05 Şubat 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR Mobil İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Halil USLU

Yaş ve kuru her şey...


A+ | A-

“Onlar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Biz onda güzel ve faydalı çiftlerden nice bitkiler bitirdik..” 1

“Orada meyveler, salkım salkım hurmalar, yapraklı daneler ve hoş kokulu bitkiler (reyhân) vardır.” 2

Kur’ân-ı Kerim’de bahsi geçen bitki, sebze ve meyvelerin günümüze bakan yüzlerini ve hikmet dolu sırlarını açmak beşeriyetin görevidir. Şairin dediği gibi ‘Her zerrenin Allah diyen ahengine bak da, milyarlarca dilin andığı Subhan’a gönül ver.’3 İnsanlık âlemi vurdum duymaz olamaz, bastığı, çiğnediği her nebâtın ve kopardığı her yaprağın içine İlâhî kudret tarafından ne kadar vitamin ve ne kadar tiryakların hem bol, hem de ne kadar ucuz olarak konulduğunu bilmeli ve yaşantısında tatbik etmelidir.

Arapça’da nebâtât, bitkiler anlamında bir kelimedir. Kâinatın, her an açık eczanesine yerleştirilmiş, her bitki mutlaka bir derde devadır. Önemli olan bunu hekimlerin piri Lokman Hekim gibi keşfedebilmektir. Dünya eczacılık otoriteleri, artık tablet ve şerbetten vazgeçip, hangi hastalığa karşı hangi bitki türünün şifa olacağını araştırmaya yönelmiştir. Hekimler bile sun’î ilâçların içindeki sentetik katkı maddelerinin hücre dokularına zarar verdiğini açık olarak ifade etmektedirler.

Bizde “Cenâb-ı Hak, dağına göre kış yaratmıştır” tâbiri kullanılır. Sağlıklı yaşamayı isteyen her insan, bulunduğu coğrafyada, yaşadığı iklimde üretilebilen sebze, meyve ve bitkilerle beslenmelidir.

Yeryüzünde 400 bini aşkın bitki çeşiti vardır. İnsan vücudunda üç kilogram mineral maden bulunduğu tesbit edilmiştir. Kur’ân ve kâinat, Hz. Allah’ın iki kitabıdır. Biri Kelâm sıfatının, diğeri Kudret sıfatının tecellisidir. Allah’ın kudret sıfatından gelen kâinatta bize lâzım olan her şey vardır, mühim olan görüp yakalamaktır. Meselâ, Newton’un ‘yerçekimi kanunu’nu keşfetmesinden önce de âlemde yerçekimi vardı; var olan bir şeyi buldu, mucid değil, keşşaftır.

“Yaş ve kuru her şey Kitab-ı Mübîn’de mevcuttur.” 4

Hz. Bediüzzaman der ki: “..fakat Kur’ân’ın feyziyle şöyle kanaatim gelmiş ki, İmam-ı Mübîn, ilim ve emr-i İlâhînin bir nev’ine bir ünvandır ki, âlem-i şehadetten ziyade âlem-i gayba bakıyor. Yani, zaman-ı hâlden ziyade, mazi ve müstakbele nazar eder. Yani, her şeyin vücud-u zâhirîsinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar. Kader-i İlâhînin bir defteridir….

“.. Evet, şu İmam-ı Mübin, bir nevî ilim ve emr-i İlâhînin bir ünvanıdır. Yani, eşyanın mebâdileri ve kökleri ve asılları, kemâl-i intizamla eşyanın vücutlarını gayet san’atkârâne intaç etmesi cihetiyle, elbette desâtir-i ilm-i İlâhînin bir defteriyle tanzim edildiğini gösteriyorlar. Ve eşyanın neticeleri, nesilleri, tohumları, ileride gelecek mevcudatın programlarını, fihristelerini tazammun ettiklerinden, elbette evâmir-i İlâhiyenin bir küçük mecmuası olduğunu bildiriyorlar. Meselâ, bir çekirdek, bütün ağacın teşkilâtını tanzim edecek olan programları ve fihristeleri ve o fihriste ve programları tayin eden o evâmir-i tekvîniyenin küçücük bir mücessemi hükmünde denilebilir.’ 5

Akıl ve tefekkürün bu sahada istihdamı, insanın nasıl bir misafir olduğunu gösterir. Birbirimize olan ikramın karşısında ikram-ı Rabbânîyi nasıl temaşa etmeyeceğiz? Bu pencereden şu haşin geçen kışın kar taneciklerinde bile sayısız hikmetler yüklü olduğunu bilmeliyiz. Yağan karda yeşeren bitkilerde Vahdaniyet ve Ehadiyet sırları da ayrı bir konudur.

Dipnotlar:

1- Şuara Sûresi: 7.

2- Rahman Sûresi: 11-12.

3- Ali Ulvı Kurucu

4- En’am Sûresi: 59.

5- B.S.Nursî, Mektubat, 10. Mektub.

05.02.2010

E-Posta: haliluslu1951@mynet.com


 
Sayfa Başı  Geri


Önceki Yazıları

  (22.01.2010) - Aydınlar Ocağı ve açılım paketi

  (18.12.2009) - Vuslat gecesi ve şeb-i arus

  (11.12.2009) - İsviçre çıkmazdan çıkacak

  (04.12.2009) - Gönül sultanımız

  (27.11.2009) - Kardeşlik ve bayram

  (20.11.2009) - İttihad-ı İslâm ve açılım

  (13.11.2009) - Şaban Hocamız

  (06.11.2009) - Ayağımızın tozu ile

  (30.10.2009) - Liseli gençler ve zararlı alışkanlıklar

  (23.10.2009) - Yakinî paket

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim oktay usta yemek tarifleri Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl