"Gerçekten" haber verir 25 Eylül 2008
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formu | İletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi
okurhatti@yeniasya.com.tr
adresine bekliyoruz.
 

Ali FERŞADOĞLU

Risâle-i Nur, aynı zamanda çağdaş bir tasavvufturRisâle-i Nur, tasavvuf literatüründeki, “tefekkür, ihlâs, seyr ü sülûk, istiğrak, bast-ı zaman, tayy-ı mekân, yakaza, îsâr, mürşid, mürid” vs. bütün mefhumları kullanır. Aynı zamanda onların hakikatlerini ispat ve izah eder.

Zaten, ruhumuzu/duygularımızı tekâmül ettiren, yani nefis terbiyesi olan tasavvufun asıl gayesi budur. İkinci bin yılın müceddidi İmam-ı Rabbanî Ahmedî Fârukî (r.a.) de bunu ifade eder: Marifet-i İlâhiye, yani, iman esaslarını inkişaf ettirmektir.1

İman hakikatlerini mükemmel bir şekilde açıklayan ve Kur’ân’ın sırlarından sızan Sözler, velâyetten matlûb olan neticeleri verebilir.2 Ki, zâhirden hakikate, geçmenin iki metodu var:

1- Tarîkat yolu, mânevî seyahat ve gözlemle.

2- Doğrudan doğruya, tarikat berzahına uğramadan, İlâhî lütufla gerçeği yakalamak.

Sahabeye, tâbiîne (aahabeleri görüp ders alanlara) has, yüksek ve kısa yol bu ikincisidir.

Hakikat mesleği olan Risâle-i Nur da, tarikat berzahına girmeden zahirden hakikate geçip; feyz almanın kısa ve güvenli yolunu açar.3 Risâle-i Nur’un esası, mayası, temeli, ruhu, hakikati, tahkikî imanı elde etmek, ispat ve izah ederek göstermektir.

Ve Risâle-i Nur, yeni, modern, çağdaş bir seyr ü sülûk (mânevî bir seyahat ve gözlem) yolu açar. Bunlardan birisi Ayetü’l-Kübrâ isimli eserdir. Orada, insana, zerreden/atomdan, hücreden başlayarak, bulut ve sâir bütün mahlukata ilmî, aklî, kalbî tam 18 basamak bir seyr ü sulûk ettirir. Sanki 18 bin âlemde, maddeden manaya geçerek mânevî bir seyir ve gözlem yaptırır.

Aynı zamanda imân hakikatlerini, İslam esaslarını, ukubatı, ahlâkı, içtimai ve siyasi ölçüleri ilmî delil ve belgelerle ortaya koyarak imanları kurtarıyor.4

Risâle-i Nur, sair ulemanın eserleri gibi, yalnız aklın ayağı, nazarıyla ders vermez. Evliyâ misilli yalnız kalbin keşif ve zevkiyle hareket etmez.5 İbâdet yerinde ilim içinde, hakikate bir yol açmış. Sülûk ve evrâd yerine; mantıkî bürhanlarla ilmî hüccetler (deliller) içinde, hakikatü’l-hakaika (gerçekler gerçeğine) bir yol açmış.6 Her şeyin üstündeki Allah’ın kudret damgasını; terbiye mührünü ve kaleminin nakışlarını görmekle, doğrudan doğruya her şeyden Onun nûruna karşı bir pencere açıp, Onun birliğine ve her şeyin Onun kudret elinden çıktığına ve İlâhlığında ve Rubûbiyetinde (her şeyi terbiye etmesinde) ve mülkünde hiçbir şekilde ortağı, yardımcısı olmadığına görür gibi kesin bir bilgiyle tasdik edip imân getirmektir.7

“Esrar-ı Kur’âniyeye ait yazılan Sözler, şu zamanın yaralarına en münasip bir ilâç, bir merhem ve zulümatın tehacümatına maruz heyet-i İslâmiyeye en nâfi bir nur ve dalâlet vâdilerinde hayrete düşenler için en doğru bir rehber olduğu itikadındayım.”8

Risâle-i Nur ile tarikat ve tasavvuf yolunda açılan yeni metotla, hem fen ve felsefenin hücumlarına sed çekilmiş, hem de ferdlerin bu hâli ve kalbî ihtiyaçları karşılanmıştır. Risâle-i Nur, benimsediği Sahâbe mesleğiyle, Peygamberî mirastan gelen, berzah tarikine (ara yollara, perdelere) uğramadan, doğrudan doğruya zâhirden hakikate geçip İlâhi yakınlaşmayı sağlar. Bu yol, gayet kısa ve gayet yüksektir. Harikaları az, fakat meziyetleri çoktur. Keşif ve kerâmet az görünür.9

“Evet, Risâle-i Nur’un gıda ve taam (yemek) hükmündeki hakikatlerinden hem akıl, hem kalb, hem nefis, hem his hisselerini alabilir. Yoksa yalnız akıl, cüz’î bir hisse alır, ötekiler gıdasız kalabilirler.”10

Dipnotlar:

1-Mektûbât, s. 330.; 2-Mektûbât, s. 330.; 3-Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 40.; 4-Mektûbât, s. 54.; 5-Age, s. 340.; 6-Emirdağ Lâhikası, s. 80.; 7-Sözler, s. 264.; 8-Mektubat, s. 27.; 9-Emirdağ Lâhikası, s. 80.; 10-Emirdağ Lâhikası, s. 59.

25.09.2008

E-Posta: afersadoglu@hotmail.com fersadoglu@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (24.09.2008) - Hakikate nasıl varılır?

  (23.09.2008) - Hakikat mesleği nedir?

  (22.09.2008) - Her çağın zikir, fikir, şükür metodu ayrı

  (20.09.2008) - “Tarikat zamanı değil!” derken

  (19.09.2008) - Tarikatın kısa bir tarifi

  (17.09.2008) - Eski devrin tasavvuf ve tarikat yolu

  (16.09.2008) - Tasavvuf nedir?

  (15.09.2008) - Hakikate ulaştıran üç ana yol

  (13.09.2008) - Risâle-i Nur’un mesleği

  (11.09.2008) - Şimdi nasıl bir tuzak hazırlanıyor dersiniz?

 
GAZETE 1.SAYFA

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Davut ŞAHİN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  Kemal BENEK

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mahmut NEDİM

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Mustafa ÖZCAN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Raşit YÜCEL

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Sitemizle ilgili görüş ve önerileriniz için adresimiz:
Yeni Asya Gazetesi Gülbahar Cd. Günay Sk. No.4 Güneşli-İSTANBUL T:0212 655 88 59 F:0212 515 67 62 | © Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır