Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 23 Mayıs 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

M. Ali KAYA

Demokrat kimdir?Demokrasi, halkın kendi yöneticisini seçmesi ve yönetimde söz sahibi olmasını sağlayan idarî sistemdir. Peygamberimiz (asm), Yüce Allah’ın “Dünya işlerini tanzimde Müslümanlarla istişare et. Bir karar verdiğiniz zaman da bunu uygulamaya azmet ve sonuçta Allah’a tevekkül et”1 ve Şûrâ Sûresi’nde “Müslümanların işleri aralarında şûrâ iledir”2 emrini uygulayarak “meşveret ve şûr┠sistemi ile Müslümanları yönetime katmıştır. Sahabeler de Peygamberimizden (asm) sonra bu sistemi uygulayarak “Asr-ı Saadette”, “Hulefa-i Râşidîn” döneminde hak ve hürriyetlerin korunduğu, seçime dayalı, adaleti sağlayan örnek bir idarî sistem kurmuşlar ve insanlığa bir “model” sunmuşlardır.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, “adalet, meşveret ve kanun hâkimiyeti”3 çerçevesine oturttuğu ve içini doldurduğu bu idarî sistemi, “Meşrutiyet, Demokrat ve Cumhuriyet” isimleri ile değerlendirmiş ve aynı anlamı ifade ettiklerini vurgulamıştır.

Demokrat bir idareci, halka faydalı hizmetler yaparken, insanlar da o idarecilerin zamanında adalet ile idare edilmişlerdir. İnsan hak ve hürriyetleri, demokrat idareciler zamanında uygulama imkânı bulmuştur. Bunun için demokrasi ve demokratlık, yükselen değerler arasında devamlı bir yükselme trendi ile istibdat kalelerini yıkarak yoluna devam etmektedir. İnsanlar demokrat partilere ve demokrat idarecilere rağbet ettikleri için halkın karşısına çıkan müstebit ruhlular ve menfaatçiler de kendilerini demokrat göstermeye çalışmaktadırlar. Öyle ise “Demokratlık nedir, demokrat kimdir?” sorusuna cevap bulmak gerekmektedir.

Demokratlığın üç temel şartı vardır: Birincisi halka hizmet etmek ve yardımcı olmak, ikincisi halkın inanç ve fikirlerine saygı göstermek, üçüncüsü ise halk için kendi menfaatinden fedakârlık etmektir. Bediüzzaman’ın ifadesi ile “demokratlık ve hürriyet-i vicdan”, İslâmiyet’in “Seyyidü’l-kavmi hâdimühüm” yani “Memuriyet ve emirlik, reislik değil millete bir hizmetkârlıktır”4 hadis-i şerifine dayanabilir.5 Bu hadis-i şerife göre demokratlık, dinimizin idareciler için kabul ettiği ve tavsiye ettiği bir yaklaşım şeklidir ve esas amacı da halka hizmet etmektir.

Bediüzzaman’a göre, bu vatanda “Hürriyetçi” ve “Demokrat” olmanın gereği “Şeâir-i İslâmiyeye” taraftar olmaktır.6 Demokratlar Şeâir-i İslâmiyeden olan “Ezan-ı Muhammedî”yi ilân etmekle Nur Talebelerinin manevî desteğini hak etmişlerdir. Bunun için “Nurcular demokratlara bir nokta-i istinat”7 olmuştur.

Ama ne var ki, Bediüzzaman, geçmişte Ahrarlar iki defa başa geçtikleri halde İttihatçıların Mason kısmının, onlara müthiş darbe vurarak az bir zamanda onları devirdiği gibi Demokratlara da aynı şekilde iki müthiş darbe vurmaya hazırlandıklarını ifade etmiştir.8 Gerçekten de 1960 darbesi ile Demokrat Parti, 1980 ihtilâli ile de onların devamı olan Adalet Partisi, İttihatçıların devamı olan ve onlara destek verenler tarafından iktidardan uzaklaştırılmıştır.

Bediüzzaman yine Demokrat ve Ahrar tanımı ve tarifi çerçevesinde “Eski tahribatı tâmire başlamak”, “Hürriyetperver olmak” ve “Nur ve Nurcuları takdir etmek” gibi kıstasları da ortaya koymuştur. Bu sayılan vasıflara sahip olan siyasî oluşuma daima duâ ettiğini ifade etmiştir. Gelecek ile ilgili temennisini de “İnşallah, o Ahrarlar istibdad-ı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i şer’iyeye vesile olacaklar”9 şeklinde özetlemiştir.

Dipnotlar:

1- Âl-i İmran, 3:159

2- Şûrâ, 42:38

3- Bediüzzaman, (1993-İstanbul) Divan-ı Harb-i Örfî, 65

4- Fethü’l-Kebir, 2:195

5- Bediüzzaman, (1997-İstanbul) Emirdağ Lâhikası, 386

6- Emirdağ Lâhikası, 271

7- Emirdağ Lâhikası, 271

8- Emirdağ Lâhikası, 271

9- Emirdağ Lâhikası, 267

23.05.2007

E-Posta: malikaya33@hotmail.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (20.05.2007) - Sosyal bilimler, toplum ve Bediüzzaman

  (17.05.2007) - İmanı güçlendiren ameller

  (12.05.2007) - Sosyal olmak

  (07.05.2007) - Arzunun fikre inkılâbı

  (01.05.2007) - Şefkat ve rikkat-i cinsiye

  (26.04.2007) - Hayırlı olanı istemek

  (18.02.2007) - Gençlik ve sosyal hayat

  (15.02.2007) - Akıllı insan

  (14.02.2007) - Sosyal insan

  (08.02.2007) - Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN


 Son Dakika Haberleri
Kadın ve Aile Dergisi Çocuk Dergisi Gençlik Dergisi Fikir Dergisi
Ana Sayfa | Dünya | Haberler | Görüş | Lahika | Basından Seçmeler | Yazarlar
Copyright YeniAsya 2004