21 Temmuz 2010 ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR İletişim Künye Abonelik Reklam Bugünkü YeniAsya!

Eski tarihli sayılar

Günün Karikatürü
Gün Gün Tarih
Dergilerimiz

M. Latif SALİHOĞLU

Tetikçilerin işbirlikçileri


A+ | A-

Takvim yapraklarının 21 Temmuz'u gösterdiği günler, önemli birçok tarihî hadiseye sahne olmuştur.

1711'de Osmanlı'nın Rusya'ya karşı kazandığı Purut Zaferi, 1718'de Osmanlı–Avusturya arasında imzalanan Pasarofça Antlaşması, 1905'te Sultan II. Abdülhamid'e karşı tertiplenen bomba hadisesi, 1928'de harf inkılâbının yapılması, 1946'da ilk kez genel seçimlere gidilmesi, 1969'da insanoğlunun ilk kez aya ayak basması gibi mühim hadiselerin tamamı, 21 Temmuz günlerinde vuku bulmuş.

Biz ise, bugünkü yazımızda 1905'te bombalı sûikast hadisesine değinmeye çalışalım.

* * *

Bugün itibariyle Kürtleri Türklere karşı tahrik eden ve PKK adı altında Türkiye'nin başını ağrıtan haricî mihraklar, 1900'lü yılların başında (bu tarihin öncesi de var) aynı şeyi Ermeniler üzerinden planlayıp uyguluyorlardı.

Ermeni fedailerden teşekkül ettirilmiş olan TAŞNAK örgütü, bir yandan Ermeni gençleri örgütleyerek kışkırtma faaliyetlerini yürütüyor, bir yandan da militanlar yetiştirerek bombalama ve suikast işlerinde kullanılıyordu.

Bu tür menfi işlerde kullanılan elemanlar, aslında birer maşa, militanlar birer tetikçiden ibaretti.

Gerisini tamamıyla başkası tasarlayıp planlıyordu.

Sözde "Ermeni hakları" için yapılıyordu, bütün bu kanlı eylemler.

Oysa, maksat başkaydı.

Asıl maksat, dıştan yıkamadıkları Osmanlı'yı içerden vurarak zaafa uğratmak ve nihayetinde yıkmaktı.

Nitekim, yıllar sonra aynı neticeyi, yine içerden çalışarak ve gerçekte Türk olmayanları kullanarak aldılar.

Evet, 1924'te Osmanlı'nın bütün efradını bu vatandan kovan ve onlara karşı tarihte hiçbir ecnebi milletin yapmadığı kadar dehşetli hüsûmet ateşini alevlendiren şahıs ve zümreler, kat'iyyen Türk değillerdi. Belki, Türklük perdesi altına girmiş dönmelerdi, masonlardı, Sabetaycılardı, Frenkmeşrep hamiyetfurûşlardı, vesaire...

Şuna eminiz ki, 1920'li yıllardan başlamak üzere, yakın tarihimizde Osmanlı Türklerine karşı sürdürülen hasmane politikaların sahibi Türk değildir ve olamazlar.

Hem, Türk olsalar, ne kıymet–i harbiyeleri var ki...

Meselâ, oğlu papaz olan Tevfik Fikret de Türk şairi diye bilinir.

Ama bakın, 21 Temmuz 1905'te Sultan Abdülhamid'i öldürmek isteyen, ancak bunda başarılı olamayan Ermeni terörist için methiye düzmüş bir kişidir.

İşte, bombalı hadiseden söz eden şu mısralar ona aittir:

Ey şanlı avcı dámını bihude kurmadın

Attın fakat yazık ki, yazıklar ki vurmadın!

Málik sesin o sevret–i ra’din–i gayza ki

Her yerde hiss–i hakk u halásın muharriki

Dursaydı bir dakikacağız devr–i bi–sükûn

Bir hayr olurdu misli asırlarca gelmemiş.

Kin ve öfke kusan bu mısralarla şunu demek istiyordu, "bizim" şair: "Ey şanlı avcı! Tuzağını boşyere kurmadın. Attın ama yazıklar olsun ki, vuramadın! Öfkeyle ve kızgınlıkla gürleyen sesin, hak ve kurtuluş hissini harekete geçirdi. O an bir dakikalığına daha devam etseydi, misli asırlar boyu görülmemiş bir hayır, bir iyilik olurdu."

İşte, bu ifadeler bize ayrıca gösteriyor ve ispat ediyor ki, terör örgütlerinin ve terör faaliyetlerinin bir "iç desteği" var.

Şuna kat'iyyetle inanıyoruz ki, günümüzdeki terör faaliyetlerinde de durum aynıdır.

Yani, kanlı terör örgütünü içerden de koruyup kollayan, gözetip destekleyen odaklar vardır.

Bu odakların, ayrıca bir gizli koalisyon olma ihtimali de yüksektir: Uyuşturucu baronlarından, silâh tüccarlarından, darbe heveslisi cuntacılardan, ırkçılık zehri ile bu milletin kardeşliğini dinamitlemek isteyenlerden müteşekkil bir koalisyon...

* * *

Sultan Abdülhamid için kurulan saatli bomba, Padişahı doğrudan öldürecek şekilde ayarlanmıştı.

Ancak, Padişahın Cuma namazından sonra cami önünde Şeyhülislâm Cemaleddin Efendi ile ayak üstü sohbet edip birkaç dakika gecikmesi sebebiyle, hadise planlandığı gibi gerçekleşemedi.

Bombanın erken patlamasıyla, ne yazık ki, 26 kişi vefat ederken, 58 kişi yaralandı. Ayrıca, çok sayıda saray atı da telef oldu.

Fakat, asıl hedef Sultan Abdülhamid olduğundan, saldırı hedefine ulaşamamıştı.

Hadiseden sonra mahkeme kuruldu. Tetikçi yargılandı ve ağır cezaya çarptırıldı.

Ne var ki, Sultan Abdülhamid, teröristleri cezalandırmak yerine, onları serbest bıraktırıp kendi politikaları lehinde kullanmayı tercih etti.

Bunlar, muhtemelen, hafiye teşkilâtına bağlı kişiler olarak, bilâhare Avrupa'da çalıştırıldılar.

Bu da gösteriyor ki, tetikçilik yapanlar herkes tarafından kullanılabilirler.

21.07.2010

E-Posta: [email protected]


 
Sayfa Başı  Yazıcıya uyarla  Arkadaşıma gönder  Geri


Önceki Yazıları

  (20.07.2010) - Korsan bilgiler

  (19.07.2010) - Küçük dairede büyük hizmet

  (16.07.2010) - Din, siyasete âlet edilmez

  (15.07.2010) - Duânın abdesti

  (13.07.2010) - Nur Talebelerinin imtihanı

  (12.07.2010) - Siyasette "12 Temmuz" çatlağı

  (09.07.2010) - Nasıl okumalı?

  (08.07.2010) - Âyetü'l–Kübrâ'nın fütûhâtı

  (07.07.2010) - Risâle–i harikayı tavsiye

  (05.07.2010) - Fikirlerin er meydanı


Son Dakika Haberleri

Bütün yazılar

YAZARLAR

  Abdil YILDIRIM

  Abdullah ERAÇIKBAŞ

  Abdullah ŞAHİN

  Ahmet ARICAN

  Ahmet BATTAL

  Ahmet DURSUN

  Ahmet ÖZDEMİR

  Ali FERŞADOĞLU

  Ali OKTAY

  Ali Rıza AYDIN

  Atike ÖZER

  Baki ÇİMİÇ

  Banu YAŞAR

  Cevat ÇAKIR

  Cevher İLHAN

  Elmira AKHMETOVA

  Fahri UTKAN

  Faruk ÇAKIR

  Fatma Nur ZENGİN

  Gökçe OK

  Gültekin AVCI

  H. Hüseyin KEMAL

  H.İbrahim CAN

  Habib FİDAN

  Hakan YALMAN

  Hakan YILMAZ

  Halil USLU

  Hasan GÜNEŞ

  Hasan YÜKSELTEN

  Hüseyin EREN

  Hüseyin GÜLTEKİN

  Kadir AKBAŞ

  Kazım GÜLEÇYÜZ

  M. Ali KAYA

  M. Latif SALİHOĞLU

  Mehmet C. GÖKÇE

  Mehmet KAPLAN

  Mehmet KARA

  Mehmet YAŞAR

  Mehtap YILDIRIM

  Meryem TORTUK

  Mikail YAPRAK

  Murat ÇETİN

  Muzaffer KARAHİSAR

  Nejat EREN

  Nimetullah AKAY

  Osman GÖKMEN

  Osman ZENGİN

  Raşit YÜCEL

  Recep TAŞCI

  Rifat OKYAY

  Robert MİRANDA

  Ruhan ASYA

  S. Bahattin YAŞAR

  Saadet BAYRİ

  Saadet TOPUZ

  Said HAFIZOĞLU

  Saliha FERŞADOĞLU

  Sami CEBECİ

  Selim GÜNDÜZALP

  Semra ULAŞ

  Suna DURMAZ

  Süleyman KÖSMENE

  Umut YAVUZ

  Vehbi HORASANLI

  Yasemin GÜLEÇYÜZ

  Yasemin YAŞAR

  Yeni Asyadan Size

  Zafer AKGÜL

  Ümit KIZILTEPE

  İbrahim KAYGUSUZ

  İslam YAŞAR

  İsmail BERK

  İsmail TEZER

  Şaban DÖĞEN

  Şükrü BULUT

Dergilerimize abone olmak için tıklayın.
Hava Durumu
Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Medya Grubu Yayın Organıdır.