14 Ekim 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Sami CEBECİ

Bediüzzaman’a göre vatan ve millet birliği


A+ | A-

Asya Nur Kültür Merkezi’nde, eğitim sezonu haftalık seminerler dizisinin ikincisini, yazarımız Cevher İlhan’la gerçekleştirdik. Geniş hacimli ve muhtevası derin ve dolgun olan seminer, ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlara, Bediüzzaman’dan çözümleri de ihtivâ ediyordu.

Said Nursî, her şeyden evvel vatanın bütünlüğünü ve milletin birlik ve beraberliğini hayatı boyunca savunan hakikî bir vatanperverdir. Osmanlı döneminde isminin yanında Kürdî ünvanını kullanması, doğduğu coğrafyadan dolayıdır. Cumhuriyet döneminde soyadı kanunu çıkınca Nursî ünvanını tercih etmiş olması, çok anlamlı ve ince bir hakikattir. Ancak, bu dönemde ilk yargılandığı Eskişehir mahkemesinde, savcılık tarafından ısrarla ‘Said-i Kürdî’ adının kullanılması, yargının tarafsızlık ilkesini dinamitleyen ve adaletin zulme dönüşmesini netice veren çok kötü bir ırkçılık örneğidir. Bu tavrı şiddetle kınayan ve reddeden Bediüzzaman “Ben, Kürdistan’da dünyaya geldim, fakat, Türkler içinde yaşadım ve en çok onlara hizmet ettim. Eserlerimin çoğunu Türkçe olarak telif ettim” demiştir. 1925’te vukû bulan Şeyh Said İsyanına karışmayan, bilâkis onları vazgeçirmeye çalışan Said Nursî, o sıralarda kaldığı Van vilâyeti ve civar illerini bu isyana karışmaktan alıkoymuştur. Irkçılık illetinin her türlüsünü İslâm dışı gören ve bundan dolayı Kürtçülük hareketlerini hayatı boyunca tasvip etmeyen Bediüzzaman, ırk üzerine yapılan ayrılıkçı hareketlerin çok tehlikeli olduğunu ve İslâm ülkelerinin parça parça olmasını sonuç vereceğini her zeminde dile getirmiştir.

“Kürtlük dâvâsı pek mânâsız bir iddiâdır. Kürtler, Müslüman’dır. Milliyetleri, İslâmiyet’tir” diyen Üstad, Kürt devleti kurmak fikirlerine karşı “Osmanlıyı ihyâ edelim” diyerek reddetmiştir. Fikrinin böyle olduğu artık doğru tarihçiler tarafından dahi kabul ediliyor. Osmanlıyı ihyâ görüşünden ve milletçe birlik olmak fikrinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti doğdu. Bu devlet, ülkede ne kadar etnik unsurlar varsa onlarla birlikte kuruldu. Devletin ve ülkenin gerçek sahipleri onların tamamıdır. Ancak, cumhuriyet maalesef ‘etnik Türkçülük’ temeli üzerine inşâ edildi. Milleti birbirine bağlayan en kuvvetli bağ İslâmiyet iken, Türk milliyetçiliği onun yerine ikame olundu. ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ sözü dağlara taşlara kazındı. Kürt kökenli vatandaşlarımızın ekseriyetinin yaşadığı il ve ilçelerin girişlerine bu ve buna benzer sözler yazıldı. Irkçılık olarak algılanan bu yapı Kürtçülük fikrini doğurdu. Problemin temeli budur. Kürtlerin ırkî bağlarının mâzide Ermenilerle birleştiği fikrini kabul etmeyen Bediüzzaman, sosyolojik bir tesbit olarak Kürtlerin Ermenilerle değil, kavm-i necip olan Araplarla bir bağı olduğunu söylüyor.

Mahmut Celâlettin Paşanın oğlu ve Sultan 2. Abdülhamit’in yeğeni olan Prens Sabahattin’in adem-i merkeziyet formülünü bu ülke için doğru bulmayan Said Nursî “Prens Sabahattin Beyin sû-i telâkki olunan güzel fikrine cevap” başlıklı makalesine “Hayat ittihattadır” diye başlayıp, fikrinin güzel olduğunu söyledikten sonra, onun bu ülkeye tatbikinin ecnebî parmağı ve müdahalesiyle Osmanlıyı parça parça edeceğini ifâde etmesi, onun vatanın bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği noktasında ne kadar hassas olduğunu gösterir. Adem-i merkeziyet fikrine karşı, usûl-ü merkeziyeyi, yâni merkezî yönetimi savunan Said Nursî, millet birliğinin, maddî ve mânevî ilerlemenin, bölgeler arası gelir dağılımı ve kalkınmışlıktaki adaletsizliğin de giderilmesini bu formülde görür.

Demokratik açılımın devletçe tartışılmaya başlandığı bu günlerde, bunun sadece Kürt açılımı olarak düşünülmesi büyük bir noksanlıktır. 12 Eylül 1980 İhtilâlinin ürünü olan 1982 darbe anayasası, ülkenin ve milletin bütün temel hak ve hürriyetlerini örselemiş ve kısıtlamıştır. Sadece Kürtler değil, diğer vatandaşlar da çoğu hak ve hürriyetlerinden mahrumdur. Vatanın ve milletin birliği korunmak isteniyorsa topyekûn bir demokratikleşmeye ihtiyaç vardır. Bunun en önemli bir şartı da sivil bir anayasa yapıp, kanunları ona göre yeniden tanzim etmektir. Milletin ciddî anlamda buna ihtiyacı vardır.

Bir buçuk saat süren seminer, ülkenin çok önemli problemlerine Bediüzzaman’dan çâre ve çözümler sunuyordu.

14.10.2009

E-Posta: sami-cebeci@hotmail.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (07.10.2009) - Gayret ve çalışkanlık

  (30.09.2009) - Evrad ve ezkâr üzerine

  (16.09.2009) - Kırşehir bir başka güzeldi

  (09.09.2009) - Öğrencinin ruh hâli

  (02.09.2009) - Sevgi ve ilginin câzibesi

  (19.08.2009) - Demokratikleşme ve Güneydoğu

  (12.08.2009) - Barla buluşmaları

  (05.08.2009) - Sabır yahut acele etmek

  (29.07.2009) - Kûnu lillah (Allah için olmak)

  (22.07.2009) - İktidar sıtması

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın STV Haber’deki programını izlemek için tıklayın.
Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.