07 Şubat 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR Mobil İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

Hüseyin GÜLTEKİN

Darbelerin faturası millete


A+ | A-

Bediüzzaman’ın “Harb-i umumiyi gören ihtiyardır” sözünden hareketle ben de zaman zaman bazı dostlarıma “Türkiye’deki askerî darbeleri yaşayan ve bazı şeyleri dert edinen her insan genç de olsa ihtiyardır” diyorum. Darbelerin o acı günlerini yaşamayan bazı genç arkadaşlar veya o günleri yaşadığı halde hiçbir şeyi dert edinmeyen bazı nemelâzımcı, lâkayt insanlar, benim bu “Türkiye’deki ihtilâllerin o baskıcı, keyfî zorbalıklarını gören ve yaşayan her insan genç de olsa ihtiyardır” sözüme şüphe ile bakıyorlar, inanmak istemiyorlar.

Ama “Yaşayan bilir” kaziyesince askerî darbelerin çirkin yüzünü, bu ülkeye ve ülke insanına ödettiği maddî ve manevî bedelini o günleri yaşayan insanlar bilir. Daha doğrusu ülkesini seven, ülke insanının dertlerini dert edinen duyarlı insanlar bilir. Hürriyetin, hak ve hukukun kadr-ü kıymetinin farkında olan insanlar askerî darbelerin çirkinliğini görebilir. Yoksa iman ve inancın bir gereği olan hak, hukuk ve hürriyetin gerekliliğinin ve değerinin farkında olmayan insanlar nezdinde ihtilâllerin, darbelerin hiç de yadırganacak bir yönü yoktur.

Altmış darbesiyle birlikte Türkiye’deki hemen bütün darbeleri görmüş ve çoğu zaman da mağduru olmuş birisi olarak diyorum ki, Yüce Allah bir daha bu millete, bu ülkeye ihtilâlleri yaşatmasın, darbeci müstebitlere de o fırsatı bir daha vermesin.

Bütün askerî darbeler kötüdür, çirkindir... Kesinlikle askerî darbelerin iyisi olmaz, olamaz... Ama bazı darbeler çok daha yıkıcı, çok daha tahripkârdır. Bazı darbelerin yaptığı kötülükler, ektiği nifak tohumları, sebep olduğu maddî ve mânevî yıkımların tamiri ve tedavisi adeta imkânsızdır.

Sözgelimi altmış ihtilâlinin katlettiği o üç güzide demokrasi şehidini geri getirmek mümkün mü? Ve yine o demokrat hükümetin millet hayrına başlattığı kalkınma hamleleriyle ulaştığı refah seviyesinin darbe ile sekteye uğratılmasıyla meydana gelen zararı-ziyanı telâfi edebildik mi?

Yine 12 Eylül darbesinin yaptığı tahribâtı, bilerek oluşturduğu kaos ortamını, meydana getirdiği nifak tohumlarını aradan geçen bunca zamana rağmen temizleyebildik mi? Güya inkıtaya dûçâr kalmış ilke ve inkılapları tekrar ihyâ etmek için darbe yapan cuntacılar, emellerine ermek için her yola, her desiseye başvurmaktan geri durmadılar. Müslüman halk nezdinde kabul görmek için meydanlarda dinî argümanları kullanarak, âyetli hadisli konuşmalar yaparak, Kemalizmi dinî değerlerle süsleyerek millete empoze etmeye çalıştılar. Ve bu çabalarında da çok acıdır ki muvaffak oldular. Bu aldatıcı projelerine saf Anadolu halkını inandırdılar ki, hazırladıkları ve bugün her kesimin şikâyetçi olduğu darbe anayasasının yüzde doksan iki kabul oyu almasını sağladılar.

Darbecilerin bu sinsi planlarının farkına varan, onların gizli niyetlerini deşifre ederek bu yolda millete öncülük eden ve bu uğurda yapılan bütün tehdit ve şantajlara aldırmadan tavizsiz bir şekilde doğru bildiklerini her zeminde haykırmaktan geri durmayan, yalnız ve yalnız Yeni Asya câmiası oldu o zor günlerde. Bu uğurda çok büyük sıkıntılara maruz bırakıldı Yeni Asya ekolü. Bir taraftan darbecilerin baskı ve şantajlarına direnirken, diğer taraftan da dahilde meydana getirilen sun’î nifak ve ihtilâflarla zaafa uğratılmaya çalışıldı.

Bu konuyu elbette durduk yere gündeme getirmedik. Ülkemizin maalesef bir askerî ihtilâller ve darbeler ülkesi olması, halen millet olarak yaşamakta olduğumuz bir çok sıkıntının asıl kaynağının, gerçek sebebinin, iki de bir yapılan darbeler olduğunu ve maalesef bir çok insanın bunun farkına varmadığını derhatır etmektir.

07.02.2010

E-Posta: hgultekin@yeniasya.com.tr


 
Sayfa Başı  Geri


Önceki Yazıları

  (24.01.2010) - En değerli varlıklarımız ağlamasın

  (17.01.2010) - İsraftaki gizli tehlikeler

  (20.12.2009) - Dine hizmette en önemli unsur hangisidir?

  (13.12.2009) - Nurlara talebe olmanın getirdiği mükellefiyetler

  (06.12.2009) - Günahlardan korunmanın en tesirli çaresi; azimetle amel

  (29.11.2009) - Kusurlarımızı görmek basîretin; itiraf etmek kemâlâtın işaretidir

  (22.11.2009) - Hizmette ileri olmak

  (15.11.2009) - Bazı hassasiyetlerimizi muhafaza edelim

  (08.11.2009) - Meşveret-i şer’iye, her sıkıntının ilâcı

  (01.11.2009) - Hata ve kusurların hayırlısı olur mu?

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Ahmet ARICAN

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H. İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nurullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu

Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.
Kurumsal Linkler: Risale-i Nur Kongresi - Bediüzzaman Haftası - Risale-i Nur Enstitüsü - Yeni Asya Vakfı - Demokrasi100 - Yeni Asya Gazetesi - YASEM - Bizim Radyo
Sentez Haber - Yeni Asya Neşriyat - Yeni Asya Takvim oktay usta yemek tarifleri Köprü Dergisi - Bizim Aile - Can Kardeş - Genç Yaklaşım - Yeni Asya 40. Yıl