02 Eylül 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Dergilerimiz

Sami CEBECİ

Sevgi ve ilginin câzibesi


A+ | A-

Bütün kâinatın ve umum mevcudâtın mayasını muhabbet vasfıyla yoğuran şu Kâinatın Sahibi, eşref-i mahlûkat olan insanın kalbine de İlâhî bir aşk yerleştirmiştir.

Bin bir isimleri nihayetsiz güzel olan Cenâb-ı Hak, yarattığı her varlığı, kendine lâyık bir tarzda sevmektedir. Onun için neyi yaratmışsa, başkaları tarafından benzeri yapılamayacak kadar güzel ve mükemmel yaratmaktadır. Bu hakikate işâret olarak İmam-ı Gazali (ra) “Bu kâinatta gördüğümüzden daha güzelini tasavvur etmek bile mümkün değildir. Görünen her şey en güzeldir” demiştir.

Atomlardaki câzibe kanunlarından güneş sistemine ve galaksiler arasındaki genel çekime kadar umum incizaplar, cezbeler ve câzibeler hep muhabbet-i İlâhinin başka şekillerdeki tezâhürleridir. Bediüzzaman Hazretleri atomlar arasında var olan bir aşk-ı kimyevîden bahseder. Meselâ, karbon ile oksijen atomu arasındaki aşk sebebiyledir ki, her iki atom birbirine yakın oldukları vakit hemen imtizaç eder ve karbondioksit hâline dönüşür. Güneş ile gezegenleri arasındaki çekim kanunu da dikkatle bakılması gereken bir durumdur. Bir âile kurumunda eşler ve çocukları arasında sevgi ve ilgi yoksa, o âile hayatında nizam, intizam ve âhenk derhal bozulur.

Kezâ, bir milletin tabakaları arasında, inanç ve sosyal yardımlaşmadan kaynaklanan sevgi, saygı ve itaat yoksa, o millet hep bir keşmekeş ve huzursuzlukla boğuşmak zorunda kalır.

Kezâ, bir devlet, korumak zorunda olduğunu hissettiği resmî ideolojisi için, milletini potansiyel bir tehlike olarak görüyor ve demir yumrukla ülkeyi yönetmeye çalışıyorsa, orada devlet millet kaynaşması asla gerçekleşemez. Millet devletine “Devlet Baba” gözüyle bakabilmesi için, devleti yönetenlerin milletine baba şefkatiyle muâmele etmesi gerekir. Genel anlamda orada da sevgiye ihtiyaç vardır.

Kezâ, bir cemaate mensup fertler arasında mutlaka ve hakikî anlamda muhabbet olmalıdır. Aksi takdirde ve çeşitli sebeplerle sevgi ve ilgi zedelenmişse, zamanla nefret tohumlarının yeşillenmesiyle, araya soğuk rüzgârlar girer ve belli bir zamandan sonra da ihtilâf ve ayrılık uçurumlarına düşmek söz konusu olur.

Bütün bu misâllerden söylemek istediğimiz hakikat şudur: Muhabbet, sevgi ve ilgi her şeyin başıdır. Hususan, kudsî bir dâvâya gönül vermiş dâvâ adamlarında bulunması gereken en bâriz vasıflar bunlardır. Kâinatın Efendisi (asm), etrafında pervane olan ve “Anam babam sana fedâ olsun ya Resûlullah!” diyen sahabilerini bu vasıflarıyla kazandı. Onun yolundan giden bütün büyük zatlar hep bu vasıfları öne çıkardı. Asrın mânevî sahibi ve son müceddid olan Bediüzzaman Hazretleri de talebelerine hep sevgi ve ilgi gösterdi. “Aziz, sıddık, sebatkâr, fedâkâr ve sarsılmaz kardeşlerim!” diyerek her zaman onlarla iftihar etti. Böylece yüz binlerce talebesi meydana geldi.

Üniversite kayıtlarının yapıldığı şu günlerde, Anadolu’nun her tarafından değişik örf, âdet ve geleneklere sahip nice gençler bizlere müracaat ediyor. Hizmet merkezlerimizde kalmak istediğini söylüyor. Eğer, samimî bir sevgi, ilgi ve şefkatle, okula başlamasından bitimine kadar onlara hizmet eder ve ufak tefek kusurlarına nazar-ı müsamaha ile bakarsak, onlar da birer dâvâ adamı olup, kendinden sonra gelenlere samimî hizmet ederler. Çok iyi bilmemiz lâzım ki, bizden ne görürlerse aynısını tatbik ve icrâ edeceklerdir. Bu konuda bilhassa bu kudsî dâvâya hayatını vakfetmiş hizmet elemanlarına daha çok iş düşüyor. Bu hizmetin sevabı da çok, vebali de çoktur.

02.09.2009

E-Posta: sami-cebeci@hotmail.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (19.08.2009) - Demokratikleşme ve Güneydoğu

  (12.08.2009) - Barla buluşmaları

  (05.08.2009) - Sabır yahut acele etmek

  (29.07.2009) - Kûnu lillah (Allah için olmak)

  (22.07.2009) - İktidar sıtması

  (15.07.2009) - Şahs-ı mânevînin gücü

  (08.07.2009) - Doğruluk üzerine

  (03.07.2009) - Ölümsüzlük ülkesinin göç kervanı

  (24.06.2009) - Anonim ya da net olmak

  (17.06.2009) - www.asyanur.info sitesine mesaj var

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın STV Haber’deki programını izlemek için tıklayın.
Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.