06 Eylül 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Dergilerimiz

Cevher İLHAN

Handikap...


A+ | A-

Demokratikleşmeyi zora sokan ve tıkanmanın eşiğine getiren sebeplerin başında, şüphesiz “açılım” lâfı edilir edilmez, peşinden terörist başının tefrikayı esas alan “yol haritası”nın “çözüm” olarak ileri sürülmesi…

Öcalan’ın posterleri altında “çözümün İmralı’dan geçtiği”nin belirtilmesi, “federasyon” plânının ortaya atılması. Türkiye’nin ayrı ayrı parlamentoları olan ırkî ve bölgesel yapı üzerine taksim edilip eyâletlere bölünmesiyle “eyâlet sistemi”nin önerilmesi. “Özerklik” taleplerinin dile getirilmesi…

DTP Eşbaşkanlarının, “20 milyon Kürdün özgürlüğü”nden bahsettiği son tahditli mitinglerde partinin Meclis’e sunduğu “rapor”da da kaydedilen yeniden Türkiye’nin 23 eyâlete bölünmesi üzerine bina ettiği “özerklik”in ana unsurları telâffuzu, “Öcalan’ın ve Kandil’deki terör örgütü fiilî lideri Karayılan’ın ileri sürdükleri PKK’nın şartları”nı tekrarlamaları, çözümü bulandırmakta. En mâsum ve ivazsız iyiniyetleri dahi işkillendirmekte…

“Bağımsız devlet” iddiasından vazgeçiyor gibi görünüp, “özerklik” perdesinde etnik kimlik ve bölgesel farklılıklarla ayrılığın ilk adımı olan “eyâlet sistemi”ne ve Kürtleri koparma oyununa varan plân, “demokratikleşme ve özgürlükler açılımı”nın en büyük handikapı olmakta…

“KÜRTLERİ ECNEBÎ HİMÂYESİ

ALTINA ALAN” PLÂNLAR…

Öcalan’ın “yol haritası”nda açıkladığı, DTP’nin “raporu”nda yazdığı ve Karayılan’ın en son İngiliz The Times gazetesine verdiği röportajda, demokrasinin yerelleşmesi ve yaygınlaşmasının, tebeşir parasının bile Ankara’dan istendiği koyu idarî merkeziyetçilikten türeyen mahallî idârelerdeki aksaklıkların düzeltilmesi ve demokratik yönetim yerine, ülkenin kavmiyetçilik üzerine “özerk bölgeler”e bölünmesini Ankara’ya teklifinin anlamı bu. Irkî ayırımlar üzerine kurulmuş “ayrı parlamento”nun müzâkeresi teklifi, “fitne”nin “çözüm” olarak lansesinden başka bir şey değil…

Bediüzzaman’ın tesbitiyle, bu plân “Kürtleri ecnebî himâyesi altına alan İslâm’ın men’ettiği (yasakladığı), uhuvvet-i İslâmiyeye (İslâm’ın mânevî kardeşliğine) münâfi (aykırı) pek mânâsız bir iddia olan ‘Kürtlük kavmiyeti’ dâvâsı”nın bir asır sonra yine mâlum işgalci ecnebilerin tahrikinin yeni bir versiyonu. Osmanlı devletini ortadan kaldırmaya uğraşan, Birinci Dünya Savaşında Ortadoğu’yu cetvellerle bölüp parçalayan zâlimlerin satranç oyunlarından başka bir şey değil. (Kürtler ve Osmanlılık, Sebilürreşâd, 17 Mart 1920)

Ve bu durum, ister istemez Türkiye’nin AB müzâkare sürecinde demokratikleşme ve özgürlükler alanındaki kilit reformlarla temel özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü, temel hak ve hürriyetleri zehirleyen bu plânın da, vatanın ve milletin birlik ve bütünlüğüne karşı bir provokasyon olduğu anlaşılıyor.

“Güçlü Türkiye”yi meydana getirecek “güçlü demokrasi”nin önüne konulan bir takoz olduğunu ele veriyor. Buna mukabil, Başbakan’ın ve siyasî iktidar sözcülerinin her defasında “ecnebi parmağı”na “aşırı tehevvürü” ve koordinatör Bakan’ın, “her açılımın arkasında yabancı bir el aramaktan vazgeçilmesini” isteyerek buna dair soruları “siyasî kompleks”le karşılık vermesi, doğrusu istifhamları ortadan kaldırmıyor.

“OSMANLI ENKAZINDAN

PARÇALANMIŞ ÜLKELER PROJESİ”

Bu açıdan, en son Cezmi Yurtsever’in “sitesi”nde yaptığı, “Kürt açılımı konusunda çözüm yolları”nın, “Türkiye’nin tarihî misyonunu göz ardı ederek kimlikler konusunda yapılacak yeni düzenlemelerle bölgesel özerklik (federasyon) ve arkasından da parçalanmaya yol açma plânı” dikkat çekici. (29.8.2009)

“Osmanlı’nın enkazından parçalanmış ülkeler projesi”ne göre 1907’de iki yıl boyunca Osmanlı ülkesini baştan başa gezen ve başta Araplar ve Kürtler olmak üzere farklı Müslümlan ve gayr-ı Müslim unsurları kışkırtan İngiliz bayan Gertrude Bell’in, sekiz yıl sonra İngilizler’in Arabistan’da, Filistin’de ve Çanakkale’de tarihinin en büyük yenilgisi ile karşı karşıya kalmaları karşısında öğrencisi casus Lawrence’nin de içinde bulunduğu “fitne ekibi”yle Osmanlı’yı ırkî kışkırtma ve ayırımlarla içinden vuran “yeni savaş plânı” ibret verici…

Bu bakımdan 1991’den bu yana bölgede otuzdan fazla “araştırma gezisi”nde bulunan ve çeşitli Amerikan üniversitelerinde danışmanlık yanan Amerikalı David L. Phillips’in “Kürt sorunu”na dair raporu hakkındaki şüphelerin yabana atılmaması gerekiyor.

“Kürt açılımı”nda ikide bir ileri sürülen terör örgütüne “genel af” ve benzerî terörü siyasallaştırma önerilerinin İsviçre’nin arabuluculuğunda yapılan Türkiye ile Ermenistan görüşmelerine de katılan David Phillips’den geldiği gerçeği karşısında, “ecnebi parmağı”nın etkisinin “açılım”ı tıkadığı iddiası daha da kuvvet kazanıyor…

Bütün bölgeyi “mandacılık”la “ecnebî himâyeciliği” altına sokan senaryoların, dün İngilizlerin, bugün ABD ve İsrail hegemonya ve çıkar projelerinin bir yansıması olduğu gerçeği ortaya çıkıyor.

Kısacası, “özerklik modeli”, “federasyon” ve “eyâlet talepleri”yle “etnisiteyi siyasallaştırma” istekleri, en mâsum ve haklı “demokratik talepler”i kirletiyor.

Hükûmetin hâlâ doğru dürüst bir “açılım plânı” ve paketinin olmaması ve belirsizlik ise sözkonusu vâhim handikapa kapı açıp âdeta kamçılıyor…

06.09.2009

E-Posta: cevher@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (04.09.2009) - Belirsiz “açılım”

  (02.09.2009) - "Açılım" fiyaskoyla kapanmasın...

  (01.09.2009) - “Açılım” kargaşasında “Rasmussen gösterisi”

  (29.08.2009) - Neyin “açılım”ı?

  (26.08.2009) - "Tefrika" değil, demokratik açılım...

  (24.08.2009) - Esas “yol haritası”

  (03.08.2009) - Honduras’tan Çin’e uzanan CIA parmağı (2)

  (02.08.2009) - Honduras’tan Çin’e uzanan CIA parmağı (1)

  (31.07.2009) - “Nükleer gerginlik”le İran’ı tahrik

  (30.07.2009) - “Yol haritası” yolu tıkıyor

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın STV Haber’deki programını izlemek için tıklayın.
Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.