06 Şubat 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR Mobil İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Yasemin YAŞAR

Malikiyet iddiâsında bulunan insan


A+ | A-

İnsan kendine mâlik değildir. Mâlik olduğu tek şey cüz’i iradesindeki meyildir. Fakat kendisine mâlik nazarıyla bakar. Bunun sebebi, hakiki malikin sıfatlarını, mahiyetini, hudutlarını bilmektir. Yani vahid-i kıyasî yapmak için imânî bir tezahür olarak önce kendi malikiyetinden yola çıkar, sonra Cenâb-ı Hakk’ın malikiyetini anlar. İkinci bir aşamada ise, ‘kendisinin de kendisine mâlik olmadığı, kendisi dahil bu kâinatta ne varsa hepsi Malikü’l-Mülkündür’ düşüncesine ulaşır.

Kendini tanıyan bir insan bakar ki, kendini idare edecek bir kudret ve kuvvete sahip değil. Sofrasına gelen nimetlerin ne evveliyâtında kudret sahibi, ne cesede girdikten sonraki idaresinde fail ve hâkimdir. İnsanın, eliyle kaşığı ağzına götürmek ve dişler değirmeniyle çiğnemekten başka bir dahli yoktur. Hatta Cenâb-ı Hak müsaade etmezse, onu da yapamayacak kadar acizdir.

İnsanın sorması gerekir: Her gün soframızda pek de kıymetini takdir edemediğimiz ekmeğin menşei ve akibeti nasıldır? Ve bizim payımız ne kadardır?

Her şeyden önce o lokmanın ana kaynağı olan toprağı yaratan, buğdayı yaratan ve toprağı ekime müsait hâle getiren kimdir? Sonra o buğdaya çimlenme, başak verme özelliğini öğreten kimdir? O buğdayın başak verme aşamasında toprağın nemini, havayı, güneşi, bulutu, rüzgârı, ışığı seferber eden kimdir? O buğday tanesinin toprak altındaki durumunu, alacağı mineral ve vitamin miktarını belirleyen kimdir? O toprağı sürmeyi, ekip biçip buğday elde etmeyi, onu un haline getirip ekmek hâline getirme ilmini, kuvvetini veren kimdir? Lokmayı ağzına götürüp çiğnemek, sonra vücuda yarayışlı hâle getirmek için el, kol, diş, mide, bağırsak vs. bütün uzuvları yaratan kimdir? O lokmanın tadını ve dile de o tadı alma fonksiyonunu yükleyen kimdir? Daha buna benzer yüzlerce soruyu, bir lokmanın menşei ve nihayeti ile ilgili sorabiliriz.

İşte şu âlemde, kendini kendine malik zanneden insan, cüz’î iradesi en geniş olan insan, en basit fiillerine bile mâlik olamayan insanın, Malikü’l-Mülk’e karşı kafa tutması ve sahip olduğunu zannettiği nimetlere mâlikiyet iddiâsında bulunması ne kadar gülünçtür.

Nimetlenme konusunda bu kadar fakir olan insan, hadsiz düşmanlarına karşı da bir o kadar zayıf ve âcizdir. Gözle görülmeyen bir mikrop yüzünden dünya ayağa kalkmakta, en son teknolojiler seferber edilmekte ve insan o küçücük mikroptan korkusuyla paranoyak hâle gelmektedir.

Üstelik insan sosyal bir varlıktır. Kâinatın her bir cüz’üyle alâkadardır. Alâkadar olduğu bu kâinatta yolunda gitmeyen hadiseler, ona acı veren haller yaşamakta ama elinden bir şey gelmemektedir. Her şeyin istediği gibi gitmemesi ve Malik-i Hakiki’den gafleti acılarını daha da arttırmaktadır. O halde aklı başında olan insanın beyhude ıztıraba düşmemesi gerekir. Mülk başkasınındır. Üstelik mülkün hakikî sahibi hem kudretli, hem merhametlidir.

Bu yüzden mülkü sahibine teslim etmekten başka çare yoktur. Mülk sahibi de mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bu düşünceye ulaşmayan insan hem kendini kendine malik zanneder, hem de sahibinin rızası dışına tasarruf etmeye başlar. Bu ise insanı hem maddî, hem manevî hastalandırır. Bu gün günah dediğimiz fiillere bakıldığında bu bilincin kaybolarak, Malik-i Hakiki’den gaflet hâllerinde işlendiği göze çarpar. Ya da “Bu vücut, akıl, kalp… vs. benimdir, istediğimi yaparım” düşüncesiyle her türlü sefahete atılır.

İnsanın, “Mülkün hakikî sahibi Allah’tır” düşüncesine ulaşması için önce Allah’tan başka ilâh olmadığına, O’nun şeriki olmadığına iman etmesi gerekir. Sonra Malikü’l-Mülk inancı gelir. Ve sonrasında da hamd edilen, hayat veren, öldüren ve O’nun bâkî olduğu inancı takip eder. Bediüzzaman, 20. Mektub’da bu silsilenin iman-ı billaha, iman-ı billah içindeki marifetullaha ve onun içindeki muhabbetullaha ve zevk-i ruhaniye götüren bir süreç olduğu mukaddemesiyle başlar. Devamında da, “Bu âvâre nev-i beşer, bu perişan fani dünyada sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa ne kadar bîçâre sergerdan (şaşkın) olduğunu herkes anlar.” tesbitinde bulunmuştur.

İnsan hayatında garip bir çelişki ki, hem kendinin, hem âlemin Malikü’l-Mülk’ünü kabullenmek istemez, hem de başkalarının vücudu üzerinde tasarrufuna müsaade eder. Bugün, ‘Nasıl görünmek gerekir, insanı etkileme san'atı, güzel ve çirkin kavramları, güzel kadın, güçlü erkek tipleri nasıl olmalıdır?’ gibi, kişisel gelişim kavramlarıyla Bir olana veremediği duygu, düşünce ve vücudunu milyonların yönetmesine izin vermektedir. Bir’inin memlûku olmayı kabul etmeyenlerin, binlerin kölesi hâline geldiğine şahit olunmaktadır. Kılık kıyafet uygulamaları, moda rüzgârı hep bu milyonları köleleştirme çabası ve faaliyeti değil midir?

Hâsılı, Malikü’l-Mülk’ten gaflet, insanı günahların kucağına atmakta ve insanı hızla kişiliksiz yapmaktadır. Sağlam bir inanç sahibi, Yaratıcı bağlantısını dikkate alarak ‘Düşüncelerim, vücudum, duygularım benim meselemdir’ diyebilen insandır. Böyle bir insana da, hiç kimse, hiçbir şey dayatamaz, köleleştirip, kişiliksiz yapamaz.

06.02.2010

E-Posta: yyasar@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Geri


Önceki Yazıları

  (30.01.2010) - Günahların giriş kapıları

  (23.01.2010) - Günahlar ve dünyadaki etkisi

  (20.12.2009) - Gürültülü yalan, sessiz hakikat

  (13.12.2009) - Kâmil insan kimdir?

  (06.12.2009) - Hırs ve azim

  (22.11.2009) - Zâhir ve bâtındaki edep

  (15.11.2009) - Önyargılara da bir önyargı

  (08.11.2009) - Takva ile temizlik

  (18.10.2009) - Gerçek pozitiflik nedir?

  (11.10.2009) - Dünyalı ama uhrevî bir insan: BEDİÜZZAMAN

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim oktay usta yemek tarifleri Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl