04 Eylül 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

M. Latif SALİHOĞLU

Mağlûp edilemeyen dehâ


A+ | A-

Her yönüyle Kur'ân'ın malı olan Risâle–i Nur, aynı kudsî kaynağa dayalı birtakım ölçü ve prensipleri bulunan, aynı zamanda orijinal ve kendine has bir hizmet ve mücadele tarzını ihtiva eden bir hareketin adıdır.

Bu hareketin bir şahs–ı mânevisi vardır ve bu şahs–ı mâneviyi teşkil eden "cemaatleşme şuuru"nun mayası, 1926–27'lerde Barla'da atıldı.

Yaklaşık dokuz yıl sonra (1935), bu harekete "tarikat rengi" verilerek, Bediüzzaman ve talebeleri Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Hakikat mesleğinde giden Nur dâvâsının tarikat olmadığı anlaşılınca, bu kez bazı tarikat liderleriyle anlaşma yapılarak, bunlar Üstad Bediüzzaman'ın aleyhinde istimal edilmeye çalışıldı. (Üstad, aynı kurnazca istimalin, istikbalde de tekerrür edeceğini haber veriyor.)

Bediüzzaman ve dâvâsının asıl muarızları, münafıkane tarzda hareket eden bir zındıka cereyanının sahip ve mensuplarıdır.

Bunlar, tarikat ithamıyla, mahkeme yoluyla, sürgün–hapis–zindan muamelesiyle, zehirleme yöntemleriyle susturamadıkları ve mağlûp edemedikleri bu dâvânın peşini bırakmadılar. Zaman içinde yöntem değiştirip, farklı taktiklere başvurdular.

1960 Darbesinden sonra, bu Kur'ân dâvâsına gizli komitacılık mânâsında "Nurculuk" damgasını vurarak, halkın nazarında bu hareketin bir cemiyetçilik, bir teşkilât, yahut bir tarikat olduğu vehmini uyandırmaya yeltendiler.

Bu da sökmeyince, fani, yıkılabilir, çürütülebilir unsurlardan siyaseti, şahsiyeti, ticareti ön plâna çıkarmaya ve camianın ümidini bu çürüklere bağlamaya koyuldular.

Bu da yetmezmiş gibi, Kur'ân şâkirdlerinin bağlı oldukları şahs–ı mâneviyi, sanki sırf çetelerle uğraşan bir çete, muhalifleriyle uğraşan bir örgüt ve makam ve mevkilere sızmak sûretiyle iktidarı ele geçirmeye çalışan bir siyasî cemiyet rengini vermeye uğraştılar.

İşte, Nur cereyanını zaafa uğratmak, hatta mağlûp etmek için, zındıklar, bu ve benzeri yöntemlerle uğraşılarına el'an devam ediyor.

Zira onlar da biliyorlar ki, Nur hareketi, şahsiyet–i mâneviye dairesi ve hüviyeti içinde kaldıkça, onu asla mağlûp edemezler.

Bu sebeple, mağlûp etmek için siyaset, ticaret, şahsiyet ve komitacılık gibi çökertilebilir unsurları devreye sokmaya vargüçleriyle çalışıyorlar.

* * *

Evet, Nur hareketini baltalamak ve zaafa uğratmak için, gizli münafıklar, şahs–ı maneviye bağlı bulunan şakirtler, bilhassa fani olan "şahs–ı vahit"lere bağlanmaya çalışılıyor.

Çünkü, şahısları çeşitli vasıtlarla, muhtelif yöntemlerle çürütmek ve mağlûp etmek gayet kolaydır.

İşte, yaşadığımız ve gelecek zamanın nezaketini, hassasiyetini Kur'ân'ın dürbünüyle bakıp gören Hz. Bediüzzaman, bu olağanüstü şartlar ve gelişmeler karşısında ne yapmak ve nasıl davranmak gerektiğine dair nurânî projektörleri tutuyor ve şu sözlerle yol gösteriyor: "Bu zaman, cemaat zamanıdır. Ferdi şahısların dehası, ne kadar harika da olsa, cemaatın şahs–ı mânevisinden gelen dehasına karşı mağlûp düşebilir." (Emirdağ Lâhikası, s. 64)

Üstad, dünya ehlinin dünyasına karışmadığı gibi, onların da kudsî iman hizmetine karışmamalarını ihtar ediyor "Elhasıl: Madem biz ehl–i dünyanın dünyalarına ilişmiyoruz; onlar da bizim âhiretimize ve imanî hizmetimize ilişmesinler." (Şualar, s. 317)

Buna rağmen, ehl–i dünyanın hizmetine karıştığını gören Üstad Bediüzzaman, onları şu sözlerle ciddî mânâda ikaz ediyor:

"Ey efendiler! Beyhûde yorulmayınız! Eğer aradığınız varsa, hiçbir ucunu bu kadar zaman bulamadığınızdan biliniz ki; onu idare eden öyle acîb bir dehâ vardır ki, mağlûp edilmez ve mukabele edilmez. Çare–i yegâne, onunla musalahadır." (Tarihçe–i Hayat, s. 208)

"Risâle–i Nur’la mübareze edilmez, o mağlûp olmaz. ...Bu memlekette hükmeden, onun kuvvetinden istifade etmek gerektir." (Şualar, s. 329)

"Size ihtar ediyorum: Kur’ân’a dayanan Risâle–i Nur ile mübareze etmeyiniz. O mağlûp olmaz, bu memlekete yazık olur." (Şualar, s. 308)

"Risâle–i Nur’a karşı gizli düşmanlarımızdan bazı zındıkların şeytanetiyle çevrilen plânlar ve hücumlar inşaallah bozulacaklar. Onun şakirtleri başkalara kıyas edilmez, dağıttırılmaz, vazgeçirilmez, Cenâb–ı Hakkın inayetiyle mağlûp edilmezler." (Tarihçe–i Hayat, s. 483)

Evet, asliyetini ihlâl etmedikleri ve orijinalitesini bozmadıkları müddetçe, Risâle–i Nur'u mağlûp edemezler ve şakirdlerini dağıtamazlar.

Allah'ın inayetiyle, gayelerinde muvaffak olamazlar.

Nur kervânı, kıyamete yakın bir zamana kadar yolunda yürümeye, ve kudsî hizmetini ifaya devam edip gidecek.

Tarihin yorumu 4 Eylül 1939

Gıda ihraç etmek yasaklandı

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşının başlamasıyla birlikte telâşa kapılan İnönü idaresi altındaki hükûmet, Türkiye'den yapılacak her türlü gıda maddesi ihracatını yasakladı. (4 Eylül 1939)

Türkiye savaşa girmediği ve fiilen girmesi ciddiye alınır bir ihtimal dahilinde olmadığı halde, idarenin uygulamaya soktuğu yasakçı politikalar, zamanla vatandaşı canından bezdirecek raddelere kadar çıktı.

Bu tarihten sonra, hükümet, vatandaşın ekmeğine varıncaya kadar hemen herşeye müdahale etmeye başladı.

Köylü, çiftçi buğdayını ekecek, ekinini biçecek, biçtiğini harmanlayacak; ancak, binbir emekle elde ettiği mahsulünü evine götüremeyecek, ağız tadıyla bunları tüketemeyecek.

Üretici vatandaş, buğday ve sair hububatın çok az bir kısmını kendine alacak, ekserisini yine kendi öküzüyle, kağnısıyla taşıyarak götürüp hükümetin tekelindeki silolara teslim edecek.

Aksi halde, ağır cezalara çarptırılacak.

Yani, alın teriyle kazanmış olduğu kendi öz malını elinde tutarsa, adeta cürüm işlemiş gibi bir muameleye tabi tutulacak.

İşte, altı yıl süren İkinci Dünya Savaşı müddetince, İnönü politikalarının vatandaşa reva gördüğü muamele bundan ibarettir.

Toplanan ve el konulan hububat ise, kaht û galà denilen o kıtlık zamanlarında ambarlarda, silolarda ve yer altında çürümeye terk edildi.

* * *

Harp tehlikesi karşısında elbette ki ihtiyatlı olunur, tedbir alınır.

Ne var ki, İsmet Paşanın hegemonyası altındaki hükûmetin savaş süresince takındığı tavrın tedbir ve ihtiyatla izah edilir bir tarafı yok.

O dönemdeki yönetimin tavrını ancak evham, kuruntu ve ürküntü ile izah etmek mümkün.

Harice karşı kabardıkça kabaran bu korku ve evham duygusunun sahipleri, bütün hırs, hınç ve öfkesini kendi halkından çıkarmanın yoluna saptı, dizboyu zulme battı.

04.09.2010

E-Posta: [email protected]


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (03.09.2010) - Mücadele metodu

  (02.09.2010) - Sınavlarda şaibe

  (01.09.2010) - Bedelli askerlik kapısı

  (30.08.2010) - Medeniyet tarîkatı nerede?

  (28.08.2010) - Bilek güreşi yaşanıyor

  (27.08.2010) - Bediüzzaman Külliyesi

  (22.07.2010) - Bediüzzaman Külliyesi açılışa hazır

  (21.07.2010) - Tetikçilerin işbirlikçileri

  (20.07.2010) - Korsan bilgiler

  (19.07.2010) - Küçük dairede büyük hizmet


Son Dakika Haberleri

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Abdullah ŞAHİN

  Ahmet ARICAN

  Ahmet BATTAL

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Banu YAŞAR

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H.İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Hakan YILMAZ

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehmet YAŞAR

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Saliha FERŞADOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.