11 Şubat 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR Mobil İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Cevher İLHAN

“Katsayı” nakaratı…


A+ | A-

Danıştay’ın, YÖK’ün son “katsayı” düzenlemesini de iptali üzerine tırmanan tartışmalar, Türkiye’nin demokratik eğitim karnesini ortaya koymakta.

Daha önce “öğrencilerin yüksek öğretim kurumuna girmesi YÖK tarafından belirlenir” diyerek “kastayı düzenlemesi tamamen YÖK’ün tasarrufundadır” hükmünü veren Danıştay’ın, son iki kararında yasanın “Yükseköğretim kurumlarına girişte imkân ve fırsat eşitliği sağlayacak önlemleri alınması”na dayandırarak “eşitlik”, “yönlendirme”, “ölçülülük” esaslarıyla içine düştüğü yaman çelişkisi ortada.

Ne var ki siyasî iktidarın bu hususta ilgili yasayı düzetmeden problemi “YÖK’ün yönetmeliği”ne bırakması, “katsayı haksızlığı”nın katmerlenmesine sebebiyet vermekte, mağduriyetleri daha da arttırmakta. İşi içinden çıkılmaz bir körüğüme dönüştürmekte…

3 Kasım seçimlerinin ardından AKP hükûmetinin kurulduğu 16 Kasım 2002 günü bizzat AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın imzasıyla açıklanan “Âcil Eylem Plânı”nda, “Türkiye’nin âcilen hukuk devleti zeminine oturması için her türlü yasal düzenleme” sözü verilmişti. “Temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemeler evrensel düzeyde kabul edilmiş standart ve normlar ile AB kriterleri çerçevesinde süratle yapılacaktır” denilmişti.

Devamında da bir yıllık takvim zarfında, ilk ve orta öğretimde meslekî ve teknik eğitime ağırlık verileceği belirtilerek, öncelikle eğitimin önündeki her türlü engeller kaldırılacağı ve üniversitelerin idarî ve akademik özerkliğe kavuşmaları sağlanacağı ve Yüksek Öğretim Kurumu yeniden yapılandırılacağı” vaadinde bulunulmuştu.

YASAL DÜZENLEME ŞART…

Ancak AKP hükûmeti üzerinden bunca zaman geçtiği halde başta “YÖK yasası” olmak üzere eğitimi demokratikleştirecek ve Yüksek Öğretim Kurumu’nu bir koordinasyon kurumu haline getirip üniversitelerde akademik ve idarî özerklik sağlayacak yasal ve anayasal düzenlemeleri yapmadı.

“Sırf imam hatipli olduğum için bunu yapıyorlar” diye halka karşı yine “mağduriyet” rolünü oynayan Başbakan ve hükûmeti, imam hatiplerin de içinde bulunduğu bir milyon altıyüzbin meslek lisesi öğrencisinin önündeki “yasal katsayı” ibâresini düzeltmedi.

12 Eylül darbesi ürünü (17.8.1983’te değişikliğe uğrayan 4.11.1981 tarihli 2547 sayılı) Yükseköğretim Kanunu’ndaki “katsayı” kaydını kaldırmadı. Yine 28 Şubat postmodern darbe sürecinden kalan ve 1999’da dayatılan uygulamaya devam edildi…

Oysa Danıştay, “katsayı engeli”ni YÖK Yasası’nın 45. maddesi (a) bendindeki, “Bir mesleğe yönelik programlar uygulayan liselerin mezunları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girerken, başarı notları ayrıca tespit edilecek bir katsayı ile çarpılmak suretiyle değerlendirilerek giriş sınavı puanlarına eklenir” ibâresine dayandırıyor. Yasadaki “katsayı ile çarpılma”yı gerekçe gösteriyor.

Meslek liselerine “farklı katsayı uygulaması”nın “yasallığı”nı savunuyor. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 45. maddesinde 17 Ağustos 1983 tarihli ve 2880 sayılı Yasa’nın 26. maddesiyle yapılan değişikliğe bağlıyor. Yasa değişikliği yapılmadan farklı katsayı uygulanmasının idarî kararla kaldırılmasının hukuken olanaklı olmadığında ısrar ediyor.

YÖK’ün en son önerdiği katsayı farkını 0.13-0.15’e indiren düzenlemeyi de kabul etmiyor. Açık açık mevcut yasal sistemin “katsayı” uygulamasının kaçınılmaz olduğunu bildiriyor...

Kısacası, katsayı için yasal düzenleme şart. YÖK Kanunu’nun 45. maddesinin değiştirilmesi icâb ediyor…

YÖK’ÜN YÖNETMELİKLERİYLE OLMAZ…

Ne var ki bütün bunlara karşı YÖK Başkanı, yine garip bir biçimde “yeniden itiraz edeceklerini” söylüyor. Hâlâ alan belirleme ve katsayı hesaplanmasına dair değişik seçeneklerden bahsediyor; “a” ve “b” plânlarının boşa çıkması üzerine hâl⠓c”, “d”, “e” ve “f” plânlarını sıralıyor. Hâl⠓Ne yapacağımızı iyi biliyoruz” diye konuşuyor ama ne yapılacağı hakkında bir dizi tartışma ortasında belirsizlik devam ediyor.

AKP hükûmeti, Anayasa’nın hiçbir demokratik ülkeye yakışmayan YÖK’ün yapısıyla ilgili “darbe anayasası”nın 130. ve 131. maddelerini tashih etmeye yanaşmıyor. YÖK yasası’nı gündemine almıyor; en azından sözkonusu “katsayı maddesi”ni değiştirmek yerine, yine çözümü YÖK’e havale ediyor. Nakarat tekrarlanıyor…

Başta Başbakan ve Meclis Başkanı Şahin olmak üzere, YÖK’ün yeni düzenlemelerle krizi aşacağını belirtiyorlar. Özetle siyasî iktidar, kolaycılığa kaçıyor, yedi buçuk yıldır, “Âcil Eylem Plânı”nda, seçim beyannâmelerinde, hükûmet programında vaad ettiği “eğitimin demokratikleşmesi”yle ilgili hiçbir yasal tedbir almıyor. İlgili yasalar düzeltilmeden, eksik, sathî ve bir işe yaramayan, meseleyi çözmeyen yama “yönetmelik” ve “tâlilmatlar”la sorunu sürüncemede bıraktırıyor. Bunun sorunu çözemeyeceği ve her yıl olduğu gibi yine yüzbinlerce meslek okulu mezununun mağduriyete ve haksızlığa uğrayacağını bile bile…

Gündemin nabzını tutmak için tıklayın!
www.sentezhaber.com

11.02.2010

E-Posta: cevher@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Geri


Önceki Yazıları

  (10.02.2010) - “Ermeni açılımı”nda çekilme sinyalleri…

  (09.02.2010) - “Kavga”nın gölgesinde…

  (08.02.2010) - “Ankara’nın tahrik siyaseti”

  (06.02.2010) - Gaz, paslaşma ve cayma…

  (04.02.2010) - EMASYA, MGSB ve AKP

  (03.02.2010) - “Açılım”ın asıl çıkmazı…

  (01.02.2010) - “E-muhtıra” da hesâba çekilsin…

  (30.01.2010) - “Kriz” ve “şaka”!

  (28.01.2010) - Hangi “plan”?

  (27.01.2010) - Politik-asimetrik-psikolojik…

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim oktay usta yemek tarifleri Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl