01 Ağustos 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Halil USLU

Çin’in akibeti


A+ | A-

1 miyar 300 milyonluk dev bir ülke istibdatla ayakta kalması ve hüküm sürmesi günümüz itibarıyla ve dünyadaki hızlı gelişmeler ve inkişaflar karşısında mümkün değildir. Büyük dünya ailesinde okuyan 2 milyar gencin ufkunda gönlünde ve kafasında Hz. Bediüzzamanın ifadesiyle “Meyl-i taharri-i hakikat" vardır. Dış dünya münasebetleri, uluslar arası her nev'î kültürel ve sportif işbirliği, olimpiyatlar ve en başında ilimlerin Allah’a götürmesi, Çin ülkesinin yeni neslini güzel ve aktif bir mecraya ve bir aydınlık nuruna götürmektedir.

Nitekim New York Üniversitesi tarih profesörü Niall Ferguson’un New York Times gazetesinde Avrupa için yaptığı birçok tahliller ve kıyaslar içindeki diyor ki; “Avrupa’da Fransa ve Almanya’nın ardından 2050 yılına kadar Yunanlılar, İtalyanlar ve İspanyollar arasında da yaş ortalaması 50’yi geçecek. Yani bu tarihte Avrupa’daki her 3 kişiden biri 65 yaşında veya daha yaşlı olacak ve iktisadî ve küresel krizler, siyasî çalkantılar, demokrasi gelişmelerinde hız alınması ve Müslümanların ise çoğalması sistem içinde yeşermesi gösteriyor ki 2050 yılında Avrupa Müslüman olacaktır.” 1

Çin ülkesine bu cihetlerle bakıldığında Çin’in de Rusya gibi çeşitli muhtariyetlere ve AB gibi çok partili ve hür rejim sistemine gidileceği görülmektedir. Çin’deki 100 milyonu aşan Müslümanlar ve hür düşünen bilhassa yeni nesil bu kapıyı kanlı da olsa açmışlardır, artık bu hürriyet ve istiklâl kapısının kapanması mümkün değildir. Eski nesil yaşlanmış mazideki istibdatın kuyusunda kaybolup gitmektedirler. Artık Çin’deki sistemler yeni nesle bir elbise teşkil etmiyor ve inancın mızrakları zorbalığın karanlık perdesini parçalamaktadır.

Çin’de kopan bu istiklâl fırtınası ufak bir fırtına değildir. Dünya milletleri başta ABD ve Rusya ve AB üye devletleri kayıtsız kalamazlar. Çin’in her cihetle ele alınması ve yoğrulması ve yeni neslin yetiştirilmesi büyük dünya ailesinin her cihetle vazifesidir. Kur’ân-ı Hakim’de “Ye'cüc ve Me’cüc” adı verilen ve mazide komünizmin kaynağı ve anarşizmin bataklığı kabul edilen Çin’in büyük nüfusu, kontrolsüz bir çılgınlıkla Asya’yı ve hatta dünyayı kan gölüne çevirebilirler. Çin aynı zamanda büyük nükleer silâhların bulunduğu ilk 10 ülkeden biridir.

Gelişmeleri mazi ve istikbale bakarak ve tahlil ve kıyas yaparak mecra-i hakikîyi bulmak ve ona göre değerlendirme yapmak lâzımdır. Bütün bunlara rağmen müjdeci Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri 19. yüz yılın başında Asya Kıt'asına her cihetle dönerek demiştir ki; “Asıl insaniyet-i kübra olan İslâmiyet, sema-i müstakbelde ve Asya’nın cihanı üzerinde, bulutsuz güneş gibi pertev-efşan olacaktır.” 2

Elbette bu müjdelerin tahakkuku fiilen çalışmayı gayret ve şevki iktiza ediyor..

Bir tarihi hakikatle ve hizmet düşüncesinde ve lâfzında olan kişilere bir ders-i ibret olarak bir tarihi gerçeği ibraz etmek istiyorum. Asr-ı Saadette büyük zulümler karşısında hicret edip giden sahabilere Habeş Kralı kahraman Necaşi 615 yılında onlara siyasî sığınma hakkı vermişti. İşte bu kafileden bazıları Arabistan’a geri dönmedi. Çin kayıtlarına göre, üç Sahabe, 616 yılında Habeşistan’dan Kral Necaşi’nin de desteğiyle Çin devlet başkanı imparator Yung Wei’ne gönderildi. Çin’de İslâmın ilk temel noktaları buradan başlamıştır ve meşhur “Hatıra Camii” o tarihlerde yapılmıştır.

Şimdi biz bunların neresindeyiz? Neresinde olmalıydık? Aldığım haberler ve o diyarlardan gelen gönül dostları Ashab-ı Kiram modeli “Her şey Allah için yani kunu lillah” parolası ve rehberliğinde bu devasa ülkenin mukadderatı ve akibeti için var güçleriyle çalışanlar var. Bugün oralar hizmet ve hizmet fedailerini bekliyor. Ümit ediyorum “İmparator Yung Wei’in ve kahraman kral Necaşi’nin duâları tecelli edecektir.

DİPNOTLAR:

1- New York Times 4 Nisan 2004.

2- B. S. N. Muhakemat, 8. Mukaddeme.

01.08.2009

E-Posta: haliluslu1951@mynet.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (28.08.2009) - Açılım paketine arzuhâlimdir

  (21.08.2009) - Bir vefat, bir düğün

  (14.08.2009) - Çobanlıktan peygamberliğe

  (07.08.2009) - Ümitsizliğin tehlikesi

  (01.08.2009) - Çin’in akibeti

  (24.07.2009) - Çin de parçalanacaktır

  (17.07.2009) - Kırşehir mezuniyet pikniği

  (10.07.2009) - İslâmın ilk emri ve Uzungöl

  (03.07.2009) - Karadeniz bir başkadır

  (19.06.2009) - Kâbe’deki vahdetin neresindeyiz?

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın STV Haber’deki programını izlemek için tıklayın.
Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.