06 Şubat 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR Mobil İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Cevher İLHAN

Gaz, paslaşma ve cayma…


A+ | A-

En son “balyoz harekâtı”yla uç veren vâhim darbe plânlarına karşı kamuoyunda yükselen demokratik taleplerle gündeme getirilen düzenlemelerde kırılma alâmetleri baş gösteriyor.

Genelkurmay Başkanı’nın “Protokole gerek yok, zaten yetki veren yasa var” ifâdesinin adından yürürlükten kaldırılan “Emasya protokolü”nün yerine bizzat Başbakan tarafından Genelkurmay’la mutabakatla bir “yasa”dan sözedilmesi, dikkatleri çekti.

Görünen o ki “protokol” kalktı ama aynı “işlevi” gören “kanun” düzeltilmiyor…

Keza “irtica”ın “iç tehdit”ten çıkarılacağı söylenen yeni “kırmızı kitap” Millî Güvenlik Siyaset Belgesi’nin de “tehdit alanları”nın yeniden MGK Genel Sekreterliği, Genelkurmay ve MİT’ten gelen görüşlerle yazılıp MGK’nın onayıyla hükûmete sunulacak olması, bu “revize”nin de gözboyamadan öteye bir işe yaramayacağı izlenimini veriyor. Tıpkı hükûmetin beş yıl önce sözkonusu iki belgeyi bugünkü haliyle kabul edip yürürlüğe koyması gibi…

Gerçekten Erdoğan’ın son grup toplantısında “devlet kurumlarını gaza getirmeyi, bizi devlet kurumlarıyla çatıştırmayı hedefleyenler var; gaza gelmeyiz, Genelkurmay Başkanı’yla, kuvvet komutanlarıyla olumlu bir şekilde paslaşıyoruz” çıkışı, henüz açığa çıkmamış demokratikleşmeden caymanın işâretleri mi?

Her defasında “cayma”yla sonuçlanan “paslaşmalar” ve irâde zaafıyla son yedi yılda çıkarılan bir düzine “uyum yasası”na rağmen, Ankara’nın taahhüd ettiği AB müktesebatına uyum ve uygulamada kayda değer bir ilerleme kaydedilememesi, bu soruyu sorduruyor.

ÖZGÜRLÜK KISITLAMALARI…

Zira “cayma”nın en bâriz örneği, özgürlüklerin genişletilmesi amacıyla Eylül 2004’da değiştirilen yeni Türk Ceza Kanunu’nda hak ve özgürlüklerde geriye gidilmesi oldu. Meselâ, düşünceyi ifâdeyi yasaklayan eski “lastikli kanun” 163. maddenin yerine konulan 312. madde güya tâdil edildi. Ancak ikame edilen 216’da da “kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike” tanımıyla inanç ve ifâde “suç” sayılmaya devam edildi.

Aynen sâbık madde gibi bu madde ile de inancı gereği Kur’ân âyetleri ve Peygamberimizin hadisleri ışığında umumî musîbetlerin dinî ve mânevî boyutunu izâhla depreme “İlâhî İkaz” yorumu yargılanıp üç yıla kadar hapis cezâsı öngürülüyor. Peşinden gelen 218. madde ile görüş ve kanaatlerini yazan ve yayan gazeteciler ve düşünürler, ilâveten yarı oranında ceza arttırımıyla cezalandırılıyor.

Yine bu dönemde 219. maddede, din görevlilerinin vazifelerini ifâ sırasında alenen devlet kanunlarını, hükümet idâresini takbih ve tezyifi halinde hapis ve adlî para cezası ile cezalandırmasına hükmolundu.

Buna göre, meselâ bir devlet kurumu Tekel’in ürettiği içkinin dinen haram olduğunu ya da Millî Piyango İdâresi’nin şans ve talih oyunlarını, toto ve lotoyu kumar görüp camide cemaati sakındıran bir imam, hatip veya vâiz, “hükûmetin icraatını ve dairelerden birine ait olan vazife ve salâhiyeti takbih ve tezyif suçu”yla cezalandırılabilecek. Üç aydan iki seneye kadar hapse mahkûm, müebbeden veya muvakkaten vazifeden menedilebilecek.

Yine 122. madde ile “12 Eylül darbesi anayasası”nın zırhı ve teminatı altına alınan “devrim kanunları”ndan fiilen kadük “Şapka iktisaı kanunu”yla “Türk harflerinin kabul ve tatbiki kanunu”nun koyduğu yasaklara veya yükümlülüklere aykırı hareket edenlere iki aydan altı aya kadar hapis cezası getirildi.

Ayrıca 301. maddede, hiçbir demokratik ülkede rastlanmayan “Türklüğü ve devletin kurum ve organlarını aşağılama” gibi mevhum ve oldukça te’vile açık bir ibâre ile yanlış uygulamalarının kınanması “cürüm” sayıldı. Altı aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

En garibi, yeni Ceza Yasası’nın 263. maddesinde “kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açanlar, çalıştıranlara ve öğretmenlerine altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verileceği ve ilgili yerlerin kapatılacağı” hükmü ilâve edildi. Evinde, mahalle çocuklarına ve komşularına meccânen dinlerinin temel kitabı Kur’ân’ı öğretenler ya da dinî sohbet yapanlar, bu ceza maddesiyle suçlu sayılabilecek…

POLİTİK POLEMİKLERE SIĞINMA!

Özetle, varılan vartada AKP hükûmetinin özellikle demokrasi, hukukun üstünlüğü, inanç ve ifâde özgürlüğü, din eğitimi ve öğretimine dair el attığı her meseleyi yüzüne gözüne bulaştırıp daha da içinden çıkılmaz hale sokması, son düzenlemelerin de “yetersiz” ve “şeklî” kalacağı endişesini haklı kılıyor.

Kulislerde “askerin yıpratılması karşı yeni yasal tedbirler”den bahsedilmesi, Başbakan’ın son zamanlarda tekrarladığı “gaza getirme!” tepkisinin arkasında “sakın yeni yasaklı TCK gibi olmasın!” endişesiyle “yine mi ric’at var?” istifhamına sebebiyet verdiriyor.

Askıya alınan “demokratik sivil anayasa”nın yerine konulan 10-15 maddelik Anayasa değişikliği “mini demokratikleşme paketi” için “referandum”dan vazgeçileceği söylentileri ortasında, Başbakan’ın “Zor bir şey, herkes aynı kanaatte olmaz” deyip iktidar partisi grubunda bile “fire” tedirginliğini dile getirmesi, bunun bir belirtisi.

İktidar-muhalefet topyekûn siyasetin Meclis’teki yumruklu kavga ve atışma arbedesine abanıp ülkenin gerçek gündeminden, darbelerin ve darbe teşebbüslerin hesâba çekilmesinden, demokratikleşmeye dair ciddî düzenlemelerden kaçınması, politik polemiklere sığınılması, garip sinyalleri veriliyor.

Akıbeti hayrola…

06.02.2010

E-Posta: cevher@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Geri


Önceki Yazıları

  (04.02.2010) - EMASYA, MGSB ve AKP

  (03.02.2010) - “Açılım”ın asıl çıkmazı…

  (01.02.2010) - “E-muhtıra” da hesâba çekilsin…

  (30.01.2010) - “Kriz” ve “şaka”!

  (28.01.2010) - Hangi “plan”?

  (27.01.2010) - Politik-asimetrik-psikolojik…

  (26.01.2010) - "Referandum"la siyasî rant

  (25.01.2010) - AKP'nin GDO ısrarı...

  (24.01.2010) - “Alçak koltuk krizi”nin ardından…

  (22.01.2010) - “Ermeni açılımı”nda fiyasko

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim oktay usta yemek tarifleri Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl