"Gerçekten" haber verir 23 Şubat 2009
Anasayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Reklam | Künye | Abone Formuİletişim
ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET ve ŞÛRÂDIR

Eski tarihli sayılar

Görüş, teklif ve
eleştirilerinizi

adresine bekliyoruz.

 

M. Latif SALİHOĞLU

Desteksiz atışlarRıza Zelyut, halen Güneş gazetesinde köşe yazarlığı yapan bir "Alevî yazar." Onun Alevî olup olmaması, bizim açımızdan pek de önemsenecek bir mesele değil. Ancak, bizzat kendisi hemen her vesileyle bu yönünü nazara vermeye çalışıyor.

Bizim için asıl önemli olan nokta, sayın Zelyut'un "Nurcular"a ve özellikle Said Nursî'ye karşı beslemiş olduğu kindarlık ve düşmanlığın sebebinin ne olduğudur.

Yazar, artık kronikleşmiş hale geldiği anlaşılan bu kin ve husûmet duygusunu, hemen her fırsattan istifade ile fütursuzcasına ilân ve ifade etmeye çalışır.

Nitekim, "CHP ve Kadiriler" başlığını taşıyan 13 Şubat 2009 tarihli yazısında da aynı minval üzere gitmiş. Daha evvelden de yaptığı gibi, lâfı yine döndürüp dolaştırmış ve sonunda Nursî'yi itham edici, Nurcuları karalayıcı bir mecraya sokmuş.

Zelyut, bu konuda çok büyük bir hatanın, çok büyük bir yanlışın içinde. Aynı yanlışı daha evvel de defalarca tekrarladı, durdu. Bizim cevap ve düzeltme çabalarımızın ise, onda hemen hiçbir tesiri olmadı. Öyle anlaşılıyor ki, kim ne derse desin, o bildiğini okumaya devam edecek.

Ancak, biz yine de meydanın boş olmadığını ve bilhassa Said Nursî ile ilgili hemen her mesele hakkında verecek bir cevabın, yapılacak bir izahın Nursî'nin bizzat eserlerinde mevcut olduğunu, sayın Zelyut dahil herkese ilân etmek durumundayız. Kendimizi bu meselede bir mesuliyet ve mükellefiyet altında hissediyoruz. Dahası, bizim kırk yıldır medyadaki varlığımızın bir sebeb–i hikmeti de budur.

Şimdi gelelim, sayın Zelyut'un içine düştüğü ve okuyuculara da yutturmaya çalıştığı yanlışlıklar dizisine...

Desteksiz atışlara bakın siz

CHP'nin yapmış olduğu çarşaf vs. açılımları destekleyen Zelyut, bu partinin her kesimden vatandaşın oyuna ihtiyacı olduğunu ve oy akışını engelleyen sebeplerin ortadan kaldırılması gerektiğine özellikle vurguda bulunuyor. Bulunsun, yapsın, etsin... Bunda bir anormallik yok.

Anormallik, yazarın Kadirileri CHP dostu olarak göstermekle yetinmeyip, bu partiye karşı ve gerici hareketlerin içinde gördüğü Nakşileri, Süleymancıları ve Nurcuları haksız yere kötülemeye karalamaya çalışmasıdır.

Meselâ, özet olarak şu iddialarda bulunuyor, Zelyut: "Ehl–i Sünnet çizgisinden gelen Nurcular, dini şekilden ibaret sayar, toplumu şeyhlerin denetimine verir, akla karşı çıkar, gerici hareketlerde bulunur, devletin en gerici kanatlarıyla işbirliği yapar; örneğin, bir devlet yöneticisi hangi suçu işlerse işlesin onu eleştirmezler..."

Zelyut'un desteksiz atışları, aynen şu sözlerle devam ediyor: "Kadiriler 2. Meşrutiyet'in ilânını gönülden desteklemişlerdir. Halbuki, 2. Meşrutiyet'le gelen özgürlük, kardeşlik, yardımlaşma ilkeleri, dönemin Nakşibendilerini, Nurcularını öfkelendirmiş ve bu tarikatlerin kışkırtmasıyla gerici 31 Mart ayaklanması ortaya çıkmıştır. Fethullah Gülen'in tarikat büyüğü Said–i Kürdî (Tepki üzerine Kürdi soyadını Nursî yapmıştır) bu ayaklanmadaki baş oyunculardan birisidir. Cumhuriyet kurulduktan sonra da Nakşibendiler, Nurcular, Süleymancılar Cumhuriyete karşı müthiş bir yeraltı savaşı yürüttüler. Bunun için İngilizlerle işbirliğine gittiler; Şeyh Sait ayaklanmasını çıkarttılar. Kadiriler ise, tekkeleri kapatılmasına karşın, cumhuriyetin ilkelerine saygılı oldular." (Agg, 13 Şubat 2009)

Aziz okuyucular, yukarıdaki satırları okuyunca yuha çektiğinizi ve "Hayret bir şey; ne bu zırvalar yahu!" der gibi konuştuğunuzu duyar gibiyim.

Cidden öyle... Cidden, hele hele yazarlık yapan bir kimse, ancak bu derece yanılır ve insanları yanıltmaya çalışır.

Şimdi, isnat ve iftira listesinin ta başından başlayarak, bunlara tek tek cevabı içinde mündemiç olan sorularla mukabele etmeye çalışalım.

1) Sayın Zelyut. Siz Said Nursî'nin "dini şekilden ibaret saydıklarına" dair bir söz ve ifadeyi nerede gördünüz ve kimden duydunuz. Said Nursî ve tabelelerinin böylesi bir isnada haklılık kazandıracak herhangi bir iddialarına veya davranışlarına şahit oldunuz mu? Dahası, Nurcuların giyim ve kuşamı, sizin kıyafet stilinizden çok mu farklı? Varsa, nedir bunlar? Eğer yoksa, o halde bu yaptığınız iftira sayılmaz mı?

2) Nurcular mürit midir ki, toplumu bir şeyhin denetimine versin? Risâle–i Nur hareketinin bir tarikat ve tasavvuf olmadığı hususu mükerrer mahkemeler tarafından bile tesbit ve tescil edilmişken, siz bu hareketi hangi hakla ve hangi akla hizmet için şeyhlik/tarikatçılık kalıbına sokmaya çalışıyorsunuz? El insaf yâhû!..

3) Nur Risâlelerini okuyanların akla karşı çıktığını ve gerici hareketlerde bulunduğunu iddia etmek için, emin olun kör, sağır ve dilsiz olmak dahi yetmez. Nur Talebeleri, bu iddianızın tam aksi yönünde hareket ettiklerini, vaktiyle onlarla uğraşan devletin, hükümetlerin ve adâletin tescilinde olmasına mukabil, siz bu tabloyu nasıl böyle ters–yüz etme cüretini gösterebilmektesiniz? Size kim inanır?

4) Üstadları suçsuz ve nâhak yere otuz yıldan fazla hapislerde, sürgünlerde süründürülen Nur Talebeleri, acaba devletin hangi kanadıyla işbirliği yapmıştır? Deliliniz var mı? Yoksa, sizin "Nurcular"dan kastınız, uzaylılar gibi bir şey mi?

5) Acaba, II. Meşrûtiyet hareketine Üstad Bediüzzaman kadar sahip çıkan ikinci bir dâvâ adamı var mı? Gösterebilir misiniz? Keza, 31 Mart Vak'asından dolayı Said Nursî herhangi bir ceza almış mıdır? Onun ceza aldığına ve o isyanda dahli bulunduğuna dair bir iddia nerede var. Kaynak verebilir misiniz? Tam aksine, Said Nursî'nin o kanlı kargaşada yatıştırıcı rol oynadığını bütün deliller ispat ettiği halde, siz neden hâlâ akıl almaz bir yolda dolu dizgin gitmeye devam ediyorsunuz?

6) Said Nursî'nin bir tarikat büyüğü olduğuna dair, elinizde–varsın en uyduruk bir mahkemeye ait olsun–bir tek delil var mı? Hem onun bir müddet için kullandığı "Kürdî" lâkabına kim karşı çıkmış, kim tepki göstermiş de, o da bu dayatma karşısında soyadını tutup "Nursî" yapmıştır? Baskılara, dayatmalara prim verseydi şayet, Üstad Bediüzzaman'ın "Nursî" yerine resmî soyadı olan "Okur"u kullanması sizce de gerekmez miydi? Yâhû, bu müstesnâ zâtın baskılara boyun eğen bir insan olmadığını, siz ve sizin gibiler acaba ne zaman öğreneceksiniz?

7–8) Bediüzzaman'ın İngilizlerle işbirliği yaptığı ve Şeyh Said isyanını çıkartmada bir rolü olduğu tesbit edilseydi, sizce onu sırf bu suçlardan dolayı idam etmezler miydi? Dahası, acaba bu suçlardan yargılanıp da İstiklâl Mahkemeleri tarafından cezalandırılmayan, hatta idam edilmeyen bir tek kişi var mı? Gösterebilir misiniz?

Demek ki, siz Said Nursî'nin bu tür suçlar için vaktiyle kurulmuş olan mahkemelere hiç çağrılmadığını dahi bilmiyorsunuz ki, böylesine haksız ve mesnetsiz itham ve iddialarda bulunmaya çalışıyorsunuz. Ne diyelim, cidden yazıklar olsun, eyvâhlar olsun...

23.02.2009

E-Posta: latif@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (21.02.2009) - Göstermelik denemeler

  (19.02.2009) - Demokrasi ve ötesi

  (18.02.2009) - Lozan'ın hedefinde din ve demokrasi vardı

  (17.02.2009) - İşgalden istiklâle

  (14.02.2009) - Şiddetli sarsıntılar

  (12.02.2009) - Meşrûtiyet seçimleri

  (11.02.2009) - İki eksenli siyaset

  (10.02.2009) - Risâle'de hürriyet ve demokrasi

  (09.02.2009) - Hürriyet aşkı ve demokratlık

  (07.02.2009) - İşte Kemâl'in "Rüyâ"sı

 

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  H. Hüseyin KEMAL

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Sitemizle ilgili görüş ve önerileriniz için adresimiz:
Yeni Asya Gazetesi Gülbahar Cd. Günay Sk. No.4 Güneşli-İSTANBUL T:0212 655 88 59 F:0212 515 67 62 | © Copyright YeniAsya 2008.Tüm hakları Saklıdır