Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 17 Temmuz 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Nimetullah AKAY

Mezara en yakın olan zamanBu fani dünya hayatında ebedî hayata yönelik doğru yolu bulmak ve bu yolda hayatı devam ettirmek şüphesiz çok önemlidir. Ancak bundan da daha önemlisi, bu doğru olan istikametin ölüme kadar devam ettirilmesi ve bazı arazların sebep olduğu yol şaşırmalarına maruz kalınmamasıdır. Çünkü hayırlı amellerde önemli olan devamlılıktır. “Amellerin en hayırlısı, az da olsa devamlı olandır” hadis-i şerifi iman ve ibadette sürekliliğin ehemmiyetini gözlerimiz önüne sermektedir.

Eğer Allah’ın rızası doğrultusunda ve Habib-i Ekrem’in (asm) Sünnet-i Seniyyesi dairesinde bir hayat geçirmeye başlamışsak, bunu kesintiye uğratmamamız ve hayatımızın sonuna kadar devam ettirmemiz gerekmektedir. Bu meselede mezara en yakın olan zaman geçerlidir. Bu en yakın zaman içinde ihlâs ve samimiyet muhafaza edilmişse imtihan da kazanılmış olunur.

Ömrü boyunca hayatını ibadetle geçiren bir insanın ömrünün sonunda rotayı şaşırıp, inanç zaafı hastalığına maruz kalması onun imtihanı kaybetmesine sebep olacak bir sonuç ortaya çıkarabilmektedir. Zaman itibarıyla ibadetle geçen ömrünün fazla olması bir şey değiştirmez. Akıbetin mahiyeti burada önemlilik arz etmektedir.

Akıbetin ebedî hayat için önemli olması, biz insanların geçmişe takılıp kalmaktan ziyade geleceğe bakmamızı gerektirmektedir. Geçmiş zaman içinde pişmanlığı netice veren bir hayat tarzımız olmuşsa, samimi bir pişmanlıkla gelecek hayatımızı düzeltmemiz hataların telafisi için önemli bir adım olacaktır. Bu durum, geçmişte yaşanan yılların fazlalığının ona bir önem atfetmediği, gelecek zamanın samimiyet ve ihlasla geçen kısa zamanlarının geçmişteki uzun yıllardan daha fazla belirleyici olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.

Burada zamanın uzun olmasından ziyade, kısa da olsa rıza dairesinde geçmesinin ehemmiyeti gözlerimiz önüne serilmektedir. Böylece anlıyoruz ki, kazanmak için önümüzde altın değerinde fırsatlar bulunmaktadır. Ölüm gelip çatmadan bu fırsatı en iyi bir şekilde değerlendirirsek, samimiyet ve ihlâsla geçen çok kısa bir süre bizlere ebedî bir saadet kazandırabilecektir.

Bilhassa ihtiyarlık alâmetlerinin oldukça fazla bir şekilde ortaya çıktığı zamanlarda, biz insanlara, kendimize çekidüzen verme noktasında çok iş düşmektedir. Her geçen gün, bizlere dünya hayatının fani olduğu gerçeğini ve ölümle başka bir âleme geçme hakikatını gözlerimiz önüne sermektedir.

Görünen bütün gerçeklere rağmen bir kısım insanların ömürlerinin sonunda bile ölümü önemsememeleri ve ebedî olarak bu dünyada kalacaklarmış gibi hareket etmeleri aklı başında olan insanları hayrette bırakabilmektedir. Bu durum insanlığın yaşamakta olduğu imtihan sürecinde, kazanmanın pek de kolay olmadığını göstermektedir.

Aslında ilerlemiş bir yaşta başa gelen her vakıa, dünya hayatının geçici olduğu gerçeğini çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Buna rağmen yaşamış olduğu hayatıyla ebedî hayatı kazanmaya istihkak kesb etmemiş insanların adeta gözleri bağlanmaktadır ki, bu durum da işleri ihtiyarlık vaktine bırakmamamız gerektiğini, gençlik dönemlerinde de İlâhî rıza dairesinde bir hayat geçirmemiz gerektiğini bizlere anlatmaktadır.

Dünyada meydana gelen olayların dehşeti ne kadar büyük olursa olsun, hiçbir hadisenin imanı kazanmak kadar önemli olmadığı ortadadır. Allah rızası ile işlenmiş en küçük bir amelin, dünyanın sadece dünya için yapılan bütün amellerinden daha üstün gelmesinin sırrını anlayabilmek şüphesiz çok önemlidir. Bunu anladığımız takdirde, kendi aslî görevlerimize dönme konusunda önemli adımlar atma şansına sahip olacağız

Büyük bir manevî buhran içinde olan günümüz insanlığına yapabileceğimiz en büyük hizmet, gücümüz nisbetinde dünyanın faniliğini hatırlatmak ve imanın insan hayatındaki ehemmiyetini, imkân olsa lisanımızla, olmazsa lisan-ı halimizle anlatmaya çalışmaktır. Sadece kendi dünyamızda dahi muvaffak olursak, bu durumun dışarıya yansımaları büyük olabilecektir şüphesiz.

Ölümü yok etme imkânımız olmadığına göre, bizim için ölüm sonrasına çalışmak kadar ehemmiyetli bir meşguliyet olamaz şüphesiz. Eğer bunu anlamamış veya yaşantımızla ölümden sonraki gündemi yakalamamışsak, dünyanın sultanı da olsak kaç para eder?

17.07.2007

E-Posta: akay@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (16.07.2007) - Yapıcılar ve bozguncular

  (10.07.2007) - Sabır silâhına çok muhtacız

  (09.07.2007) - Gözler doymak bilmiyor

  (03.07.2007) - Konuşmayı anlamak

  (02.07.2007) - En büyük makam ve mevki

  (26.06.2007) - Nefsin iktidarı

  (25.06.2007) - En insanî davranış tarzımız

  (19.06.2007) - Zıtlıkların dili

  (18.06.2007) - İnancımızda sebat edelim

  (12.06.2007) - Makamların tehlikeli yönleri

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN


 Son Dakika Haberleri
Kadın ve Aile Dergisi Çocuk Dergisi Gençlik Dergisi Fikir Dergisi
Ana Sayfa | Dünya | Haberler | Görüş | Lahika | Basından Seçmeler | Yazarlar
Copyright YeniAsya 2004