04 Eylül 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Dergilerimiz

Halil USLU

Milliyetimiz bir vücuttur


A+ | A-

Bugünkü siyasîlere ve iktidardaki şahsiyetlere bir ders-i ibret olsun diye 3 Şubat 1977’de cereyan eden bir hatıramı nakletmek istiyorum. O da şudur: Yakın arkadaşlarımdan N. Şahiner ve R. İzmirli’yi de yanıma alarak, daha önce kendilerinden randevu aldığım, o dönemin AP genel idare kurulu üyesi, İstanbul milletvekili, Cumhuriyetin kuruluşunda dört önemli zevâttan biri olan Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy’un evine gittik. Bir kast-ı tevâfuk eseri olarak babaları, eski cumhurbaşkanı Celal Bayar da evde bulunmaktaymış, kendi çalışma odalarına bizi kabul ettiler. Çünkü bizim gayemiz de Celâl Bayar’ı görmek, Hz. Bediüzzaman ile ilgili görüşleri ve kendi düşüncelerimizi belirtmekti.

“Lâf lâfı açar” mucibince bizler, merhum Celâl Bayar, kızı Nilüfer Hanım, onun eşi Dr. Ahmet Bey ve Yassıada mahkemesinde yargılanan eski milletvekillerinden bazı zevâtın da konuşmalara iştirakiyle sohbet ve ziyaretimiz 2 saat 40 dakikayı bulmuştu. Çok zeki bir insan olan Celâl Bayar, hem bizi imtihan, hem Bediüzzaman’ı tekrar öğrenmek, hem de proje bazında bir suâl sordu ve dedi ki: “Sizin meşrutiyetle ve bugünkü sistemle alâkanız ve görüşünüz nedir? Merhum Said Nursî ne diyor?”

Biz de, Hz. Bediüzzaman’ın Münâzarât eserinde 1900'lü yılların başında şarktaki birçok aşiretlerin aklı erenlerine, çadırlarda ve bir çok mekânlarda anlattığı ve sonradan Münâzarât eserinde neşrettiği “Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz, işte: Eski hâl muhal; ya yeni hâl veya izmihlâl… Acaba sizin şu çadırınız parça parça yandırılırsa, külü havaya savrulursa, o külden yeniden çadır edip içinde oturmak kabil midir?..” tarzındaki satırları aktardık.

Harb-i Umumi’yi görmüş, Yassıadalarda işkencelere maruz kalmış olan DP lideri, o koca devlet adamı Celal Bayar dedi ki: “Evlâtlarım, gençler! Benim Said Nursî’ye sevgim şimdi bir kat daha arttı. Yorum ancak bu kadar olabilir..” Akabinde, kızı Nilüfer Hanım ve eşi Dr. Ahmet Bey “Lütfen bu sözleri bir daha söyler misiniz?” dediler. Günün ve uzun sohbetimizin mihenk ve püf noktası bu olmuştu.

2009 itibarıyla büyük dünya ailesine baktığımızda 7 milyarlık dünya ailesinde, 193 devletin 140’ının sandığa gitmekte ve yeni sistemi, yani meşrûtiyet, cumhuriyet ve çoğulcu parlamenter sistemi benimsediği görülmektedir. Keşke 57 İslâm ülkesinin kısm-ı azâmı böyle olsa. Türkiye’de geçmişteki ihtilâller bizleri sandıktan uzaklaştırdı, her uzaklaştığımızda Türkiye maddî ve manevî düşüşlere geçti, büyük yaralar aldı. Bugün İslâm dünyası da bundan farklı değildir. Millete proje sunanların evvelâ Irak ve Kuzey Irak’taki Müslümanların nasıl bir hayata dûçâr edildiklerini ve başlarındaki kişilerin nasıl kişiler olduğunu iyi düşünmeleri lâzımdır. Oradaki halkın bugün gerçek reyi de, gerçek hukukları da yoktur, tarumar edilmiştir. Nerede sandık ve nerede gerçek oylar? Ayrı bir konu...

Yine o tarihi sohbetimizde merdâne ve gayet olgun bir sesle ve o günün heyecanıyla Hz. Bediüzzaman’ın Münâzarât eserinden bir sözünü daha naklettik ve yorumlar yaptık, o da şudur: “Milliyetimiz bir vücuttur, ruhu İslâmiyet, aklı iman ve Kur’ân’dır.” Evet bin yıllık tarihin şahadetiyle kimi kimden ayıracaksın ve ayıracaklar? Bugün çok ırkçılar geçmişlerinden kaç nesli sayabilirler? Hepsi başka ırklarla hemhâl olmuş, ancak İlâhî perdeler açıldıkca kimin kimden olduğu görülecektir.

Sn. İçişleri Bakanı Beşir Atalay, bizi de derin arşivlerden okuyarak eğer çağırıp fikrimizi alsalardı, ona çok kısa bir çıkış yolu gösterip söyleyecektim: Hz. Bediüzzaman’ın çağımıza bakan ve ışık tutan Risâle-i Nur eserlerinde bu konularla ilgili şu mezkûr hakikatleri, gelin en başta 500 küsûr ceza ve tutuklu evlerinde okutunuz ve okutturunuz. Evvelâ bunun yasasını çıkarınız. Bu vatanın vatanperver bir evlâdı olarak sözümüze kulak veriniz. Şuna inanınız ki gelecek nesl-i cedid bunu yapacaktır. Çünkü sineklerden önce bataklığı kurutmak lâzımdır, işin aslı da budur, gelin yorulmayın.

04.09.2009

E-Posta: haliluslu1951@mynet.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (28.08.2009) - Açılım paketine arzuhâlimdir

  (21.08.2009) - Bir vefat, bir düğün

  (14.08.2009) - Çobanlıktan peygamberliğe

  (07.08.2009) - Ümitsizliğin tehlikesi

  (01.08.2009) - Çin’in akibeti

  (24.07.2009) - Çin de parçalanacaktır

  (17.07.2009) - Kırşehir mezuniyet pikniği

  (10.07.2009) - İslâmın ilk emri ve Uzungöl

  (03.07.2009) - Karadeniz bir başkadır

  (19.06.2009) - Kâbe’deki vahdetin neresindeyiz?

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın STV Haber’deki programını izlemek için tıklayın.
Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.