Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 16 Ocak 2008

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Sami CEBECİ

Mutluluğun doğru adresiPazar seminerleri çerçevesinde bu haftaki konuşmacımız Mesut Nurver idi. Asya-Nur Kültür Merkezinde yine kalabalık bir katılımcı grup vardı. Mutluluk üzerine bir konu seçilmiş ve Nur Risâleleri referans alınmıştı.

Soru cevap bölümü ile bir buçuk saati aşan seminer programlarını makale üslûbu içinde bazen sizlerle paylaşmamın sebebi, verimli ve faydalı olan bu seminerlerin yetmiş seksen kişi ile sınırlı kalmayıp, herkesin yararlanmasını temin etmektir.

İnsan, hayatının her alanında mutluluğu arar ve mutlu bir hayat yaşamayı her zaman ister. Mutluluk, insanın zâhirî ve bâtınî duygularını tatmin ederek elde ettiği huzur hâlidir.

Batı Medeniyetinin insanlığa sunduğu mutluluk modeli ile İslâm'ın sunduğu model karşılaştırıldığında, çok büyük farklar olduğu görülür. Batı, haram ve helâl ayırımı yapmadan her türlü lezzet ve keyifleri celbetmeyi, acı ve elemlerden ise çeşitli vasıtalar kullanarak uzak kalmayı hedefler.

Batı Medeniyeti dünyayı esas alan ve iman hakikatlerini inkâr ederek âhireti yok kabul eden bir yaklaşımla, bedenî hazları ve nefsânî duyguları tatmin etmeye çalışır. Bu yolda kadın faktörünü alabildiğine kullanır. Hadis-i şeriflerde "Âhirzamanda fitneler o kadar câzip bir hal alır ki, kimse nefsine hâkim olmaz" denilerek bu noktaya dikkat çekilmiştir.

Âhirzaman fitnelerini ateşleyen ve tahrik eden deccal komitesinin mühim bir kuvvetinin Yahudiler olacağı haber verilmiştir. Hem komünizmin, hem kapitalizmin kurucuları Yahudilerdir. Kur'ân-ı Kerim'de onlara zillet ve meskenet damgası vurulduğu söylenir. Asırlarca yersiz ve yurtsuz yaşayan, bulundukları ülkeleri her fırsatta karıştırdıklarından katliâm ve sürgünlere muhatap olan bu millet, Ortadoğu'da nihayet İsrail Devletini kurduktan sonra, o bölgenin huzuru tamamen bozulmuş ve bu devlet Ortadoğu'ya bir hançer gibi saplanmıştır. Onlar severek dünya hayatını yaşarlar, asla ölmek istemezler. Kadın faktörünü en çok kullanan ve yaygınlaştıran da o millettir.

Batı Medeniyeti, nokta-i istinadı kuvvet bilir. "Kuvvetli olan haklıdır" der. Bu yüzden, başta Irak olmak üzere, İslâm ülkelerinde yaptıkları her türlü mezâlimde kendini haklı görür. Hedefini menfaat bilir. Menfaatine giden yolda her şeyi meşrû kabul eder. Irkçılığı esas alır. Başkasını yutmak ve sömürmekle beslenir. Batı toplumları dışı süs, içi pis medeniyetleri yüzünden çürümeyle karşılaştılar. Dünyaya kan ve göz yaşından başka bir şey vermeyen o toplumlara Allah hiç mutluluk verir mi? Son yarım asırdır Batı toplumlarının gelir düzeyi ikiye üçe katlandığı halde, madde bağımlılığı, boşanma oranları ve ruhsal hastalıkları beş defa, on defa katlanmış.

Batı dünyasının Rönesans ve reform hareketlerini taklit eden bir kısım Osmanlı aydınları, onun fenâlıklarını mehâsin ve iyilikleri zannederek alıp uyguladılar ve her şeyi karıştırdılar. Müslümanlar komünist yapılamadı, fakat büyük ölçüde kapitalist yapmayı başardılar. Toplum hayatında, Müslümanların onlar gibi yaşamaya teşvik edilmesi ve dünyevîleştirilmesi cidden dikkat çekmektedir. Halbuki İslâm, küresel kapitalizmin sunduğu hedonist, hazcı mutluluk modellerini tamamen reddetmektedir. Zîrâ İslâm, dünyayı bir misafirhane olarak göstermekte ve ebedî saadet âlemi olarak Cennetle müjdelemektedir. Batı Medeniyetini model alarak dünyaya ebedî kalınacak bir yer gibi bakıp bel bağlayanlar ve âhireti unutanlar, mutluluğu bulamazlar. Depresyon ve stres onların en büyük hastalığıdır. Bedenî hazlar için yaşayan bu insanlar, zamanla dünyadan haz alamaz hale gelip her şeyden bıkarlar. Böylece maksatlarının aksiyle tokat yerler. Bu durumu çok iyi tesbit eden Bediüzzaman Hazretleri "Her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksat yapsa, zâhiren bir cennet içinde olsa da, mânen bir cehennemdedir. Ve her kim, hayat-ı bâkiyeye ciddî müteveccih ise, saadet-i dâreyne mazhardır. Dünyası ne kadar fenâ ve sıkıntılı olsa da, dünyasını cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için, hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder" der. (Sözler, s. 43)

İnsanlığın en mutlu ferdi, şüphesiz Hazret-i Muhammed'dir (asm). Onun sünnetine uyanlar da, derecelerine göre o mutluluğu tadarlar. Sünnet-i Seniyyeyi ihyâ etmeyi esas alan Risâle-i Nurlar, bu zamanda mutluluğu elde etmenin doğru adresidir. Mutluluk, Allah'ın ihsan ettiği sayısız nimetlerin farkında olarak yaşayabilmektir. Hazret-i Yusuf (as) dünya itibâriyle en mutlu olduğu bir sırada, Allah'tan vefatını istemiş ve vefat etmiştir. Çünkü, ehl-i iman için hakikî saadet ve sevinç kabrin arka tarafındadır.

Evet, bir Pazar semineri daha böyle geçti. Katılan herkes gayet memnundu.

16.01.2008

E-Posta: sami-cebeci@hotmail.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (09.01.2008) - Yeni Asya Vakfı'nda güzel bir buluşma

  (02.01.2008) - Nazar ve dikkat

  (26.12.2007) - Dünyevîleştirme projeleri

  (19.12.2007) - En büyük emânet

  (12.12.2007) - Bir seminerden diğerine

  (28.11.2007) - Yaratılışın en güzel meyvesi: Şükür

  (25.11.2007) - Asil bir dâvâ adamı

  (21.11.2007) - Bediüzzaman'ın mânevî şahsiyeti

  (14.11.2007) - Asya-Nur Kültür Merkezi'nde ilk seminer

  (07.11.2007) - Terbiye-i Muhammediye (asm)

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Nurettin HUYUT

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri