın hayatında Risale-i Nurlar’dan beslendiğini, şahsı değil şahs-ı manevi’yi esas aldığını, Yeni Asya’nın son kale olduğunu, herkesin Yeni Asya’yı anlayamayacağını, doğru kimden gelirse gelsin kabul ettiğini, yanlışı düzeltmek için eleştirdiğini, menfaat için bir yerde durmadığını ilettiler.

- Yazarlarımızdan Ahmet Cemil Çökren; ahir zamandaki bilgi kirliliği içinde Yeni Asya’nın filtre görevi görüp bizlere müsbet bilgiler aktardığını ayrıca bu camiada olanların günah cihetiyle ölüp sevap cihetiyle birbirine duâcı olduklarını aktardı.

- Malûm hastalık sebebi ile nefes darlığı çekmesine rağmen programa katılan yazarlarımızdan Ahmet Demirdöğmez; Nur hizmetinin hizmetkârı, Üstadımız’ın sesi olduğunu, mazlumun yanında zalimin karşısında durduğunu, okuyucularını hesap gününde büyük bir mesuliyetten kurtardığını, Yeni Asya’nın bir akıncı olduğunu aktardı.

- Yazarlarımızdan Ahmet Özdemir; Yeni Asya’nın nokta-i istinad olduğunu, Yeni Asya’nın bir mekteb olduğunu, kendi yazarlarını kendi yetiştirdiğini ayrıca okuyucuları ile birlikte meşveretle karar aldığını aktardı.

- Van ili temsilcimiz Ahmet Yaprak; Yeni Asya’nın ekol olduğunu, ilk günkü çizgisini koruduğunu, ifrat ve tefrite varmadan haber verdiğini, farz-ı kifaye vazifesi görerek elimizin ulaşmadığı noktalara hakikatleri götürdüğünü, bu hakikat dâvâsına sahip çıkmamız gerektiğini ilettiler.

- Yazarlarımızdan Ali Demir; Barla Lâhikası 27. Mektup’a dikkat çekerek, yazılan mektupların muhabbete, irtibata vesile olduğunu Meclis-i Nuranî kavramının günümüzde Yeni Asya’da da hayat bulduğunu, gazetenin fikir birliğine yol açtığını, gazete çıkarma kararında da bu mektubun çok etkili olduğunu aktardı.

- Yazarlarımızdan Ali Ferşadoğlu; gazetenin yayın politikasını, hedeflerini bizzat Risale-i Nur’lar ve Üstad Hazretleri’nin çizdiğini, Kur’ân ve Sünneti ihya ile Risale-i Nur’u neşir üzerine bina eden günlük bir lâhika mektubu olduğunu aktardı.

- Yazarlarımızdan Atilla Yılmaz; Yeni Asya’nın Nurcular’ın sesi olduğu, Bediüzzaman Hazretlerinin dâvâsının içtimaî ve siyasî yol haritasının bütün kesimlere ulaştırılmasında dünyadaki tek gazete olduğunu aktardı.

- Okuyucularımızdan Basri Özdemir; Yeni Asya’nın hücumlara karşı kahramanca direndiğini, toplum hayatına çok sayıda katkı yaptığını ve bunların 9 tanesini nazara vererek müsbet hareket ile muhabbet fedaisi olduğunu, meslek ve meşrebinden taviz vermediğini, zahmette rahmet olduğunu bilerek yoluna devam ettiğini, mü’minlere karşı son derece şefkatli olduğunu iletti. Sonrasında ruhları, yürekleri gibi tertemiz gülen yüzleri ile Can kardeşler bizlerle oldu.

- Yazarlarımızdan Cenk Çalık; Yeni Asya’nın hadisi şerif olan “ameller niyetlere göredir” hakikatinden yola çıkarak bütün programının amelinde rıza-i İlâhî olduğunu, doğruluktan ayrılmadan, yalan habere de tenezzül etmeden okuyucusunu şaşırtmadığını, darbelere rağmen hakikatten taviz vermediğini ve boyun eğmediğini aktardı.

- Yazarlarımızdan Çetin Acar; kitap, gazete ve dergilerin toplumun sıkıntılarının dile getirildiği, sevinçlerinin paylaşıldığını, Yeni Asya’nın Kur’ân-ı Hakim, Sünnet ve Risale-i Nurlar’dan istifade ettiğini ve çalışanların el ele verip sıkıntıları aştığını aktardı.

- Yazarlarımızdan Fahri Utkan; Yeni Asya 50 yıldır ne söylemişse sırat-ı müstakim üzere yol gösterdiğini, sosyal yönden her kesime nasıl davranılacağını ifade ettiğini, doğru konuşan ve hürriyetperver, Demokrat bir gazete olduğunu aktardı.

- Yazarlarımızdan Hasan Hüseyin Kıymık; Yeni Asya’nın, hakkın hatırını âli tuttuğunu, dinin siyasete alet edilmesini engellemeye çalıştığını, zulme karşı çıktığını, mazlumların yanında haksızlığın karşısında olduğunu, müsbet hareket ederek muhabbet fedaisi olduğunu, adalet-i mahza’yı esas aldığını ilettiler.

- Yazarlarımızdan Hasan Muharrem Okur; Yeni Asya’nın çok sayıda ilklere imza attığını, hürriyet ve demokrasi kavramını her fırsatta anlattığını, Risale-i Nur hakikatlerin topluma yayılması noktasında önemli vazifeleri olduğunu, takvim ve dergilerin neşriyatta çok hizmet ettiğini aktardı.

- Ege Bölge Temsilcimiz Hasan Şen; Yeni Asya’nın toplumu aydınlattığını, günlük hadiselere günlük cevap verdiğini, Risale-i Nur’un medyadaki dili olduğunu, hiç taviz vermeden kıyamete kadar devam etme duâsı olduğunu aktardı.

- Yazarlarımızdan İslâm Yaşar; Yeni Asya’nın başarı kaynağının, Kur’ânî ve imanî prensiplere bağlı kalmak olduğunu, Yeni Asya’nın varlığının devam etmesi gerektiğini, sebebinin ise cemiyetlerin çeşitli handikaplar yaşadığını, Yeni Asya ise Risale-i Nur’a bağlı kalarak cemiyete sırat-ı müstakimi gösterdiğini, helâket ve felâket asrında insanlığın değer kaybettiği zamanda Yeni Asya’nın verdiği mesajların çok değerli olduğunu aktardı.

- Okuyucumuz İsmet Şen; Risale-i Nurlar’ı dünyaya Yeni Asya’nın en iyi şekilde tanıttığını, Risale-i Nurlar’ı son nefesimize kadar okumamız gerektiğini, ne kadar çok okursak o kadar gelişeceğimizi aktardı.

- Yazarlarımızdan Latif Salihoğlu; sevk-i İlâhiyeye tabi olduğumuzu, bugün yaşananların yakın tarihle ilgili olduğunu, Yeni Asya çizgisinin hak, hürriyet ve hukuk’tan oluştuğunu, şahs-ı manevî içinde hizmet etmemiz gerektiğini, zor zamanlarda yılmadığını ve yılmamamız gerektiğini, kısaca ihlâs, uhuvvet ve sebat ile yolumuza devam edeceğimizi aktardı.

- Yazarlarımızdan Mehmet Çetin; Yeni Asya’nın dinsizlik, anarşi ve ahir zamanın manevî kasırgalarında Risale-i Nur’dan cevap vererek topluma huzur verdiğini, âlem-i İslâm içinde oynanan fitne oyunlarının ve bozulan kardeşliğin ve uhuvvetin yeniden tesis edilmesinde önemli vazifelerinin olduğunu, meşveret, cesaret ve istikamet noktasında nokta-i istinad olduğunu aktardı.

- Yazarlarımızdan Mikâil Yaprak; Avrupa’daki hizmetlerin şahıstan şahs-ı maneviye döndüğünü, Rahmetli Mustafa Nezihi Polat’ın ilk yazısında kaleme aldığı “Yeni Asya’nın dünyaya yönelik büyük bir misyonu”’nun olduğunu, Yeni Asya’nın tesanüde çok ehemmiyet verdiğini aktardı.

- Yazarlarımızdan Misbah Eratilla; Yeni Asya’nın Risale-i Nur’da bahsi geçen “kendi yediğinden hazmettiğini yavrusuna süt olarak aktaran koyun” misali bir âlimi mürşit olduğunu, Batılı tasvir etmediğini, en fazla tahribata uğrayan kurumun aile olduğunu ve Yeni Asya’nın aile kurumunu muhafazada esas aldığını aktardı.

- Yazarlarımızdan Mustafa Usta; Yeni Asya’nın dünyadaki yerini ifade ederek başladığı konuşmasına, gazetemizin edipler edepli olmalı prensibine bağlı olduğunu, şahısları merkeze alan yayınların çoğaldığı bu dönemde Yeni Asya’nın ifa ettiği görevin öneminden bahsetti. 

- Yazarlarımızdan Mustafa Öztürkçü; Yeni Asya için “yüreğimizdeki sevgidir” ifadesinden sonra 70’li yıllardan beri okuyup istifade ettiklerini, Bediüzzaman’ın gazetesi kaynağının ise Risale-i Nur olduğunu aktardı.

- Yalova İli Temsilcisimiz Nafiz Sönmez; Yeni Asya’nın istiğna düsturuna riayet ettiğini, dâvâmıza uymayan reklâm almadığını, yolunu şaşırmadığı gibi topluma da yol gösterdiğini, bu haliyle kutup yıldızı olduğunu aktardı.

- Yazarlarımızdan Nejat Eren; Gazetemizin parolasının “vatan sathını bir mektep yapmaktır” olduğunu, Minyeli Abdullah ile başlayan kitap basımında çok sayıda ilklere imza attığını, video yapan bir ekol ve CD çıkardığımızı, tercüme eserlere yer verdiğini, Baş yazarımızın Bediüzzaman Hazretleri olduğunu belirtti.

- Yazarlarımızdan Osman Zengin; Bab-ı Âli kelimesinin ‘yüksek kapı’ olduğunu ve bu minvalde Yeni Asya’nın Âli bir gazete olarak 1970’de doğduğunu, her zaman ve her şartta doğru haber yaptığını, ölçülerini Risale-i Nur’dan aldığını, evimize götürebileceğimiz tek gazete olduğunu anlattı.

- Yazarlarımızdan Prof. Dr. Hüseyin Uzun; Yeni Asya’nın meşveretle hareket eden ve yol gösteren bir fikir gazetesi olduğuna, feraset sahibi olarak herkesten önce gidişatı gördüğünü, müsbet ikaz verdiğini, hakka taraftar olduğunu, bize düşenin de bu güzel gazeteyi okumak ve okutturmak olduğunu ve inayet altında olduğumuzu aktardı.

- Okuyucularımızdan Rıdvan Ercan; Yeni Asya deyince birçok ana başlık olduğunu, fakat Türkiye’de ve dünyada ilk akla gelenlerden “müsbet hareket, doğru İslâmiyet ve İslâmiyet’e lâyık doğruluk, Asr-ı Saadet modeli“ olduğunu, sebebinin de meşveret ve şûrâ temelli olmasından kaynaklandığını aktardı.

- Yazarlarımızdan Rüstem Garzanlı; Yeni Asya’nın gücünü halktan değil Hak’tan aldığını, bütün hücumlara müsbet hareket zemininde cevap verdiğini, Risale-i Nur’un medyadaki dili ve naşir-i efkârı olduğunu aktardı.

- Almanya Okuyucularımızdan Safvet Efe; Yeni Asya’nın müsbet hareket temsilcisi olduğunu, zalimlere karşı hakkı savunduğunu, maddî imkânsızlıklar içerisinde Sultan Mehmed Fatih olduğunu, son nefesimizi şahs-ı manevî içinde verelim duâsı ile düşüncelerini aktardı.

- Kocaeli Büro Temsilcimiz Salih Oral; Yeni Asya’nın bu asrın pusulası olduğunu, mazlumların sesi olduğunu ve hakikatleri dünyaya duyurduğunu, Yeni Asya yayınlarından baskı ve istibdat taraflarının rahatsız olduğunu, Avrupa’nın doğru İslâmiyet’i beklediğini bu anlamda Yeni Asya’nın çok önemli olduğunu ifade ettiler.

- Yazarlarımızdan Sertaç Lüser; Yeni Asya’nın müsbet hareketle İttihad-ı İslâm’a hizmet ve öncülük ettiğini, toplumun sosyo kültürel ruh yapısını tamire çalıştığını, hürriyeti ve hür olmayı iman hizmeti ile verdiğini aktardı.

- Yazarlarımızdan Süleyman Kösmene; Yeni Asya’nın bir dâvâ, tebliğ, duâ, teklif ve bir çizgi sahibi olduğunu, her türlü sıkıntılar çekmesine rağmen hakkı ve hukuku savunup çizgisini bozmadığını aktardı.

- Okurlarımızdan Şevki Demirtaş; Yeni Asya’yı lâyıkıyla methedip anlatabileceğini düşünmediğini, fakat kırık dökük cümlelerle ancak anlatabileceğini, Yeni Asya’nın bugün yaptığını dünyada hiçbir basın ve yayının yapmadığını aktardı.

- Programın finalinde Yeni Asya gazetesi İmtiyaz sahibi Mehmet Kutlular’ın daha önce yayınlanmayan konuşması izleyicilere sunuldu: Yeni Asya’nın kuruluş aşamasındaki düşünce, konuşma, istişare ve hazırlık aşamalarını aktardığı konuşmasında gazetenin ne için gerekli olduğunu Zübeyir Gündüzalp Ağabey’in dilinden aktardı. Daha birçok bilgi ve önemli noktaları anlattığı konuşmasını detaylı bir şekilde izlemek için EuroNur.tv üzerinden program tekrar izlenebilir, okumak isteyenler içinse Yeni Asya Neşriyat’tan çıkan “İşte Hayatım” isimli kitap temin edilebilir.

2 gün süren program kıymetli katılımcılarımızın yaşanmışlıklar ihtiva eden güzel, değerli, duygu ve düşünceleri ile bütünleşerek izleyicilere sunuldu. 

Bizler de katılan ve katılamayan bütün Yeni Asya camiası’na teşekkür ederek, 52. yılımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Özet olarak sunduğumuz toplam 2 saatlik ikinci bölüm röportajlarını EuroNur.tv üzerinden izleyebilirsiniz.

Yeni Asya okuyucularından 52. yıl mesajları (1. Bölüm)

Yeni Asya okuyucularından 52. yıl mesajları (2. Bölüm)

Etiketler: yeni asya, 52. yıl, euro nur
Okunma Sayısı: 2573
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.
  (*)

  Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı