18 Eylül 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Cevher İLHAN

“Açılım”ı kapanmanın eşiğine getiren…


A+ | A-

“Demokratik açılım”ın tıkanmasının en baş sebebi, şüphesiz belirsizliği. Görünen o ki herkesin bir “açılım”ı var. “Açılım”ın adı değişti, “millî birlik projesi” dendi; lâkin muhtevası hakkında istifhamlar duruyor…

Başbakan, sadece “açılım”ın öneminden dem vuruyor ve muhalefete yükleniyor; ancak peşinde “Biz bir çerçeve dayatmıyoruz, ortaya bir proje koymuyoruz; çünkü biz Türkiye’nin bütünü değiliz” deyip, “Gelin hep birlikte bir çözüm bulalım!” çağrısıyla yetiniyor.

“Açılım koordinatörü” ve “karakutusu” İçişleri Bakanı Atalay, “Paket program çıkarmadık, ortak aklı arıyoruz” açıklamasıyla kalıyor…

Üzerinden birbuçuk ay geçtiği halde, hâlâ Ankara’da “açılım”ın hangi sosyal, kültürel ve ekonomik tedbirleri ihtiva ettiği, hangi anayasal ve yasal düzenlemeleri gerektirdiği, teröre ve etnik tefrika fitnesine karşı hükûmetin hangi tedbirleri alacağı bilinmiyor…

Son bir haftada PKK’nın döşediği mayınlardan ve teröristlerle çatışmalardan onbir şehidin verilmesiyle daha zora giren “açılım” tartışmaları, tam bir kördüğüme dönüşmüş…

“KAN AKMAYA DEVAM

EDECEK” TEHDİDİ…

Belli ki terör örgütü terörden nemâlanmakta. İmralı’daki terörist başı ile Kandil’deki elebaşları, terörden beslenmekte. Terörün bitmesi, işlerine gelmemekte…

Güneydoğu’dan Batıdaki metropollere kadar sistemli bir biçimde sokak hareketleriyle isyan ve kalkışma provasına dönüştürülmeye çalışılan Nevrûz olaylarından bu yana sürekli “terör tehdidi”nde bulunan kışkırtıcı yaklaşımlar, “açılım”daki bütün iyi niyetleri baltalıyor.

Anlaşılan o ki her fırsatta “kan akmaya devam edecektir” diyen ve en son 1 Eylül Dünya Barış Gününü terörün yeniden başlaması tarihi olarak veren DTP de, sözcülerinin bir türlü kınamadıkları “terör örgütü”nün baskısı altında.

Şehid cenâzelerinin peşpeşe geldiği günlerde DTP Eşbaşkanı Türk’ün, “Operasyonlar durmazsa buna benzer şeyler olacaktır” diye terörle meydan okuması bu anlama geliyor.

Yabancı servislerinin kışkırtmasıyla alevlendirilen terörü “kınamak” ve terör örgütünü durdurmaya çalışmak yerine barışa ve birliğe karşı savrulan bu sorumsuzca tehdit ve şantajlar, zaten kırılgan olan “demokratik açılım”ı da “kapanma” eşiğine getirmekte. Başbakan Erdoğan’ın, “Terör olan yerde operasyon olur” cevabı, bunun örtülü ifâdesi…

DTP’nin, ısrarla kırk bin insanın ölümüne sebebiyetle aldığı idam cezası müebbete çevrilen “terörist başının ‘Kürtlerin önderi’ olarak kabul edilip muhatap alınması”nı “olmazsa olmaz” şartlarının başına koyması, tıkanmanın en bâriz alâmeti.

Ayrıca, “İmralı’daki uygulamalara son verilmesi, terörist başının halkla irtibata geçecek, örgütün propagandasını daha rahatça yapabilecek diyaloğun sağlanması ve terörün siyasallaştırılması” talepleri çıkmaza sürüklemekte.

Keza Öcalan’ın “yol haritası”nda, sağlıktan eğitime, mâliyeden dinî hizmetlere kadar tam otonomi teklifi ile DTP’nin “bölgesel parlamentolar ve ayrı ayrı bayraklar” raporu, ülkeden önce milletin birliğini ve bütünlüğünü parçalamayı hedeflediği açıkça sırıtmakta.

“Özerklik” perdesinde Kürtleri bin yıl birlikte yaşadıkları Türklerden koparmayı ve bölgesel-ırkî ayırımlar üzerine bölünmeyi amaçlayan dessasâne “ecnebi plânı”nın yeniden devreye sokulduğunu göstermekte…

DEMOKRATİKLEŞME

İLE İLGİSİ YOK…

Gerçi bu “öneriler”de zâhiren “federasyon modeli” yer almıyor. Ancak “kültürel farklılıklar” ve “bölgesel ayırımlar” üzerine kurulacak “biçim”in, “özerklik” ve hatta “federasyon”un çok ötesine taştığı; siyasî bölünmeye kaydığı açıkça görülüyor…

Bunun, Ankara’nın AB’ye taahhüd ettiği demokrasinin yerelleştirilmesi ve yaygınlaşmasıyla, idarî nitelikli kamu yönetimi reformuyla hiç alâkası yok. Öcalan’ın “yol haritası”nda yer alan ve DTP’nin “Demokratik Toplum Kongresi”ndeki “açılımlar”, etnik yapı, dil, din gibi bölümlere ayrılan ileri bir federatif sistem. Demokratikleşme ve özgürlüklerin temini iyi niyetiyle asla bağdaşmıyor.

Dahası, terörist başının ortaya attığı terimlerle iletilen talepler, özerk bölgeli, muhtariyetle-eyâletlerle birbirinden ayrılmış, federal devlet tipini de aşan, vatanın ve milletin bölgesel ve etnik temelli bölünmeye zemin hazırlanıyor.

Ve bütün bunlar, Bediüzzaman’ın bundan bir asır önce Prens Sabahaddin’e, milletin ittihadının ve millî muhabbetinin yolunu kesecek “adem-i merkeziyet fikrinin veyahud onun ammizâdesi unsura (ırka) mahsus siyasî kulüplerle (partilerle), Osmanlılık perdesini birden feverân ile yırtacak bir muhtariyete (özerkliğe); ve sonra istiklâliyete (ayrı bağımsız ve bölünmüş devlete)” varacağı; ardından da ülkenin, “tavâif-i mülûk sureti”nde ayrı ayrı devletçiklere bölünmesine menfezler, kapılar açacağı ve “onüç asır evvel ölmüş asâbiyet-i cahîliyeyi (ırkçılığı) ihya ile (diriltmekle) fitneyi îkaz edeceği (uyandıracağı)” ikazının ne kadar haklı ve önemli olduğunu bir defa daha ortaya koyuyor. (Eski Said Dönemi Eserleri, 183-184)

Bu ikaza kulak verilmeli…

18.09.2009

E-Posta: cevher@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (16.09.2009) - “Ramazan şenlikleri” ve felâketler…

  (15.09.2009) - “Leyle-i Kadrin hakikati”ndeki duâ ve dâvâ…

  (13.09.2009) - “Eyâlet fikri”, federasyon fitnesine dönüşür…

  (11.09.2009) - “Muhtariyet (eyâlet sistemi), tavâif-i mülûk mukaddimesi…”

  (09.09.2009) - Bediüzzaman’dan içtimaî tesbitler - 2

  (08.09.2009) - Bediüzzaman’dan içtimaî tesbitler-1

  (06.09.2009) - Handikap...

  (04.09.2009) - Belirsiz “açılım”

  (02.09.2009) - "Açılım" fiyaskoyla kapanmasın...

  (01.09.2009) - “Açılım” kargaşasında “Rasmussen gösterisi”

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın STV Haber’deki programını izlemek için tıklayın.
Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.