18 Ekim 2009 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Şaban DÖĞEN

Kur’ân, herkesi dize getirdi


A+ | A-

Hz. Musa (as) zamanında sihir, Hz. İsa (as) zamanında tıp ilmi ileri gitmişti. Onun için de Hz. Musa’ya (as) sihri yok edecek asa mu'cizesi, Hz. İsa’ya da (as) o günkü tıp ilminin başarmaktan aciz kaldığı alaca hastalığını tedavi, körlerin gözünü açma ve ölüleri diriltme gibi mu'cizeler verilmişti.

Peygamberimiz (asm) zamanında da şiir ve hitabet gelişmiş, belâğat ve fesahat ilerlemişti. Şairler, hatipler kısa, özlü, veciz hitabeleriyle insanları etkilerler, bir konuşmayla savaşı başlatabilir, yine bir konuşmayla savaşı sona erdirebilirlerdi.

Muallakat-ı Seb’a (Yedi Askı) adıyla dereceye girmiş şiirler, altın harflerle yazılıp Kâbe duvarına asılmıştı.

İşte edebiyatın zirveye çıktığı böyle bir dönemde Kur’ân nazil olmaya başladı. Ünlü hatip ve şairleri ya Müslüman yaptı, ya da takdir ve hayretlere boğdu.

“Artık emrolunduğun şeyi başlarını çatlatırcasına açıkça söyle ve müşriklerden de yüz çevir”1 âyetini duyan bir edip hemen secdeye kapanmış, çılgına dönen müşrikler “Sen de mi Müslüman oldun?” diye adamın üzerine çullanmışlar, o da, “Hayır, ben sadece bu âyetin belâgatına secde ettim”2 demişti.

Muallakat-ı Seb’a şâirlerinden olan İmrü’l-Kays’ın asılı bir şiiri vardı Kâbe duvarında. “Ve denildi ki: ‘Ey yer, suyunu yut. Ey gök, suyunu tut.’ Su çekildi, iş bitirildi ve gemi Cudi Dağına oturdu. Ve ‘Zalimler güruhu Allah’ın rahmetinden uzak olsun’”3 meâlindeki âyet nazil olunca; İmru’l-Kays’ın kız kardeşi, Kâbe’ye gidip, “Artık kimsenin söyleyecek bir sözü kalmadı. Bu belâgat karşısında kardeşimin şiiri de duramaz” diyerek kardeşinin kasidesini duvardan indirdi. En meşhur kasidenin kaldırıldığı görülünce, diğer kasideler de teker teker Kâbe’nin duvarından indirildi.4

Lebid’in kızı da babasının kasîdesini Kâbe’den indirirken şöyle demişti: “Âyâta karşı bunun kıymeti kalmadı.”5

Kur’ân o günün en ünlü şair ve ediplerini işte böyle dize getirmişti. O günden bugüne onun belâgat ve fesahatiyle boy ölçüşebilecek bir eser ortaya konulamadı. Kıyamete kadar da bu emsâlsizliğini göstermeye devam edecek.

Dipnotlar:

1- Hicr Sûresi: 94.

2- Sözler, s. 341, 411.

3- Hud Sûresi, 44.

4- Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, s. 102.

5- Sözler, s. 411.

18.10.2009

E-Posta: sdogen99@ttnet.net.tr


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (17.10.2009) - Bir ahiret azığı

  (16.10.2009) - Bir âlimin Hakk’a yürüyüşü

  (15.10.2009) - “Sen onun dedesi olacaksın!”

  (14.10.2009) - Son kurtarıcı özlemi

  (13.10.2009) - Peygamber ve şehitlerin gıpta ettiği insanlar

  (12.10.2009) - Kâinat yaratılmadan önce

  (11.10.2009) - Said Nursî neden “iman” dedi?

  (10.10.2009) - Said Nursî’nin meselesi neydi?

  (08.10.2009) - Said Nursî’yi ne kadar tanıyoruz?

  (07.10.2009) - Şişenin elmas olması

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Atike ÖZER

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın STV Haber’deki programını izlemek için tıklayın.
Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.