09 Ekim 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Halil USLU

Açılımda Said Nursî


A+ | A-

Başbakan R. Tayyip Erdoğan, açılım paketinin içindeki muhtevâyı açıklamadan, Türkiye’de ve dış dünyada bilinen ve yakînen takip edilen sağ ve sol cenahtan bir çok zâtı konuşmalarının arasında zikretti. Ankara’daki son olağan kongre toplantısında bir çok zevâtın ismini sayarken çağımızın büyük İslâm mütefekkiri Hz. Bediüzzaman’ı da “Bitlisli Said Nursî” olarak, değerini ve fikriyâtını takdir etmek mânâsında ifade etti.

Bu itibarla Bediüzzaman Hazretlerinin, gündemde olan açılım paketi daha tasavvur edilmeden bugünlere bakan birkaç tesbitine ve önemine değinmek istiyorum. Mühim ve aslî olan hakikatleri söylemeden ziyade, hayata geçirmek ve icrâ-i faaliyete koymak esas olmalıdır. Çünkü bütün tekâmüllerin başı ve temeli hoşgörü, sevgi, kalblerin birliği ve cehalete, münafıklığa, ihtilâflara dur demektir. Çünkü sevginin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin olmadığı bir yerde aile, cemiyet ve vatan sathında inkişaf, başarı ve tekâmül olamaz. Raysız bir trenin yürümediği gibi.

Nitekim bir sevgi şelâlesi ve bir müjde âbidesi olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri diyor ki: “Muhabbet şu kâinatın sebeb-i vücududur, hem şu kâinatın rabıtasıdır, hem şu kâinatın nurudur, hem hayatıdır. İnsan kâinatın en câmî meyvesi olduğu için kâinatı istilâ edecek bir muhabbet, o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir...”1

Aynı mânâda Hz. Mevlânâ, yedi asır önce Divan-ı Kebir eserinin bir rubâisinde: “Canında bir can var, o canı ara. Beden dağında bir mücevher var, o mücevherin madenini ara. Ey yürüyüp giden sufi, gücün yeterse ara; ama dışarıda değil, aradığını kendinde ara” buyuruyor. Yunus Emre Hazretleri de “Gönül yıkma, Kâbe’yi yıkmış olursun” diyor.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, bu sevgi ifadeleriyle de yetinmeyerek, kendi yaşadığı dönemde reyi ile de desteklediği merhum Menderes’e ve dolayısı ile hükümetine bir mektup yazar ve Kur’ân’daki sosyal hayata bakan 230 âyetten bir âyet olan En’am Sûresi 164. âyete dikkat çeker ve bu âyeti Emirdağ Lâhikası eserinde on dört yerde zikreder. Âyet-i kerime, meâlen: “Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.” Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri bu âyetin bugünkü âleme nasıl baktığını da şu yorum ve tefsiriyle ifade eder:

“..Evet mesleğimizde kuvvet var; fakat bu kuvvet âsayişi muhafaza etmek içindir. ‘Velâ tezirû vâziratun vizra uhr⒠düsturu ile ki; bir cani yüzünden, onun kardeşi, hanedanı, çoluk-çocuğu mes’ul olamaz. İşte bunun içindir ki; bütün hayatımda bütün kuvvetimle asayişi muhafazaya çalışmışım. Bu kuvvet dahile karşı değil, ancak hâricî tecavüze karşı istimal edilebilir. Mezkûr âyetin düsturu ile, vazifemiz dahilde asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir.”2

“..Bu semâvi ve kudsî ‘Velâ tezirû vâziratun vizra uhr⒠nass-ı kat’îsiyle, Kur’ân’ın bir kanun-u esâsîsi muhabbet ve uhuvvet-i hakikiyeyi temin eden ve bu millet-i İslâmiyeyi ve memleketi büyük tehlikelerden kurtaran bu kanun-u esasi ki; ‘Birisinin hatasıyla başkası mes’ul olamaz.’ Kardeşi de olsa, aşireti ve taifesi de olsa, partisi de olsa, o cinayete şerik sayılmaz. Olsa olsa, o cinayete bir nev'î tarafgirlikle yalnız manevî günahkâr olup, ahirette mes’ul olur, dünyada değil. Eğer bu kanun-u esasi çabuk düstur-u esasi yapılmazsa, hayat-ı içtimaîye-i beşeriye iki harb-i umuminin gösterdiği tahribatın emsâliyle esfel-i safilin olan o vahşî irticaa düşecek.”3

1950’li yıllarda ifade buyurduğu bu Kur’ân hakikatının, geçen süre içerisinde bir millet olarak neresindeyiz ve neresine gelmişiz? Sn. Başbakan, ismini zikrettiği Said Nursî’nin bu tespit ve dileğinin Millî Eğitim ve diğer bakanlıkların birimlerinde hayata ve hayatın eğitim akışına nakşedilmesine vesile olursa, o zaman akan kanın durmasında ve kanayan yaranın tedavisinde önemli bir rol alacaktır. Bekliyoruz ve ümit etmekteyiz.

Dipnotlar:

1- B.S.Nursî, Sözler, 24. Söz, 5. Dal.

2- Emirdağ Lâhikası, s. 455.

3- Emirdağ Lâhikası, s. 319, Yeni Asya Neş.

09.10.2009

E-Posta: haliluslu1951@mynet.com


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (02.10.2009) - UNESCO ve Bediüzzaman

  (25.09.2009) - Hillary Clinton’ın yeni beyanı

  (18.09.2009) - Nevşehir, Kayseri ve Cezaevi konferansı

  (11.09.2009) - Lokman Yaylası’ndan Asr-ı Saadet’e

  (04.09.2009) - Milliyetimiz bir vücuttur

  (28.08.2009) - Açılım paketine arzuhâlimdir

  (21.08.2009) - Bir vefat, bir düğün

  (14.08.2009) - Çobanlıktan peygamberliğe

  (07.08.2009) - Ümitsizliğin tehlikesi

  (01.08.2009) - Çin’in akibeti

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın STV Haber’deki programını izlemek için tıklayın.
Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.