Click Here!
      "Gerçekten" haber verir 26 Aralık 2007

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Sami CEBECİ

Dünyevîleştirme projeleriKâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (asm), insanlık tarihinin görmediği dehşetli fitnelerin ve tahriplerin âhirzamanda gerçekleşeceğini haber verdiğinden, bütün ümmet o zamanın şerlerinden Allah’a sığınmış ve telâşa kapılmıştır.

Uzun bir zamana yayılan ve 1877 Osmanlı-Rus savaşından itibâren başladığı bir kısım işaretlerden anlaşılan âhirzaman, kıyametin kopmasına kadar devâm edecektir.

18. ve 19. asırlar, pozitivizmin, akılcılığın ve maddeciliğin ön plâna çıktığı dönemler olduğu için, fenden ve felsefeden gelen dehşetli dalâlet cereyanları, mâneviyâtı ve din gerçeğini dışlayarak yok farz etti. Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerine indi. Gözüyle görmediği şeyleri inkâra yeltendi. Halbuki, göz mâneviyâtta kördür. San'attan san'atkâra geçemeyen, fâni dünyanın arkasındaki bâkî olan âhireti göremeyip inkâra cür’et eden insanlık âlemi, alabildiğine dünyevîleşti. Hayatı, sadece bu dünyadan ibâret zannetti. Komünizm ise, bütün dinlere savaş açtı. “Din, bir afyondur” dedi. Dinini yaşamak isteyen bütün insanlara dünyayı dar etti. Akıl ve hayale gelmedik işkence ve eziyetler yaptı. Dinî değerlerden uzaklaşan insanlık, ahlâkî değerlerden de yoksun kaldı. Hasis menfaatleri için dünyayı ateşe veren zâlimler gürûhu türedi. 1. ve 2. Dünya Savaşları, o zalimler topluluğunun doymak bilmeyen hırslarının sonucu olarak meydana geldi. İnsanlığın hizmetinde kullanılması gereken ve Allah’ın bir ihsanı olarak verilen uçak nimeti, insanlığın başına bombalar yağdırmakta kullanıldı. Bu yüzden bir çok Avrupa şehirleri harabeye döndü. İnsaf ve merhametten yoksun, vicdanı çürümüş ve canavarlaşmış insanlar, her iki savaşta 80 milyon insanın ölümüne, milyonlarca insanın da sakat kalmasına sebebiyet verdi.

Bu gidişâta son vermek için çeşitli antlaşmalar, paktlar, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar tesis edildi. Uzun yıllar birbiriyle savaşan Avrupa devletleri; siyasî, ekonomik ve kültürel bir ortaklık olan Avrupa Birliği’ni kurdu. Demokratik hak ve hürriyetler bağlamında, insan merkezli hukukî zeminler oluşturdu. Vicdan ve din hürriyetini güvence altına aldı. Azınlık haklarını korumayı esas kabul etti. Aralarına katılmak isteyen ülkelere bu temel değerleri şart koştu. Kimseye özel statü tanımadı.

İki asırdır din ve mâneviyâta yabancılaşan ve son yüz yıldır zenginleşerek maddî imkânların doruk noktasına çıkan Batı toplumlarında yeniden dine dönüş hareketleri göze çarpıyor. Zirâ maddî imkânlar insanlığı tatmin etmedi. Ruhundaki boşluğu dolduramadı. Ebedî yaşamak ve ebediyen genç kalmak arzusuna bir çare bulamadı. Ölüm korkusunu gideremedi. Bundan dolayı din, iman ve mâneviyât sığınılacak en güvenli bir liman olarak görülmeye başlandı. İşte, bu noktada İslâm devreye girdi. Çünkü, insanlığın bu ebedî ihtiyaçlarına gerçek anlamda cevap verecek ve rûhûndaki boşluğu giderecek İslâm dininden başkası, zayıf ve cılız kalmaktadır. Kur’ân’ın elinde elmas bir kılıç hükmünde olan Nur Risâlelerinin tercümelerini okuyarak İslâm dinini seçen Batılı aydınların çoğalması bu yüzdendir. Bu gidişât daha da hızlanarak devam edecektir, inşallah...

Ancak, iman ve küfür mücadelesi kıyamete kadar süreceğinden, dinden hazzetmeyen ehl-i dünya tarafından İslâm sulandırılmaya, hattâ terörle eşdeğer gösterilmeye çalışılıyor. Radikal veya ılımlı İslâm gibi tâbirlerle zihinler karıştırılıyor. Daha ötesi, Müslümanlar bir takım yönlendirmelerle dünyevîleştiriliyor. Dünyevîlere özendiriliyor. Bu hususta, bir değil, onlarca projeler üretilip devreye sokuluyor. Maddî imkân ve kadın faktörü alabildiğine kullanılıyor.

Kur’ân-ı Kerîm’in bu çağa bakan hârika bir tefsiri ve doğru İslâm’ı anlama ve anlatmada kuvvetli bir rehberi olan Nur Risâleleri ve ona mensup Nur Talebeleri de bu projelerin dışında değil. Belki de ilk hedefte onlar vardır. Nur mesleğini saptırmak, rayından çıkarmak, sulandırmak, orijinal kimliğini bozmak, rûh-u aslîden uzaklaştırmak ve uhrevî bir cemaat kimliğinden çıkarıp dünyevîleştirmek, hatta resmî ideoloji ile entegre etmek gibi akıl ve hayale gelmedik tezgâh ve tuzaklar söz konusu olabilir. Bunları yaparken de, Bediüzzaman’ın tesbit ettiği gibi: “İnsan cemaatlarındaki habis menbâları ve tabiatlarındaki muzır madenleri, fiilî propaganda ile işlettiriyor, zayıf damarları buluyor. Kiminin hırs-ı intikamını, kiminin hırs-ı câhını, kiminin tamâını, kiminin humkunu (ahmaklığını), kiminin dinsizliğini, hatta en garibi, kiminin de taassubunu işletip siyasetine vasıta ediyor.” (Sünûhat s.97)

Evet, dînî cemaatları dünyevîleştirmek için her türlü hileyi kullanan, yeni yeni projeler üreten ve uygun bulduğu herkesi maksadına âlet eden dâhilî ve hâricî dessas ve hilekâr mahfillere karşı, her zamankinden daha uyanık olmak ve onların şerrinden Allah’a sığınmak durumunda olduğumuz açıkça görülüyor. Cenâb-ı Hak bütün mü’minleri onların fitne ve şerlerinden korusun...

26.12.2007

E-Posta: sami-cebeci@hotmail.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (19.12.2007) - En büyük emânet

  (12.12.2007) - Bir seminerden diğerine

  (28.11.2007) - Yaratılışın en güzel meyvesi: Şükür

  (25.11.2007) - Asil bir dâvâ adamı

  (21.11.2007) - Bediüzzaman’ın mânevî şahsiyeti

  (14.11.2007) - Asya-Nur Kültür Merkezi’nde ilk seminer

  (07.11.2007) - Terbiye-i Muhammediye (asm)

  (31.10.2007) - İnat hissi veya hakta sebat

  (24.10.2007) - Namaza endeksli hayatlar

  (17.10.2007) - Kur’ân-ı Kerîm hatimleri

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdurrahman ŞEN

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Faruk ÇAKIR

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hülya KARTAL

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Hüseyin YILMAZ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Murat ÇİFTKAYA

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet Bayri FİDAN

  Sami CEBECİ

  Sena DEMİR

  Serdar MURAT

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin Uçal ABDULLAH

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Zeynep GÜVENÇ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT


 Son Dakika Haberleri